Mitä eri tilastot kertovat lasten- ja nuortenkirjallisuuden julkaisumääristä?

6.5.2020

Lasten- ja nuortenkirjoista julkaistaan Suomessa muutamia erilaisia tilastoja. Tilastojen vertailu on kiinnostavaa, mutta sitä varten on tiedettävä, millaisia eroja tilastointitavoissa on. Vuoden 2019 tilastoista voidaan päätellä ainakin, että kirjojen julkaisumäärä pysyi lähellä aiempien vuosien tasoa, ja vaikka kustantajia on paljon, suuri osa kirjoista on edelleen Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenkustantamoiden julkaisemia. Sähköisten julkaisujen eli e-kirjojen ja äänikirjojen julkaisumäärät ovat nousseet merkittävästi, mutta lähes kaikki teokset on julkaistu myös painettuina kirjoina.

Lastenkirjainstituutti on julkaissut jo vuodesta 1999 lähtien Kirjakori-tilastoja, joissa seurataan lasten- ja nuortenkirjallisuuden julkaisumäärän kehitystä. Lastenkirjainstituutin tilastot perustuvat Lastenkirjainstituutin kirjaston kokoelmaan lahjoitettuihin kirjoihin. Joka vuosi jonkin verran kirjoja jää saamatta. Lisäksi esimerkiksi käännettyjä sarjakuvia ei ole enää vuodesta 2014 talletettu kirjastoon kokonaisuudessaan, kun ne aiemmin tallennettiin ja laskettiin mukaan tilastointiin. Sen vuoksi Kirjakorin yhteydessä annetaan myös arvio julkaistujen kirjojen kokonaismäärästä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden julkaisumääriä voi tutkia suomalaisen julkaisutuotannon tietokannasta Fennicasta eli kansallisbibliografiasta, jonne talletetaan tiedot kaikesta Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta. Fennican lukuihin tulee mukaan myös käännöksiä, uusia painoksia ja e-kirjoja. Omat tilastonsa julkaisee vuosittain Suomen Kustannusyhdistys. Kustannusyhdistyksen tilastoissa ovat mukana Kustannusyhdistyksen jäsenkustantamoiden julkaisuluvut. Suuri osa kustantamoista kuuluu Kustannusyhdistykseen, mutta lasten- ja nuortenkirjallisuutta julkaisevat myös esimerkiksi pienet kustantamot, yhdistykset ja museot sekä yksittäiset henkilöt, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoissa seurataan myös kirjamyyntiä. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden osuus kokonaismyynnistä oli 11% vuonna 2019.

Kirjakori 2019 -tilastot
Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot 2019
Fennica-haku

Lastenkirjainstituutin Kirjakorissa 2019 on mukana 1255 kirjaa. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastossa on 954 lasten- ja nuortenkirjaa. Kustannusyhdistyksen luku sisältää sekä kauno- että tietokirjallisuuden, mutta ei sarjakuvia. Sarjakuvia on tilaston mukaan ilmestynyt 106. Tähän lukuun sisältyvät kaikki sarjakuvat. Fennicasta löytyi (haku 6.5.2020) yhteensä 1131 lasten- ja nuortenkirjaa ja 209 sarjakuvaa, eli yhteensä 1334 lasten- ja nuortenkirjaa. Fennican hakutuloksessa on mukana myös käännöksiä suomesta muille kielille, uusia painoksia, muutamia e-kirjoja ja täytettäviä puuhakirjoja. Lastenkirjainstituutin arvio julkaisujen kokonaismäärästä vuonna 2019 (sisältäen kaiken kauno- ja tietokirjallisuuden, sarjakuvat ja aiemmasta poikkeavat uudet laitokset) on noin 1400 nimekettä.

Vaikka tilastojen välillä on eroja, voidaan kokonaismäärien kehitystä jossain määrin vertailla. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan lasten ja nuortenkirjojen julkaisumäärät ovat pysyneet samalla tasolla viime vuodet; 2019 kirjoja julkaistiin yhteensä 954, vuonna 2018 kirjoja oli 958 ja vuonna 2017 julkaistiin 876 kirjaa. Kirjakorissa vastaavat luvut ovat 1255 vuonna 2019, 1190 vuonna 2018 ja 1257 vuonna 2017, eli julkaisumäärässä ei ole ollut suuria muutoksia kummankaan tilaston mukaan. Pidemmällä aikavälillä lasten-ja nuortenkirjojen julkaisumäärä on kummankin tilaston mukaan kasvanut. Kotimaisen kirjallisuuden osuus on Kirjakorissa ollut kolme viime vuotta hieman yli 50 %. Suomen kustannusyhdistyksen tilaston mukaan kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden osuus on vuonna 2019 noin 44 prosenttia. Osuus on suurempi kuin kahtena aiempana vuonna.

Lastenkirjainstituutin Kirjakori-luvuissa on mukana muutamia uusia painoksia. Uudet painokset ovat mukana Kirjakorissa siinä tapauksessa, että kirja on selkeästi muuttunut. Siinä voi olla uusi suomennos tai kieltä on muuten tarkistettu, uusi kuvitus tai uusi kansi, esimerkiksi elokuvakansi. Kustannusyhdistys seuraa erikseen uusien painosten julkaisumääriä. Vuonna 2019 ilmestyi kaikkiaan 510 uutta painosta lasten- tai nuortenkirjoista. Kotimaisista lastenkirjoista ilmestyi 304 uutta painosta, käännetyistä 150. Kotimaisista nuortenkirjoista ilmestyi 39 uutta painosta, käännetyistä 62. Kirjoista otetaan nykyään kohtuullisen pieniä ensipainoksia, joten uusien painosten määrässä voi olla useita uutuuskirjojen uusintapainoksia. Toisaalta aiemmin ilmestyneiden kirjojen uudet painokset ovat merkittävässä roolissa esimerkiksi kirjakauppojen lasten- ja nuortenkirjatarjonnassa.

Lajien välisiä vertailuja on hankala tehdä Kirjakorin ja Kustannusyhdistyksen tilastojen välillä. Esimerkiksi tietokirjat on Kirjakorissa laskettu omaksi kategoriakseen, jota ei kuitenkaan ole jaoteltu lasten ja nuorten tietokirjoihin. Kustannusyhdistyksen tilastoissa lapsille ja nuorille suunnatut tietokirjat ovat mukana lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokonaisluvuissa, samoin esimerkiksi runot, jotka Kirjakorissa lasketaan erikseen. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastossa kerrotaan myös esikoisteosten määrä. Vuonna 2019 lastenkirjojen joukossa oli 21 esikoisteosta, nuortenkirjoissa neljä.

Kirjapino, näkyvissä kymmenen suurimman kustantajan logot kirjoissa.
Kymmenen suurinta kustantajaa Kirjakori-tilastojen mukaan.

Lastenkirjainstituutin Kirjakorissa on mukana kirjoja kaikkiaan 129 kustantajalta. Kymmenen suurinta kustantajaa on julkaissut 59 prosenttia mukana olevista kirjoista. Kymmenestä suurimmasta kustantamosta kaikki muut, paitsi omakustanteita julkaiseva Books on Demand, ovat Suomen kustannusyhdistyksen jäseniä. Books on Demandin kautta julkaistuja omakustanteita on Kirjakorissa mukana 75 kappaletta. Valtaosa keskisuurista, yli kymmenen lasten- tai nuortenkirjaa julkaisseista kustantajista on myös Kustannusyhdistyksen jäseniä. Suurimpia määriä lasten- ja nuortenkirjoja julkaisseita kustantajia, joita ei löydy Suomen kustannusyhdistyksen listoilta ovat Atrain & Nord (9 kirjaa Kirjakorissa), Haamu-kustannus (8), Pieni karhu (7) sekä sarjakuvakustantamo Suuri kurpitsa (6). Kotimaisia kustantajia, jotka ovat julkaisseet 2–10 kirjaa ja eivät ole Suomen Kustannusyhdistyksen jäseniä, on Kirjakorissa mukana 25.

Kirjoja joiden kustantaja on julkaissut vuonna 2019 vain yhden lasten- tai nuortenkirjan.
40 kirjaa, joiden kustantajalta on Kirjakorissa 2019 mukana vain yksi kirja.

Yhden kirjan julkaisseita kustantajia on Kirjakorissa mukana 40. Tässä joukossa on esimerkiksi erilaisten järjestöjen ja museoiden julkaisemia kirjoja. Aivoliiton julkaisema Marianne Kulmalan kirjoittama selkokielinen tietokirja Saku, spesiaali nuori, joka kertoo 15-vuotiaasta Sakusta, jolla on autismikirjon häiriö.  Heini Sarasteen kirjoittaman ja Anni Ikäheimosen kuvittaman Pieni koira saa kaverin on julkaissut Kynnys ry. Kirja kertoo avustajakoirasta. Lahden kaupunginmuseo on julkaissut Hanna Suihkon tehtäväkirjan Leopardi liikenteessä. Teoksessa tutustutaan julisteiden historiaan ja niiden tekemiseen. Ortodoksisten nuorten liitto on julkaissut Marina Paliakin tietokirjan Kristuksen elämä. Yhden kirjan julkaisseita ovat myös mm. Merkityskirjat, Mökki Galleria, Osuuskunta Ciris, Pippurinen kustannus, Puukenkki Kustannus ja Soiva Siili.  Vuoden 2019 uusi tulokas kustannuskentällä on ainakin Kumma, joka julkaisi kolme kirjaa Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin kirjoittamassa Fanni-tunnetaitosarjassa.

Kirjakorin kustantajalistalla on 15 ulkomaista kustantajaa, joiden kustantamia kirjoja on yhteensä 31. Mukana on 11 suomenkielisen kirjan käännöstä toiselle kielelle ja kuusi saamen- ja yhdeksän meänkielistä kirjaa. Lisäksi luku sisältää suomenkielisiä kirjoja, joista kolme ruotsalaisten kustantajien julkaisemaa Läsrörelsen-kampanjan erikoispainosta joita on jaettu vain McDonaldsissa sekä kaksi McDonaldsin lastenaterioiden mukana jaossa ollutta kirjaa.

Lastenkirjainstituutin kirjastoon ei toistaiseksi talleteta e-kirjoja eikä äänikirjoja, joten näiden julkaisumääriä ei seurata Kirjakorissa. Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoissa seurataan niin fyysisten tallenteiden kuin ladattavien tai verkossa kuunneltavien ääni- ja e-kirjojen määriä. Vuonna 2019 fyysisinä tallenteina julkaistiin 36 lasten- ja nuortenkirjaa, joista kaikki on julkaistu aiemmin painettuna. Määrä oli suunnilleen sama kuin vuonna 2018, 34 teosta. Äänikirjoja julkaistiin 390 ja niistäkin suurin osa oli julkaistu aiemmin painettuna. Äänikirjojen julkaisumäärässä kasvu oli huimaa, sillä vuonna 2018 julkaistiin 129 ja vuonna 2017 julkaistiin 116 äänikirjaa lapsille ja nuorille. Vuonna 2016 äänikirjoja julkaistiin 76 ja 2015 julkaistiin 25 kappaletta. E-kirjoina julkaistiin myös aiemmin tai samaan aikaan painettuna julkaistuja kirjoja kaikkiaan 225 kappaletta. E-kirjojen julkaisumäärä on kasvanut selvästi, vuonna 2018 julkaistiin 184 ja vuonna 2017 166 e-kirjaa lapsille ja nuorille.

Kun Kirjakorissa mukana olevista 1255 kirjasta vähennetään 40 teosta kustantajilta, jotka ovat julkaisseet vain yhden kirjan, 31 ulkomaisten kustantajien kirjaa sekä 75 Books on Demandin kirjaa, muutamia kirjoja julkaisseiden kustantajien yhteensä 88 kirjaa, jäljelle jää reilu tuhat kirjaa. Enää ei olla kovin kaukana Kustannusyhdistyksen luvuista. Pieniä eroja tuovat vielä sarjakuvat, jotka Kustannusyhdistyksen tilastoissa lasketaan erikseen. Tilastojen avaaminen tuo esille, kuinka paljon omakustanteita ja yksittäisiä teoksia julkaisevia kustantajia on, sekä miten suuri osuus kokonaismäärästä on isojen kustantajien kirjoja. Edelleen kiinnostavaa on, että äänikirjat ja e-kirjat ovat toistaiseksi teoksia, jotka on julkaistu myös painettuna kirjana.

Kaisa Laaksonen