Algoritmeissa on voimaa

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Ilmastonmuutoksen torjunta – oppiminen on kivaa ja rutiinit voidaan automatisoida. Tehtävätyyppeinä ovat pohdinta, analysointi, ongelmanratkaisu, suunnittelu, ohjelmointi sekä keskustelu. Kirjasta luetaan luku 10. Liitteenä tehtäväpohja oppilaille. Tehtävän kesto riippuu siitä, kuinka perinpohjaisesti asiaan perehdytään. Sopiva kesto voi olla yksi tunti.

Hakusanoja: robotti, liukuhihna, automatisaatio, havainnointi, analysointi, suunnittelu, ongelmanratkaisutaidot, ohjelmointi, ohjelmointikieli, ohjelmalause, funktio, prosessi, algoritmi, matematiikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, atk, äidinkieli

Tehtävänanto: Tehtävä perustuu kirjan lukuun 10 (s. 90–100), jossa aktivistit ovat häirinneet suklaatehtaan toimintaa. Tehtävässä yritetään ratkaista suklaatehtaan toimintahäiriön tuottamaa ongelmaa. Pakkauskone on toimintakyvytön, minkä vuoksi kaikki työntekijät ja lähialueen koululaiset on painostettu pakkauslinjastoon. Tehtäväurakka on suunnaton. Oikein toimiva pakkauskone hoitaisi sen hetkessä, jolloin työntekijät pääsisivät kotiin viettämään hyvin ansaittua vapaa-aikaa ja opiskelijat kouluun oppimaan kiinnostavia ja tärkeitä asioita kestävästä kehityksestä. Onneksi Kauri ja Tekla tietävät olennaiset asiat ohjelmistosuunnittelusta ja ohjelmoinnista. He auttavat taidoillaan kaikkia liukuhihnan ääressä huhkivia. Tehtävä osoittaa auttamisen tärkeyden lisäksi, että suunnitteluosaaminen on hyödyllistä ja että ohjelmoinnilla voidaan saada suuria aikaan.

Oppilaille jaettava tehtäväliite: Suklaapakkauskoneen toimintahäiriö

 

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017.

Ikäryhmät:
Asiasanat: