Käyttösäännöt

Käyttösäännöt pdf:änä

Kirjaston käyttö

Lastenkirjainstituutin kirjasto on kaikille avoin lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja sen tutkimusta tallentava erikoiskirjasto. Kirjaston kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki lasten- ja nuortenkirjallisuudesta kiinnostuneet henkilöt.  Lastenkirjainstituuttia ja kirjaston kokoelmia esitellään yksittäisille kävijöille ja ryhmille maksutta. Kirjasto on esteetön ja tiloissa toimii langaton verkko.

Kirja- ja lehtikokoelmat ovat suurimmaksi osin avohyllyillä vapaasti selattavissa ja tutkittavissa. Osa lasten- ja nuortenkirjoista on arkistokappaleita, joita ei lainata. Lainattavissa ovat muut lasten- ja nuortenkirjat, tutkimuskirjat hakuteoksia lukuun ottamatta sekä ammattilehdet kuluvan vuoden numeroita lukuun ottamatta.

Aineistoa voi kopioida tai skannata, mikäli kirjan kunto ja tekijänoikeudet sallivat. Vastuu tekijänoikeuden noudattamisesta on asiakkaalla. Kirjaston kokoelmista toimitetaan maksullisia jäljenteitä palveluhinnaston mukaan.

Kirjaston aineistoa on käsiteltävä varoen eikä kirjoihin tai lehtiin saa tehdä merkintöjä. Kirjaston käyttäjä, joka on vahingoittanut tai kadottanut kirjaston aineistoa, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa haitan.

Asiakkaan on pyydettäessä osoitettava mukanaan viemänsä kirjat lainatuiksi. Päällysvaatteet jätetään eteisen naulakkoon ja laukut kirjaston asiakaspaikoille. Kirjastossa ei saa nauttia omia eväitä tai juomia.

Kirjaston käyttäjän tulee merkitä nimensä vieraskirjaan aina käyntinsä yhteydessä. Nimikirjoituksellaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Kirjastokortti ja tunnukset verkkokirjastoon

Kirjaston asiakkaaksi voi rekisteröityä 15 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö. Asiakkaaksi rekisteröidyttäessä tarvitaan henkilöllisyystodistus sekä voimassa oleva kaupungin- tai yliopistokirjaston kortti. Lastenkirjainstituutin kirjastolla ei ole käytössä fyysistä kirjastokorttia.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas saa käyttäjätunnuksen, minkä lisäksi valitaan nelinumeroinen tunnusluku. Tämän jälkeen asiakas voi lainata omatoimisesti kirjaston asiakaskoneella ja tarkastella asiakasrekisteriin tallennettuja tietojaan. Tunnusten avulla asiakas voi myös kirjautua Lastenkirjainstituutin verkkokirjastoon ja uusia lainoja, tehdä varauksia sekä päivittää omia tietoja.

Asiakkaaksi voi rekisteröityä myös yhteisö, jolloin tarvitaan lainoista vastuussa oleva yhteyshenkilö. Lastenkirjainstituutin kirjasto ylläpitää asiakasrekisteriä, jonne talletetaan lainaajan henkilö- ja osoitetiedot. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja velvollisuus ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot kirjaston henkilökunnalle. Tiedot voi tarkistaa käynnin tai lainauksen yhteydessä tai kirjautumalla verkkokirjastoon. Rekisteriseloste on nähtävissä kirjaston ilmoitustaululla sekä Lastenkirjainstituutin verkkosivuilla.

Lainaus, uusiminen ja lainojen palautus

Kirjastossa on asiakaskone omatoimista tiedonhakua ja lainaamista varten. Lainattavan aineiston laina-aika on yleensä 28 vuorokautta. Laina-aika voi kuitenkin vaihdella aineistosta ja tilanteesta riippuen.

Lainatusta aineistosta lähetetään kuitti asiakkaan sähköpostiin. Lainat uusitaan kirjautumalla verkkokirjastoon tai ottamalla yhteyttä kirjastoon. Lainat voidaan uusia kymmenen (10) kertaa, minkä jälkeen aineisto tulee palauttaa kirjastoon. Aineisto voidaan lainata uudelleen, ellei siitä ole varauksia.

Lainaaja vastaa lainaamastaan aineistosta ja huolehtii siitä, että se palautuu ajoissa ja hyväkuntoisena kirjastoon. Lainat voi palauttaa kirjaston aukioloaikoina. Yksittäisiä kirjoja voi palauttaa myös Lastenkirjainstituutin postilaatikkoon. Lainat ovat henkilökohtaisia eikä lainattuja teoksia saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Palautuspyynnöt lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse. Varatusta aineistosta ensimmäinen palautuspyyntö lähetetään heti eräpäivän jälkeen. Muutoin ensimmäinen palautuspyyntö lähetetään seitsemän vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja toinen 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Kolmas, maksullinen ilmoitus lähetetään 21 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Lainan voi uusia, kun muistutuslasku on maksettu.

Jos kolmanteen palautuspyyntöön ei reagoida 14 vuorokauden kuluessa, asiakas menettää lainausoikeutensa. Lainausoikeuden saa takaisin, kun palautuspyynnöistä kertyneet maksut on maksettu ja aineisto on palautettu tai korvattu.

Varaaminen ja kaukopalvelu

Aineistoa voi varata verkkokirjaston kautta, käymällä kirjastossa, lähettämällä sähköpostia tai puhelimitse. Saapuneista varauksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Varattua aineistoa pidetään odottamassa kaksi viikkoa.

Lastenkirjainstituutin kirjaston aineistoa kaukolainataan muille kirjastoille joko koti- tai lukusalilainoiksi yleisten kaukopalveluohjeiden mukaisesti ja henkilökunnan harkinnan mukaan. Kaukolainoja välitetään myös ulkomaille. Kaukolainauksen maksullisuus noudattaa voimassa olevaa palveluhinnastoa. Kirjasto ei lähetä lainoja suoraan asiakkaan kotiosoitteeseen eikä välitä kaukolainoja muista kirjastoista.

Maksut

Kirjojen lainaaminen, uusiminen ja varausten tekeminen on maksutonta. Myös jäljenteiden ottaminen on maksutonta, jos asiakas skannaa aineiston itse omaan sähköpostiinsa tai omalle muistitikulleen. Aineistoa kopioidessa tai skannatessa tulee ottaa huomioon tekijänoikeuslainsäädäntö.

Myöhässä palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään maksu kolmannen palautuskehotuksen jälkeen. Lasku tulee maksaa, vaikka laina palautettaisiin.

Kadotettu tai vahingoittunut aineisto tulee korvata täysimääräisesti, minkä lisäksi peritään käsittelymaksu. Kirjastonhoitajan kanssa voi neuvotella mahdollisuudesta korvata kadonnut tai vahingoittunut kirja toisella samanlaisella.

Käyttösääntöjen voimassaolo

Nämä käyttösäännöt tulevat voimaan 1.9.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluhinnasto

Lastenkirjainstituutin ja instituutin kirjaston yleisesittelyt yksityishenkilöille ja ryhmille ovat maksuttomia. Myös lainaus ja aineiston varaaminen ovat maksuttomia.

PALAUTUSPYYNNÖT

Varatusta aineistosta ensimmäinen palautuspyyntö lähetetään heti eräpäivän jälkeen. Muutoin ensimmäinen palautuspyyntö lähetetään seitsemän vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja toinen 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.

Kolmas, maksullinen ilmoitus lähetetään 21 vuorokauden kuluttua eräpäivästä 7 euron muistutuslaskun kera. Lainan voi uusia, kun muistutuslasku on maksettu. Lasku tulee maksaa, vaikka laina palautettaisiin.

Jos kolmanteen palautuspyyntöön ei reagoida 14 vuorokauden kuluessa, asiakas menettää lainausoikeutensa. Lainausoikeuden saa takaisin, kun palautuspyynnöistä kertyneet maksut on maksettu ja aineisto on palautettu tai korvattu.

Jos laskua ei ole maksettu eikä lainaa palautettu tai korvattu 30 päivän kuluessa kolmannen palautuspyynnön lähettämisestä, asiakkaalle lähetetään lasku aineiston korvaamiseksi. Tämän lisäksi peritään 20 euron käsittelymaksu. Käsittelymaksu ja muistutuslasku tulee maksaa, vaikka laina palautettaisiin.

ITSEPALVELUKOPIOT

Mustavalkoiset paperikopiot
A4 20 snt/valotus
A3 30 snt/valotus

Värikopiot
A4 30 snt/valotus
A3 50 snt/valotus

Aineiston skannaaminen omalle muistitikulle tai omaan sähköpostiin on maksutonta.

KAUKOPALVELU

Kirjastojen välinen kaukopalvelu kotimaassa sekä Pohjoismaissa ja Baltian maissa on maksutonta.

Muut ulkomaiset kaukopalvelutilaukset: alkaen 15 € / nide.

PALVELUKOPIOT

Artikkelit
7 euroa (yksi artikkeli)

Artikkelikopio ja lasku toimitetaan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen pdf-liitteenä.

Kokonaiset teokset (esimerkiksi kuvakirjat)

7 euroa (1–3 sivua)
30 euroa (4–20 sivua)
50 euroa (21–35 sivua)

Yksittäiset kuvat tai sivut toimitetaan joko sähköisesti pdf-liitteenä tai paperitulosteina. Useampisivuiset kirjat toimitetaan paperijäljenteenä. Yli 35-sivuisia kirjoja ei kopioida kokonaisuudessaan. Lasku toimitetaan kopion mukana tai myöhemmin erikseen. Hinnat sisältävät lähetyskulut kotimaassa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään lähetyskulut.

Kopioiminen Lastenkirjainstituutin aineistosta on mahdollista, mikäli kopiointi tai skannaus ei vahingoita teosta. Tekijänoikeuslain mukaan aineistosta on lupa ottaa yksittäinen kopio omaan yksityiseen käyttöön. Vastuu tekijänoikeuslain noudattamisesta on asiakkaalla.

 

LASTENKIRJAINSTITUUTTI
Puutarhakatu 11 A
33210 TAMPERE
www.lastenkirjainstituutti.fi

 

LKI 1.1.2018, v6 1.9.2022