Työpajat toivat kirjat nuorten arkeen

Kuinka kaikki sai alkunsa?

Kaikki alkoi syksyllä 2018, kun sekä Lastenkirjat esiin! että Lukuklaani -hankkeissa heräsi tarve saada selville, millaiset kirjat nuoria kiinnostavat, mistä nuoret haluavat saada tietoa kirjoista ja mikä houkuttelisi heidät lukemisen pariin. Tuolloin järjestimme ”Nuorten kustantamo” -nimiset työpajapilotit neljälle eri yläkoululuokalle Pirkanmaalla. Halusimme antaa nuorille mahdollisuuden etsiä vastauksia kysymyksiimme toiminnallisesti. Niinpä kehitimme työpajapohjan, joka antoi oppilaiden suunnitella nuortenkirjan – huomioiden sen eri työvaiheet sisällöstä lukijan käteen.

Kenties mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi pilottivaiheessa osoittautui työpaja erään kasiluokan kanssa. Tarinaa, kirjan kantta sekä kirjailijahahmoa ideoitiin yhdessä villin innostuneesti. Jo työpajapäivänä luokka adaptoi kirjansa näytelmäksi, joka esitettiin meille. Projekti jatkui vielä kauan parituntisen työpajamme jälkeen. Meidät kutsuttiin vieraaksi luokan suunnitteleman kirjan julkkareihin, jossa skoolasimme innoissamme oppilaiden kanssa mansikkamehulla. Lisäksi vieraina ja haastateltavina olivat itse kirjailija ja kirjasta tehtävän elokuvan näyttelijäkaarti. Julkkareiden jälkeen osa oppilaista kirjoitti vielä kekseliäästi fanifiktiota suunnittelemastaan kirjasta ja kirjailijasta. Eräässäkin tarinassa jääkiekkoa harrastava oppilas oli sijoittanut kirjailijan itselleen tuttuun jääkiekon maailmaan.

Unelmien nuortenkirja -työpajat

Koska työpajakonseptimme oli osoittautunut varsin toimivaksi ja innosti niitäkin nuoria, jotka eivät aiemmin olleet kiinnostuneet kirjallisuudesta, päätettiin pajoja kehittää siten, että niissä luotaisiin lisäksi kirja-alan ja nuorten välille aitoja kohtaamisia. Näin syntyivät Kirjakoplan Unelmien nuortenkirja -työpajat. Työpajat suunnattiin erityisesti yläkoulun kahdeksasluokkalaisille.

Niissä nuoret suunnittelivat yhdessä unelmiensa nuortenkirjan eri tuotantovaiheineen. Otto A. Malmin rahaston apurahalla rahoitetut työpajat toteutettiin Kirjakoplan ja eri kirjallisuuden kentällä toimivien ammattilaisten yhteistyönä. Tällaisia toimijoita olivat esimerkiksi kustantajat ja kustannustoimittajat, graafikot, markkinoinnin ammattilaiset sekä kirjailijat ja kuvittajat. Näin luotiin tärkeitä kohtaamisia kirja-alan ja nuorten välille ja tuotiin nuorille tutuksi alan toimintaa ja lainalaisuuksia. Kirja-alan toimijat taas saivat vastavuoroisesti tietoa siitä, mikä nuoria kiinnostaa.

Mitä työpajat pitävät sisällään?

Kaksoistunnin mittaisissa työpajoissa suunniteltiin nuortenkirja yhteistyössä koko luokan tai ryhmän voimin. Työpajan aluksi nuoret kuulivat alustuksena kirja-alan ammattilaisen tarinan hänen työstään. Aiheesta keskusteltiin ja nuoret saivat halutessaan esittää kysymyksiä. Tämän jälkeen nuorille esiteltiin lyhyesti eri kirjallisuuden genrejen erityispiirteitä, ja yhdessä koko ryhmän voimin päätettiin tulevalle yhteiselle kirjalle laji.

Pajan seuraavassa vaiheessa oppilaat jaettiin pienryhmiin, joissa työstettiin saman kirjan yhtä osa-aluetta. Pienryhmiä Kirjakoplan työpajoissa on yhteensä viisi: sisältö, hahmo, kansi, traileri ja kampanja sekä kirjailijahahmo. Jokaisesta pienryhmästä valitaan myös yksi oppilas konsultiksi, jonka tehtävänä on selvittää, mitä muissa pienryhmissä tehdään. Työpajan ajan sekä Kirjakopla että mukana oleva kirja-alan ammattilainen kiersivät auttamassa ja keskustelemassa nuorten kanssa heidän työskennellessään pienryhmissä. Lopuksi pienryhmät esittelivät tuotoksensa kaikille ja nähtiin, millainen kirja syntyi yhteistyön tuloksena.

Nuorten suunnittelema kirja kansi: Jölli-Vilpo Gallus: Sodan yhdistämä rakkaus.Sarjamurhaajia, meemejä ja rakkautta – tällaisia olivat unelmien nuortenkirjat

Työpajojen kautta haluttiin tuoda kirjallisuus lähemmäs nuorten arkea ja luoda nuorille myönteinen kokemus kirjoista ja kirja-alasta. Pajoissa nuoria kannustettiin ideoimaan rohkeasti. Nuoret yhdistelivätkin rohkeasti realismia ja fantasiaa. Kirjojen tarinoihin ammennettiin omasta arjesta, nuorten elämästä ja kiinnostuksen kohteista ylipäätään sekä nuoria askarruttavista yhteiskunnallisista epäkohdista, kuten rasismista.

Rikoskertomukset ja kauhu genrenä olivat nuorten suosiossa. Tarinoissa Bostonin sarjamurhaaja, mystinen Tunkeutuja ja muut mielikuvitukselliset rikolliset jahtasivat viattomia. Rikolliset olivat pääsääntöisesti aikuisia, kun taas heitä pakenevat hahmot nuoria. Tehdyissä töissä näkyi myös populaarikulttuurin ja esimerkiksi meemien vaikutus. Osaksi omaa tarinaa otettiin hahmoja kaikkien tuntemista tv-ohjelmista. Eräs luokka suunnitteli omaperäisen tarinan, joka toi Troijan sodan tapahtumat nykyaikaan. Sodan yhdistämä rakkaus –teoksessa seikkailivat yllättäen päähenkilöinä Pipsa possu ja Franklin-kilpikonna. Huumori oli tärkeä elementti useissa suunnitelmissa.

Omat vahvuudet käyttöön!

Nuorilta saadun palautteen perusteella kokemus työpajoista oli positiivinen. Yhteinen kirja muodostui tärkeäksi sellaisillekin nuorille, jotka eivät pajan alkaessa olleet innostuneita. Nuoria innosti positiivinen ja kannustava palaute pajan aikana ja sen jälkeen sekä se, että he saivat käyttää pajoissa omia vahvuuksiaan. Nuoria tuntui yllättävän se, että heillä oli vapaat kädet suunnitella haluamansa tarina, eikä sitä yritetty ohjata väkisin kohti tiettyä lopputulosta.

Kaikkien ei tarvinnut suunnitella tarinaa, vaan sai esimerkiksi keskittyä kansikuvan tekoon tai markkinointiin. Käytimme visuaalisen puolen suunnittelussa apuna Canva -taitto-ohjelman ilmaisversiota, jota pääsee käyttämään rekisteröitymällä. Ohjelmalla sai helposti luotua tyylikästä jälkeä niin kansiin kuin julisteisiin, mikä antoi positiivisia kokemuksia nuorille. Tuotosten viilaamista ei millään olisi maltettu lopettaa. Myös tarina tuli tärkeäksi ja moni ryhmä oli ylpeä yhteisestä kirjasta – useampikin nuori harmitteli meille pajan jälkeen, että heidän suunnittelemaansa kirjaa ei voi oikeasti lukea.

Unelmien kuvakirja -työpaja alakouluun

Suuren kysynnän vuoksi järjestettiin yksi paja kokeilumielessä myös alakoulun kakkosluokalle. Alakoulua varten työpaja muokattiin Unelmien kuvakirja –työpajaksi. Vieraiksi pajaan pyydettiin kirjailija Nora Lehtinen ja kuvittaja Anne Muhonen. Ensin vieraat kertoivat lapsille työstään. Lapsilla oli myös valtava määrä kysymyksiä heille. Kysymysten jälkeen luettiin Annen ja Noran yhteisestä teoksesta Ainon ja Matiaksen jännittävä syksy kummitusjuhlista kertova tarina ääneen. Tämän jälkeen koko luokan voimin suunniteltiin tarina luokan omista kummitusjuhlista, juhlien tapahtumapaikka sekä hahmot. Lopuksi lapset kuvittivat ryhmissä jonkin pienen yksityiskohdan keksimästään tarinasta.

Ota koppi!

Kirjakoplan Unelmien nuortenkirja -työpajakonsepti herätti kiinnostusta laajalti. Kysyntää työpajoille olisi ollut kouluissa paljon enemmän kuin kykenimme hankkeen puitteissa tarjoamaan. Kiinnostusta oli myös kirjastoalalla, ja kävimmekin esittelemässä työpajakonseptiamme muutamassa kirjastossa. Tarjosimme työpajapohjan myös lukutaitoa edistävän hankkeen materiaaliksi.

Haluamme nyt tarjota työpajamateriaalimme kaikkien kiinnostuneiden ja etenkin opettajien käyttöön, jotta opettajat itse voivat vetää kaksoistunnin mittaisen kirjatyöpajan oppilaille. Mahdollisuuksien mukaan suosittelemme kutsumaan mukaan myös kirja-alan ammattilaisia. Eräs opettaja kuvaili työpajamme inspiroineen heitä ja luoneen koko luokalle läheisemmän suhteen kirjallisuuteen, kun se tuotiin huumorin kautta arkeen. Ja se on oikeastaan paras palaute, jonka voi saada!  

Unelmien nuortenkirja -työpajan tehtävämateriaalit ovat täällä, ja niitä saa hyödyntää opetuskäytössä (CC BY-NC).


Kirjoittajat: Aino-Maria Kangas ja Lotta Luukila (Kirjakopla)

Psst! Kurkkaa myös Kirjakoplan kirjavinkkivideot ja Instagram.


Otto A. Malmin rahaston logo.        Lastenkirjainstituutin logo.    Kirjakoplan logo.