Käyttösäännöt

Käyttösäännöt pdf:änä

Kirjaston käyttö

Lastenkirjainstituutin kirjasto on kaikille avoin lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja sen tutkimusta tallentava erikoiskirjasto. Kirjaston kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki lasten- ja nuortenkirjallisuudesta kiinnostuneet henkilöt.  Lastenkirjainstituuttia ja kirjaston kokoelmia esitellään yksittäisille kävijöille ja ryhmille maksutta. Kirjasto on esteetön ja tiloissa toimii langaton verkko.

Kirja- ja lehtikokoelmat ovat suurimmaksi osin avohyllyillä vapaasti selattavissa. Lasten- ja nuortenkirjojen arkistokappaleita lukuun ottamatta useimmat kirjoista ovat myös lainattavissa. Arkistokappaleita ja lehtiä voi lukea ja tutkia instituutin tiloissa. Ammattilehtiä saa myös lainaksi.

Aineistoa voi kopioida tai skannata, mikäli kirjan kunto ja tekijänoikeudet sallivat. Vastuu tekijänoikeuden noudattamisesta on asiakkaalla. Kirjaston kokoelmista toimitetaan maksullisia jäljenteitä palveluhinnaston mukaan.

Kirjaston aineistoa on käsiteltävä varoen eikä kirjoihin tai lehtiin saa tehdä merkintöjä. Kirjaston käyttäjä, joka on vahingoittanut tai kadottanut kirjaston aineistoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa haitan.

Asiakkaan on pyydettäessä osoitettava mukanaan viemänsä kirjat lainatuiksi. Päällysvaatteet ja laukut jätetään niille varattuun paikkaan. Kirjastossa ei saa nauttia omia eväitä tai juomia.

Kirjaston käyttäjän tulee merkitä nimensä vieraskirjaan aina käyntinsä yhteydessä. Nimikirjoituksellaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Kirjastokortti ja tunnusluku

Kirjaston lainaajaksi voi kirjautua 15 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö. Lainaajaksi kirjauduttaessa tarvitaan henkilöllisyystodistus sekä voimassa oleva yleisen tai yliopistokirjaston kortti. Lastenkirjainstituutin kirjastolla ei ole käytössä omaa kirjastokorttia.

Kirjautumisen yhteydessä lainaaja saa käyttäjätunnuksen, minkä lisäksi valitaan nelinumeroinen tunnusluku. Tunnusten avulla asiakas voi lainata kirjaston asiakaskoneella omatoimisesti tutkimuskirjallisuutta sekä tarkastella asiakasrekisteriin talletettuja lainaajatietojaan.

Lainaajaksi voi rekisteröityä myös yhteisö, jolloin tarvitaan lainoista vastuussa oleva yhteyshenkilö. Lastenkirjainstituutin kirjasto ylläpitää asiakasrekisteriä, jonne talletetaan lainaajan henkilö- ja osoitetiedot. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja velvollisuus ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot kirjaston henkilökunnalle. Tiedot voi tarkistaa käynnin tai lainauksen yhteydessä. Rekisteriseloste on nähtävissä kirjaston ilmoitustaululla sekä Lastenkirjainstituutin verkkosivuilla.

Lainaus, uusiminen ja lainojen palautus

Kirjastossa on asiakaskone omatoimista tiedonhakua ja lainaamista varten. Lainattavan aineiston laina-aika on yleensä 28 vuorokautta. Hakuteosten ja arkistokappaleiden kohdalla voidaan käyttää myös tilannekohtaista laina-aikaa. Loma-aikoina laina-aika on tavanomaista pidempi.

Lainatusta aineistosta lähetetään kuitti asiakkaan sähköpostiin. Lainat voidaan uusia kymmenen (10) kertaa, minkä jälkeen aineisto tulee palauttaa kirjastoon. Aineisto voidaan lainata uudelleen, ellei siitä ole varauksia. Lainaaja vastaa lainaamastaan aineistosta ja huolehtii siitä, että se palautuu ajoissa ja hyväkuntoisena kirjastoon. Lainat voi palauttaa joko kirjaston tai toimiston aukioloaikoina. Yksittäisiä kirjoja voi palauttaa myös instituutin postilaatikkoon. Lainat ovat henkilökohtaisia eikä lainattuja teoksia saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Ensimmäinen palautuspyyntö lähetetään kolmen vuorokauden kuluttua ja toinen, maksullinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Palautuspyynnöt lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse. Lainan voi uusia sen jälkeen, kun muistutuslasku on maksettu. Jos lainaa ei uusita tai palauteta 14 vuorokauden kuluessa toisen palautuspyynnön lähettämisestä, asiakas menettää lainausoikeutensa. Lainausoikeuden saa takaisin, kun aineisto on palautettu, uusittu tai korvattu ja palautuspyynnöistä kertyneet maksut on maksettu.

Varaaminen ja kaukopalvelu

Aineistoa voi varata käymällä kirjastossa, lähettämällä sähköpostia tai puhelimitse. Saapuneista varauksista ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä. Varattua aineistoa pidetään odottamassa kaksi viikkoa.

Lastenkirjainstituutin kirjaston omaa aineistoa kaukolainataan muille kirjastoille joko koti- tai lukusalilainoiksi yleisten kaukopalveluohjeiden mukaisesti ja henkilökunnan harkinnan mukaan. Kaukolainoja välitetään myös ulkomaille. Kaukolainauksen maksullisuus noudattaa voimassa olevaa palveluhinnastoa. Kirjasto ei lähetä lainoja suoraan asiakkaan kotiosoitteeseen eikä välitä kaukolainoja muista kirjastoista.

Maksut

Kirjojen lainaaminen, uusiminen ja varausten tekeminen on maksutonta. Myös jäljenteiden ottaminen on maksutonta, jos asiakas skannaa aineiston itse omaan sähköpostiinsa tai omalle muistitikulleen. Aineistoa kopioidessa tai skannatessa tulee ottaa huomioon tekijänoikeuslainsäädäntö.

Myöhässä palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään maksu toisen palautuskehotuksen jälkeen. Myös kadotettu tai vahingoittunut aineisto tulee korvata.

Palauttamattomat lainat korvataan todellisen uudelleenhankintahinnan mukaan, minkä lisäksi peritään käsittelymaksu. Kirjastonhoitajan kanssa voi neuvotella mahdollisuudesta korvata kadonnut tai vahingoittunut kirja toisella samanlaisella.

Käyttösääntöjen voimassaolo

Nämä käyttösäännöt tulevat voimaan 1.3.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluhinnasto

Lastenkirjainstituutin ja instituutin kirjaston yleisesittelyt yksityishenkilöille ja ryhmille ovat maksuttomia. Myös lainaus ja aineiston varaaminen ovat maksuttomia.

PALAUTUSPYYNNÖT

Erääntyneiden lainojen ensimmäinen palautuspyyntö lähetetään kolmen vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja se on maksuton.

Toinen palautuspyyntö lähetetään 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä 7 euron muistutuslaskun kera. Lainan voi uusia, kun muistutuslasku on maksettu. Lasku tulee maksaa, vaikka laina palautettaisiinkin.

Mikäli aineistoa ei palauteta, uusita tai korvata toisen palautuskehotuksen jälkeen, asiakas menettää lainausoikeutensa. Lainauskielto tulee voimaan 14 vuorokauden kuluttua 2. palautuspyynnön lähettämisestä.

Jos lainaa ei ole palautettu, uusittu tai korvattu 30 päivän kuluessa 2. palautuspyynnön lähettämisestä, asiakkaalle lähetetään aineiston todellisen uudelleenhankintahinnan mukainen lasku. Tämän lisäksi peritään 20 euron käsittelymaksu. Käsittelymaksu ja muistutuslasku tulee maksaa, vaikka laina palautettaisiin.

ITSEPALVELUKOPIOT

Mustavalkoiset paperikopiot
A4 20 snt/valotus
A3 30 snt/valotus

Värikopiot
A4 30 snt/valotus
A3 50 snt/valotus

Aineiston skannaaminen omalle muistitikulle tai omaan sähköpostiin on maksutonta.

KAUKOPALVELU

Kirjastojen välinen kaukopalvelu on maksutonta.
Ulkomaisiin kaukopalvelutilauksiin lisätään lähetyskulut.

PALVELUKOPIOT

Artikkelit
7 euroa (yksi artikkeli)

Artikkelikopio ja lasku toimitetaan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen pdf-liitteenä.

Kokonaiset teokset (esimerkiksi kuvakirjat)

7 euroa (1–3 sivua)
30 euroa (4–20 sivua)
50 euroa (21–35 sivua)

Yksittäiset kuvat tai sivut toimitetaan joko sähköisesti pdf-liitteenä tai paperitulosteina. Useampisivuiset kirjat toimitetaan paperijäljenteenä. Yli 35-sivuisia kirjoja ei kopioida kokonaisuudessaan. Toimituksen mukana on lasku. Hinnat sisältävät lähetyskulut kotimaassa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään lähetyskulut.

Kopioiminen Lastenkirjainstituutin aineistosta on mahdollista, mikäli kopiointi tai skannaus ei vahingoita teosta. Tekijänoikeuslain mukaan aineistosta on lupa ottaa yksittäinen kopio omaan yksityiseen käyttöön. Vastuu tekijänoikeuslain noudattamisesta on asiakkaalla.

LASTENKIRJAINSTITUUTTI
Puutarhakatu 11 A
33210 TAMPERE
www.lastenkirjainstituutti.fi

 

LKI 1.1.2018, v4 1.3.2020, 28.5.2020