Nuortenkirjojen julkaisumäärä Ruotsissa on laskenut huolestuttavasti

Svenska Barnbokinstitutet julkaisi huhtikuussa Bokprovning-tilastot ja katsauksen Ruotsin lasten- ja nuortenkirjavuoteen 2023. Bokprovning-tilastoissa on mukana yhteensä 2197 lasten- ja nuortenkirjaa, mikä on 14 enemmän kuin vuonna 2022. Ruotsin lastenkirjainstituutin katsauksessa korostetaan, että lasten- ja nuortenkirjallisuudessa ei ole viime tapahtunut merkittäviä muutoksia määrän eikä aiheidenkaan suhteen. Asiaa selitetään mm. sillä, että kustannusmaailmassa pelataan varman päälle sekä kirja-alan että maailmantilanteen epävakauden vuoksi. Suomen lasten- ja nuortenkirjatarjonta on määrältään samaan tapaan hyvin lähellä edellistä vuotta.  Vuoden 2023 Kirjakori-tilastoissa on mukana 1322 kirjaa, kun vuoden 2022 Kirjakorissa oli mukana 1313 kirjaa. Suhteessa väestömäärään Suomessa ilmestyy hieman enemmän lasten- ja nuortenkirjoja kuin Ruotsissa.

Nuortenkirjojen määrä on Ruotsissa puolittunut seitsemässä vuodessa

Nuortenkirjojen määrä on laskenut Ruotsissa jo seitsemän vuotta peräkkäin. Julkaisumäärä on tänä aikana puolittunut, ja vuonna 2023 se on pienin Bokprovningin historiassa. Tilastoja on seurattu kategorioittain vuodesta 2002 lähtien. Ruotsissa julkaistiin vuonna 2023 yhteensä 154 nuortenkirjaa, joista 108 kotimaisia ja 46 käännettyjä. Vastaavat luvut Suomessa ovat 246 kirjaa, joista 130 käännöskirjoja ja 116 kotimaisia.

Ruotsissa nimenomaan kotimaisen nuortenkirjatarjonnan määrä on laskenut. Käännettyjen nuortenkirjojen määrä on sen sijaan hieman kasvanut vuoteen 2022 verrattuna. Nuortenkirjojen aiempaa pienempää julkaisumäärää selitetään mm. sillä, että nuoret lukevat Tiktokin innoittamina englanniksi ja haluavat olla osana sosiaalisen median englanninkielisiä kirjayhteisöjä. Kustantamot eivät halua julkaista nuortenkirjoja, koska pitävät niiden julkaisemista kannattamattomana. Jyrkästi laskusuuntainen kehitys näyttää todella huolestuttavalta. Suomessa koettiin vuonna 2021 notkahdus, kun kotimaisten nuortenkirjojen määrä jäi alle sadan (75 kirjaa). Sen jälkeen määrä on kuitenkin noussut hieman.

Käännöskielissä englanti hallitsee sekä Suomessa että Ruotsissa

Merkittävä ero Ruotsin ja Suomen lasten- ja nuortenkirjatarjonnassa on kotimaisen kirjallisuuden jatkuvasti kasvava osuus Ruotsissa. Suomen Kirjakori-tilastoissa käännösten ja kotimaisten kirjojen määrää on seurattu vuodesta 2001 lähtien. Käännöskirjallisuutta oli pitkään kotimaista enemmän, mutta seitsemän viime vuotta kotimaisen kirjallisuuden osuus on ollut hieman yli puolet. Vuonna 2023 se oli 51 prosenttia. Ruotsissa kotimaisen kirjallisuuden osuus oli käännöksiä suurempi ensimmäisen kerran vuonna 2010, ja siitä eteenpäin se on kasvanut koko ajan. Vuonna 2023 kotimaisen kirjallisuuden osuus oli jo 67 prosenttia.

Käännetyissä teoksissa englannin kielestä käännettyjen osuus on suuri sekä Suomessa että Ruotsissa. Ruotsissa käännöskirjoista 62 prosenttia on käännetty englannista, kun taas Suomessa englannin osuus on peräti 75 prosenttia käännöskirjoista. Englannin jälkeen yleisimmät käännöskielet Ruotsissa ovat ranska (57), tanska (36), saksa (34) ja norja (29). Suomesta ruotsiksi käännettiin viisi kirjaa: Riikka Jäntin Pikku hiiri, tuuliviiri, Tomi Kontion Koira nimeltään Kissa, Maaria Laurisen Phantomland 2, Timo Parvelan ja Björn Sortlandin Kepler62 Kirja viisi: Virus sekä Veera Salmen Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet. Kirjakorissa on mukana 61 ruotsista suomeksi käännettyä kirjaa. Ruotsi on englannin jälkeen yleisin käännöskieli.

Kansantarut ja mytologia innoittavat tekijöitä lahden molemmin puolin

Ruotsissa lasten- ja nuortenkirjojen teemana vuonna 2023 nousee esiin etenkin sota ja pakolaisuus. Niitä käsiteltiin peräti 40 lasten- ja nuortenkirjassa. Ruotsissa ilmestyi pohjoismaista mytologiaa ja kansantaruja hyödyntäviä lasten- ja nuortenromaaneja sekä tietokirjoja. Mytologia ja kansanperinteeseen pohjautuvat tarinat olivat yksi Suomessakin vahvasti esillä olleista teemoista. Ruotsissa hyvin ajankohtainen jengiväkivalta ja nuorisorikollisuus nousi myös nuortenromaanien aiheeksi. Muita lasten- ja nuortenkirjallisuuden aiheita olivat Ruotsissa viime vuonna mm.  tekoäly, rakkaus sekä erilaisten psyykkisten ja fyysisten toimintarajoitteiden tai sairauksien kuvaus.

Bokprovning-tilastoissa on mukana kirjoja 290 eri kustantajalta. Kymmenen suurinta kustantajaa on julkaissut 51 prosenttia kaikista kirjoista. Suomessa kustantajia on 129. Kymmenen suurinta on julkaissut 68 prosenttia kirjoista.