Salakirjoitusta

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. OTAVA 2017. Kirjan tiivistelmä

Kirjasta luetaan kappale, joka koskee salausta. Tehtävässä pääsee tutustumaan salakirjoituksiin sekä koodaamaan Ceasar-salakirjoituksen. Tehtävän kesto on noin kaksi oppituntia. Ensimmäinen osa tehtävästä on enemmän matemaattinen, ja oppilaat pääsevät askartelemaan. Toisessa osassa koodataan koneen äärellä.

Hakusanat: salakirjoitus, koodaus, matematiikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, atk, informaatio, Caesar-salakirjoitus, askartelu, viestit, Helsingin yliopisto

Tehtävänanto: Opiskelijoille jaetaan tunnin alussa Linnunsitoja-kirja, josta he lukevat sivut 50-55. Tekstin voi antaa myös monistettuna, jos kirjoja ei ole tarpeeksi. Annetut sivut käsittelevät salakirjoitusta. Tehtävän tavoitteena on tutustua erilaisiin salakirjoitustyyleihin. Aluksi opettaja esittelee Ceasar-salakirjoituksen, joka perustuu siihen, että sanojen jokaista kirjainta on siirretty salausavaimen verran eteenpäin aakkosissa. (Ohje salakirjoitukseen: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/files/2015/02/Salakirjoituksia.pdf 18.09.2017)

Seuraavaksi opiskelijat pääsevät askartelemaan linkin ohjeen mukaiset salauskiekot itselleen. Kun kiekot ovat valmiita, opettaja antaa opiskelijoille salattuja sanoja. Sanat voivat olla itse keksittyjä tai linkin materiaalista löytyviä. Opiskelijat ryhtyvät purkamaan sanoja yksin tai pienissä ryhmissä. Tämän jälkeen opiskelijat kokeilevat sanojen ja lauseiden salausta yksin tai pareittain.

Lopuksi koodataan Ceasar-salakirjoituksen ratkaisuidea koneella. Edistyneemmät opiskelijat voivat tehdä tämän itsenäisesti. Opettaja auttaa tarvittaessa. Tämän jälkeen käydään ratkaisuideoita läpi yhdessä.

Jos aikaa jää yli, opiskelijat voivat keksiä omia salakirjoitustyylejään ja antaa mahdollisesti muille opiskelijoille sanoja ratkaistavaksi. Myös tämän salakirjoituksen ratkaisuidean voi yrittää koodata tietokoneella.

Tehtävä soveltuu opiskelijoille, jotka ovat koodanneet jonkin verran aikaisemmin. Tehtävän tekemiseen kuluu noin kaksi oppituntia.

Vinkki! Katso myös aiheeeseen liittyvät tehtävät Salaviesti ja Salauksen purkutehtävä

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät:
Asiasanat: