Salaviesti

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan salakoodausta ja kryptausta kehittämällä itse oma salakirjoitus pienessä joukkuepelissä, jonka teema pohjaa kirjaan. Tehtävässä pääsee myös kokeilemaan salaviestien purkamista.

Hakusanoja: Ilmasto, salakoodaus, kryptaus, tietotekniikka, tietojenkäsittely, matematiikka, ryhmätyö

 

Tehtävänanto: Luetaan kirjan sivu 213, eli kappale 37. Ilmastonmuutoksen takia Jyväskylään on muuttanut paljon ihmisiä ympäri Suomea. Jyväskylässä asukkaiden välistä viestintää valvoo JYVÄ-SILMÄ. Tässä tehtävässä yritetään saada välitettyä viestejä ilman, että JYVÄ-SILMÄ saa viestin sisällön selville. Jakaudutaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä on JYVÄ-SILMÄ ja toinen ryhmä yrittää lähettää viestejä keskenään JYVÄ-SILMÄN ymmärtämättä viestien sisältöä. JYVÄ-SILMÄ siirtyy pois kuuloetäisyydeltä (esimerkiksi toiseen huoneeseen) ja sillä aikaa toinen ryhmä kehittää viestien lähettämiseen salakoodauksen. Kun ryhmä on keksinyt salakoodauksen, ryhmä jakautuu kahtia ja nämä ryhmän osat menevät eri puolille luokkaa. JYVÄ-SILMÄ palaa luokkaan näiden kahden ryhmän osan väliin. Nyt toinen osa salakoodauksen keksineestä ryhmästä kirjoittaa salakoodatun viestin ja lähettää sen toiselle osalle ryhmää. Viesti joutuu kuitenkin välissä JYVÄ-SILMÄN tarkastukseen. JYVÄ-SILMÄLLÄ on tietty aika (esimerkiksi 10 minuuttia) yrittää ratkaista  salakirjoitettu viesti. Kun JYVÄ-SILMÄ saa viestin ratkaistua tai, kun aika loppuu, vaihdetaan rooleja.

Tehtävää voi helpottaa antamalla sääntöjä salakoodaukselle, esimerkiksi kirjaimet muutetaan numeroiksi (eli joka kirjainta vastaa jokin numero) tai kirjaimia siirretään tietty määrä askelia (jos siirretään kaksi askelta saadaan a=c, b=d jne). Lisäksi JYVÄ-SILMÄLLE voi antaa vinkkejä tarvittaessa.

Vinkki! Katso myös aiheeeseen liittyvät tehtävät Salakirjoitusta ja Salauksen purkutehtävä

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: