Elämää totalitarismin Suomessa

Persepolis

Kirja: Marjane  Satrapi, Persepolis. Otava 2001. Kirjan tiivistelmä

Kirjoitustehtävä, jossa tutustutaan totalitarismiin yhteiskunnallisena ilmiönä ja luodaan oma tarina. Tehtävässä harjoitellaan myös ryhmässä keskustelua sekä tiedonhakua. Tehtävän kesto on yksi oppitunti, mutta tarvittaessa sitä voidaan tehdä myös kotona. Tehtäväliitteessä uutiskuvia ryhmäkeskustelua varten.

Tehtävän kesto: 75 min

Hakusanat: ääriliikkeet, totalitarismi, omaelämäkerta, äidinkieli, yhteiskuntaoppi, sarjakuva, sarjakuvaromaani, monikulttuurisuus, pakolaisuus, ryhmätyö, kirjoittaminen

Lyhyt kuvaus kirjasta: Marjane Satrapi kuvaa omaelämäkerrallisessa sarjakuvaromaanissaan iranilaisen arjen absurdiutta pienen tytön silmin aikana, jolloin islamistinen vallankumous on muuttanut maan poliisivaltioksi.

  • Tämä tehtävä yhdistää lukion Yh3 ja Äi6 kurssien sisältöjä ja tukee ainerajat ylittävää ilmiöoppimista.
  • Sarjakuvaromaani on luettu ennen oppituntia.
  • Teoksen lukemiseen voi varata esimerkiksi kaksi viikkoa.

 

Tehtävä

Vaihe 1: Ryhmätehtävä

Muodostakaa 3-5 hengen ryhmiä. Pohtikaa ryhmissä mahdollista totalitarismia Suomessa. Jokainen tekee ryhmäkeskustelun pohjalta omat muistiinpanonsa yksilötehtävää (Vaihe 2) varten.

  1. Millainen totalitarismin historia on Euroopassa?
  2. Millaiset yhteiskunnalliset olot ovat johtaneet ääriliikkeiden suosioon?
  3. Millaiset ääriliikkeet voisivat päästä valtaan nyky-Suomessa?

Etsikää lisätietoa oppikirjoista ja verkosta. Voitte käyttää keskusteluapuna myös tehtävän liitteestä löytyvää materiaalia: Uutiskuvia ryhmäkeskustelua varten

Vaihe 2: Yksilötehtävä

Kirjoita ryhmäkeskustelua ja muistiinpanoja hyväksi käyttäen lyhyt tarina, joka sijoittuu kuvitteelliseen totalitaariseen yhteiskuntaan Suomessa. Tarinan henkilöt voivat olla fiktiivisiä. Voit kirjoittaa tarinan novellimuotoon, tehdä kuvitetun tarinan tai sarjakuvan. Luo tarinan mahdollinen kuvitus itse. Aloita tarinan kirjoittaminen oppitunnilla ja tee se loppuun kotona. Tarinan pituus sovitaan opettajan kanssa tekotavan perusteella.

Voit käyttää kirjoittamisen apuna näitä kysymyksiä:

  • Suomesta on tullut totalitaarinen valtio, ja kansalaisten ulkona liikkumista on alettu valvoa ja rajoittaa. Kaupungeissa alkaa iltaisin klo 22 ulkonaliikkumiskielto. Eräänä iltana olet matkalla kotiin pian kymmenen jälkeen ja huomaat poliisipartion kävelevän sinua vastaan. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
  • Persepolis-sarjakuvaromaanissa Marjanen kotona pidetään paksuja verhoja ikkunoiden edessä, jotta kukaan ei näkisi sisään. Juhlien järjestäminen, tanssiminen ja mm. alkoholin käyttö on kiellettyä. Mikä kaikki totalitaarisessa Suomessa olisi kiellettyä? Miten kiellot vaikuttaisivat elämääsi?

Tehtävä PDF

Laatijat: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusharjoittelijat, OKL, Turun yliopisto. 2017.

Ikäryhmät:
Asiasanat: