Salauksen purkutehtävä

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävätyyppi on soveltava ohjelmointitehtävä, jonka teema pohjaa kirjaan. Tehtävän kesto on 1-2 oppituntia, jos ohjelmoinnin perusteet ovat jo hallussa.

Hakusanoja: tietotekniikka, matematiikka, äidinkieli, salakirjoitus, korvaussalaus, frekvenssianalyysi, tilastolliset menetelmät, koodaus, pohdinta, salakuljetus, vesi

Tehtävänanto: Olet saanut käsiisi epäillyn veden salakuljettajan lähettämän viestin. Mutta voi, salakuljettaja ei ole osannut salata viestiään kunnolla vaan on käyttänyt yksinkertaista korvaussalausta. Hän on siis korvannut jokaisen kirjaimen säännönmukaisesti toisella. Viesti on seuraava:

LHPOS ÄYAYQIAKRSSYKYSFPRÖNDN. FARD KOSSODHS AYÄSND, KFQY QFFÄSII PNNVRÄSOSILYDDRÄSY ANSÖYÄSY LHPOAYYSINÄSY PRSSO ÄFPNSSIID CYNQQYYD ÄYSYTYÖYQRDDIQÄRRD. FVFSYD SRNVOD ÄYYCIPYD CYNQYAAR CIFANASYCONPND RDÄN QRÄQNPNNQQFDY ÄFPNSID TYQÄIÄITTYD QYDÄÄY. SYQYYD PRVRD FARPYD LHPOAYYSINÄSY. ÄR FD CRÖONÄND PIFÖRD ÄNÄOAAO FARPYÄSY AOLSRRÄSO, KFDQY SYÖQYD ÄNKYNDDND PYND TNDO SNRVOD. SOTO SNRSF RN ÄYY COOÄSO POOÖNND QOÄNND. HÄSOPOAANÄRÄSN, ÖNQFÄSFPRÖNDDR.

Laadi tietokoneohjelma, jonka avulla pystyt purkamaan viestin. Laadi

  • Alirutiini, joka muuttaa syötetekstin isoiksi kirjaimiksi
  • Alirutiini, joka vaihtaa halutut kaksi kirjainta keskenään. Miten käsittelet välimerkkejä?
  • Alirutiini, joka laskee viestin ja mahdollisen vertailutekstin kirjainten yleisyyden
  • Interaktiivinen ohjelma, joka hyödyntää yllä mainittuja alirutiineja ja jolla voit vaihtaa salaviestin kirjaimia haluamallasi tavalla

Kun olet laatinut ohjelman, voit hyödyntää sitä frekvenssianalyysin tekemiseen. Tähän käsitteeseen voit perehtyä esim. Wikipediasta. Etsi ensiksi vertailuteksti, esimerkiksi Project Gutenbergistä, ja laadi taulukko suomen kielen kirjainten yleisyydestä. Voit myös arvioida esim. kirjainyhdistelmien tai sanan alku- ja loppukirjainten yhdistelmiä. Tämä antaa hyvän lähtökohdan viestin kirjainten etsimiseen. Mieti myös, millaisia muita vihjeitä voisit hyödyntää: yleisiä lyhyitä sanoja, jotain muuta, mitä?

Kuinka tehokas tällainen salausmenetelmä on?

Vinkki! Katso myös aiheeeseen liittyvät tehtävät Salaviesti ja Salakirjoitusta.

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: