Pro gradu -tutkielmia lastenkirjallisuuden alalta 2010–2020

Opinnäyteluettelo sisältää lastenkirjallisuutta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia vuosilta 2010-2020. Otamme mielellämme täydennyksiä vastaan osoitteeseen info(a)lastenkirjainstituutti.fi.

Luettelossa mainitut tutkielmat löytyvät usein yliopistojen sivuilta linkin takaa, ja osa opinnäytteistä on Lastenkirjainstituutin kirjaston kokoelmissa ja Onnet-tietokannassa. Pro gradu -tutkielmat ovat tekijänoikeussäännösten alaisia.

Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Aaltonen, Anne: Kuvakirja multimodaalisena lähdetekstinä: lähdetekstin multimodaalisuuden synnyttämät uudet merkitykset Beatrix Potterin The Tale of Peter Rabbit -teoksen suomennoksissa. Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, 2013.

Ahlberg, Ella: ”Jumalaisen kaunis vai säkenöivän sukkela vai enkelimäisen hyvä?”: Ihanneihmisyyden rakentuminen L. M. Montgomeryn kirjoissa Annan nuoruusvuodet ja Anna ystävämme. Helsingin yliopisto, yleinen kirkkohistoria, 2017. Tutustu tutkielmaan.

Ahola, Leena: Outo, otettu kuva; lapsen kokemus kuvasta fiktion ja fantasian kuvittajana lastenkirjassa. Lapin yliopisto, graafinen suunnittelu, 2010.

Ahola, Maria: ”Lue minulle satu!”: yhteiset lukuhetket tukemassa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Oulun yliopisto, varhaiskasvatus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Ahola, Paula: Keskustelua Mustahattumiehen kanssa, Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Ahonen, Lauri: Proosasta sarjakuvaksi: dramaturginen metodi. Aalto-yliopisto, median laitos, 2012.
Tutkielma pdf-muodossa.

Andberg, Ida: Det normbrytande bokpaketet: mottagandet av genusmedvetna bilderböcker hos daghemsbarn och personal. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2016. Tutustu tutkielmaan.

Ansami, Kaisa: Tatun ja Patun outo kapitalismi: nationalistinen ideologia ja postmodernismi Aino Havukaisen ja Sami Toivosen kuvakirjassa Tatun ja Patun Suomi. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2011.

Anttonen, Riikka: Kuudesluokkalaisten taidot arvioida lähteiden luotettavuutta. Tampereen yliopisto, elinikäinen oppiminen ja kasvatus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Asikainen, Anna; Mäkinen, Salla: Äiti vilkuttaa ikkunan takaa – Sukupuolijärjestysten muuttuminen aapisten kuvituksessa 1950-luvulta nykypäivään. Tampereen yliopisto, luokanopettajan koulutus, 2015.
Tutkielma pdf-muodossa.

Aunio, Tomi: Synvinklar på samarbete mellan bibliotek och skola: en fallstudie om S:t Karins huvudbibliotek och S:t Karins svenska skola. Åbo Akademi, informationsvetenskap, 2014.
Tutkielma pdf-muodossa.

Back, Erika: Erisnimien käännökset lastenkirjan Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige suomennoksessa. Vaasan yliopisto, nykysuomi toisena kotimaisena kielenä, 2014.
Tutkielma pdf-muodossa.

Bergström, Charlotta: Boy’s Own Paper poikamaisuutta rakentamassa: Imperialistiset seikkailulehdet poikien kasvattajana 1890-luvun Britanniassa. Helsingin yliopisto, yleinen historia, 2020.
Tutkielma pdf-muodossa.

Bonsdorff, Maria: Etäämmälle ja lähemmäs. Vaikuttamisen keinoja kahdessa 2000-luvun lastenkirjassa. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2011.

Brandt, Jonna; Heikkinen, Eeva: Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä lukemaan opettamisesta. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015.
Tutkielma pdf-muodossa.

Brännström, Anna: ”Synkkä kuin sardiini siivouspäivänä”: kielikuvat romaanissa Häräntappoase. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2013.

Colleoni, Paola: Tenavat-sarjakuvan interjektiot suomen ja italian kielessä. Helsingin yliopisto, suomen kieli ja kulttuuri, 2014.

Doesburg, Charlotte: Lähteäni laulamahan. Laulu ja musiikki ja niiden taikavoima Kalevalassa ja J.R.R. Tolkienin tuotannossa. Helsingin yliopisto, suomen kieli ja kulttuuri, 2016.

Düssel, Meira: Miten lastenkirjallisuus käsittelee sosiaalisia ongelmia?: tutkimus Camilla Mickwitzin kuvakirjoista. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Eiranto, Ella: Kaksipäisen naisen kanssa vietetty aika – hahmojen rakentuminen sarjakuvateoksessa. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2017.

Ekman, Johanna: Vad sägs om normbrytande bilderböcker?: sex bilderboksrecensioner ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Åbo Akademi, svenska språket, 2015.

Ekroos, Sini: ”Lukeminen vaan jotenkin tuntuu mukavalta ja sitte on kivaa kun ei vaan koko ajan oo puhelimella”: oppilaiden kokemuksia ja käsityksiä lukemisesta sekä lukemiseen kannustamisesta koulussa. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Elomaa, Jonna: Transfer of Verbal Humour in Audiovisual Translation – Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit in Finnish. Vaasan yliopisto, englannin kieli, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Eloranta Laura. ”Ja sitten ne sanat olivat niin outoja että ne tuli jo hauskaks”: S2-oppilaiden ja lukumummien kokemuksia lukutuokioilla lukemisesta ja motivaatiosta. Jyväskylän yliopisto, kasvatustiede, 2017.

Enroth, Minna: Rövarflickan ryter till: maktförhållandet mellan barn och vuxna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2011.

Enroth, Sara: Moomin on the Riviera und Mumin an der Riviera : ein gesprächsanalytischer Vergleich unter Einbeziehung übersetzungs- und bildtheoretischer Ansätze. Åbo Akademi, 2011.

Eriksson, Camilla: Semantiikka Le Petit Prince -kirjan ja -sarjakuvakirjan suomennoksessa ja ruotsinnoksessa. Vaasan yliopisto, nykysuomi, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Eronen, Annukka: ”Ella auf Klassenfahrt”. Zur Vermittlung von Kulturspezifik und Wortspielen in der deutschen Übersetzung von Timo Parvelas Kinderbuch “Ella Lapissa”. Helsingin yliopisto, germaaninen filologia, 2015.

Eteläpää, Salla: Monilukutaidon vahvistuminen ja sitä ohjaavat tekijät peruskoulun toisella luokalla. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Everilä, Merika: Yksivuotias Vaukirjan ensikirjojen lukijana: tapaustutkimus omaehtoisesta taaperolukijasta. Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Finnberg, Rebecca: Ett diakront perspektiv på språkväxling i tre finlandssvenska ungdomsromaner.  Åbo Akademi, svenska, 2013.

Fonsell, Arja: Pedagoginen näkökulma kansakoulunopettaja ja lastenkirjailija Ester Ahokaisen tuotannossa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2012.

Forsman, Daniel: Lasten kuvakirjojen rakenteista + Piipu & Operaatio kadonneet filmirullat. Aalto-yliopisto, median laitos, 2018.

Gröndahl, Leila: Liian hieno Pepiksi: esikoululaiset kertovat käsityksiään lastenkirjojen kuvahahmoista. Jyväskylän yliopisto, taidekasvatus, 2015.

Grönvik, Cecilia: Lastenkirjallisuus ja lapsen kasvu: tutkielma peruskoulun 1–6-luokkalaisten lukutottumuksista ja heidän vanhempiensa asenteesta lukuharrastukseen. Åbo Akademi, finska språket, 2015.

Haakana, Ninni; Kauppi, Pilvi: “Koira ymmärtää kaiken, ku se oli niin läsnä ja kuunteli tosi tarkkaan.”: Lukukoiran vaikutus kolmannen vuosiluokan oppilaiden lukuvirheisiin ja sen yhteydet koettuun lukutilanteeseen. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Haapakoski, Karoliina: Bartimaioksesta ylösnousemukseen Jeesuksen ristiinnaulitseminen lastenraamatuissa, Itä-Suomen yliopisto, eksegetiikka, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Haapakoski, Marianna: Epäitsekäs Harry Potter uhraa itsensä: itsen käsite psykoanalyyttisestä ja sosiologisesta näkökulmasta J. K. Rowlingin fantasiasarjassa. Oulun yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015.

Haarni, Emmy: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomenkielen lukutaidon kehitys ja lukumotivaatio 1. –3. luokalla. Itä-Suomen yliopisto, soveltava kasvatustiede, 2012. Tutustu tutkielmaan.

Hacklin, Kaisa: Isänmaa kutsui ja kunniantunto: Sisällissota lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 1918−1937. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Haiko, Riikka; Vainio, Anniina: Tapaustutkimus luetun ymmärtämisen haasteista kolmannen luokan oppilaiden keskuudessa. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Haikka, Iina: Nobody’s sidekick: The Female Hero in Rick Riordan’s ’The Heroes of Olympus’. Helsingin yliopisto, englantilainen filologia, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Hakala, Jenny: Aku Ankan suomennosten kehitys: Carl Barksin Aku Ankka -tarinoiden alkuperäisten suomennosten ja uudelleenkäännösten erot. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Hakala, Mikko: Intertekstuaalisuus huumorin elementtinä Fingerpori-sarjakuvassa. Jyväskylän yliopisto, Suomen kieli, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Hakala, Tarja: Manipulointia vai mielivaltaa. Harry Potter ja venäläinen käännös. Helsingin yliopisto, venäjän kääntäminen, 2018.

Hakala, Tiina. Montako häntä mahtuu käännössuomeen? Yksilön 3. persoonan viittaukset Peppi Pitkätossun käännöksissä. Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2012.

Hakonen, Sonja: Ymmärtävä lukeminen monikulttuurisessa peruskoulussa Vantaalla. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2016.

Hakonen, Vehka: Koskettavia kirjoja, tuntuvia tarinoita. Näkövammaisten lasten koskettelukirjat Suomessa 1984–2014. Helsingin yliopisto, kirkkohistorian laitos, 2017.

Hakulinen, Johanna: Pystyvyysuskomusten merkitys suomalaisten alakoululaisten lukemissujuvuuden tukemisessa. Jyväskylän yliopisto, erikoispedagogiikka, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Halenius, Outi: Kuvallisen materiaalin pedagoginen käyttö päiväkodissa. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Halmari, Tuija: Missä perhe, siellä koti. Paikkojen merkityksiä Tove Janssonin Vaarallisessa juhannuksessa. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2013.

Hanhela, Laura; Lehikoinen, Kaisa: ”Miten minusta tuli minä?” Identiteetin kuvausta kotimaisessa nuortenkirjallisuudessa. Tampereen yliopisto, luokanopettajan koulutus, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Hankalahti, Sarah: Att förklara det oförklarliga: mansbilder, modernitet och historiebruk i japansk barnlitteratur under den amerikanska ockupationen. Åbo Akademi, historia, 2010.

Happonen, Anna-Mari: Tove Janssonin muumikirjojen hahmonnimien käännösstrategiat unkarinkielisissä käännöksissä. Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2012.

Harala, Susanne: ”Mutta minusta sanojen on oltava oikein, olivatpa ne runossa tai eivät.”: runokieli ja sen kommentointi Elina Karjalaisen Uppo-Nalle-teossarjan runoissa. Tampereen yliopisto, kirjallisuustiede, 2018.

Harju, Essi: Maininnoista mosaiikiksi – Fantasia- ja tieteiskirjallisuus Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla vuosina 1970, 1980, 1990, 2000 ja 2010, Tampereen yliopisto, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Harju, Juuso: Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Haukilahti, Maria: Sarjakuvan sanaleikkien kääntäminen. Esimerkkinä Nikke Knatterton -sarjakuvan ensi- ja uudelleensuomennos. Tampereen yliopisto, käännöstiede (saksa), 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Hautala, Iina: Lukukoira lapsen psyykkisenä tukena lukutilanteissa. Oulun yliopisto, luokanopettajankoulutus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Hautamäki, Jenni: Tiedeseikkailun visualisointi: kuvatietokirjan visuaaliset keinot lapsen tiedekasvatuksessa. Lapin yliopisto, graafinen suunnittelu, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Hautanen, Suvi-Marja: ”Ei jaksa lukea kun en ole lukumato”: romaanin eri formaatit nuorten tarinaympäristössä. Tampereen yliopisto, kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Havukainen, Paula; Toivonen, Maria: ”Mie vaan katon niitä kirjaimia ja mietin mitä niistä tulee”: esikoululaisten käsityksiä lukemisesta. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2015.

Havusela, Anna-Riikka: Analys av semantiska och pragmatiska förändringar i översättningar till svenska av sagor av Mauri Kunnas. Vaasan yliopisto, ruotsin kieli, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Heikkilä, Anni: Luonnollinen yhteiskunta Yrjö Kokon satu Pessi ja Illusia yhteiskuntakuvauksena. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Heikkilä, Mari: Äidinkielen opettajien näkemyksiä yläkoululaisten digitaalisesta lukutaidosta. Jyväskylän ylipisto, kasvatustiede, 2020.

Heikkinen, Aino; Rintanen, Maiju: Oppijaminäkuva lukijana – kehitys ja yhteydet lukutaitoon koulun ensimmäisillä luokilla. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Heimari, Tiinamariia: Sarjakuvan keinoja Muumilaaksossa: kuvan ja sanan suhde, metasarjakuva ja erikoiset välipalkit Tove ja Lars Janssonin Muumipeikko-sarjakuvissa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Heimonen, Emilia: Se, mikä pistää: kuvakirjanlukuhetken ja kuvakirjan merkitys lapselle. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, 2011.

Heino, Terhi: Lähdetekstin multimodaalisuus kuvitetun lastenkamarirunouden suomentajan haasteena. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Heinonen, Anna: Henkilökohtaisesta yhteisölliseen, elämyksestä kasuaaliin – sarjakuvan digitalisoitumisen vaikutus lukukokemukseen. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Heiskanen, Noora: Vammaisuuden rakentuminen esiopetusmateriaalien tarinoissa. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2012.

Helkala, Arja: 2.–6. luokan hitaiden lukijoiden lukuharrastuneisuus ja kodin antama tuki lasten ja vanhempien arvioimana. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Helkiö, Iina: Kuvakirjassa ilmenevien tunteiden tulkitseminen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Helsingin yliopisto, opettajankoulutus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Helminen, Sini: Peter Pan Kensingtonin luutarhassa: kuoleman ja kuolemattomuuden teemat J. M. Barrien romaanissa The Little White Bird. Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2012

Henriksson, Kaisa: Alkukasvatusikäisten lasten lukeminen: Iltasatukirjahyllytoiminnan vaikutus lukemiseen ja sen yhteisöllisyyteen. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Henttinen, Piritta: ”In the Natural Order of Things Cats Aren’t Fat, Garfield” – Analysis of the Multimodal Mechanisms that Create Human and Cat-like Qualities in Jim Davis’s Comic Character Garfield.  Tampereen yliopisto, englantilainen filologia, 2011.

Hernesniemi, Kaisa: Predicting PISA reading performance with reading fluency and reading-related motivation and examining how they affect future participation in society. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2018.

Herttovuo, Pinja: Monilukutaidon opettaminen ja alakoulun ympäristöopin oppikirja-aukeaman tulkinta. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Hietamäki, Sini: Puttonen, Jenni: Luku- ja laskusujuvuuden vaikeuksien yhteisesiintyvyys ja pysyvyys alakouluikäisillä oppilailla. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Hiidenoja, Anniina: Class Ideology and Values in Roald Dahl’s Matilda and Hilaire Belloc’s Cautionary Tales for Children and New Cautionary Tales. Tampereen yliopisto, englantilainen filologia, 2015.

Hiitiö, Eeva: Vastakkainasettelusta tasapainoon: Rakenne ja lukija J. K. Rowlingin Harry Potter –fantasiaromaaneissa. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Hiltunen, Hanne: Från lingonflickor till småpappor : 6 svenska bilderböcker ur ett genusperspektiv. Itä-Suomen yliopisto, ruotsin kieli, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Hiltunen, Katariina; Annala, Laura: Lukutaidon yhteys metakognitiivisiin taitoihin 9. luokalla. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Hiltunen, Pauliina: Monilukutaito ensimmäisellä luokalla: Kuvaus yhdestä luokasta. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Himanen, Tiiu: Mitä tarkoittaa olla kuollut? Kuolemakäsitykset kahdeksassa suomalaisessa vuosina 2007–2019 ilmestyneessä realistisessa lasten kuvakirjassa. Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, 2020.

Hirvonen, Pessi: ”Onnellinen kansa, jolla on sellaiset miehet ihailtavinaan.” Georg August Wallin kansallisena suurmiehenä suomenkielisessä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 1880–2001. Itä-Suomen yliopisto, yleinen historia, 2014.

Hjerppe, Heidi: Suomenoppijan lukemisen strategiat. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2012.

Hoffmeister, Mikko: Bild-Text-Beziehungen in den Bilderbüchern von Mauri Kunnas und in deren Übersetzungen ins Deutsche. Helsingin yliopisto, germaaninen filologia, 2014.

Holkko, Henna: ”Du är ju en sån där ängslig flicka”: Moderna finlandssvenska barnböcker ur genusperspektiv. Helsingin yliopisto, pohjoismaiset kielet, 2017.

Holm, Annina: ”Wasserburgissa kaikki on jetsulleen samanlaista” – reaalioiden kääntäminen Janoschin Tarinatuokiossa. Turun yliopisto, saksan kieli, 2020.

Holm, Heidi: Aasin silta – Kuvakirjaa uudistamassa. Aalto-yliopisto, median laitos, 2013.

Hongisto, Paula: Gustave Dorén kuvat ja kuvitelmat – Kuvan ja sanan suhde Walter Moersin romaanissa Wilde Reise durch die Nacht. Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2018.

Honkanen, Maarit: Miten lapset ja aikuiset tulkitsevat lastenkirjallisuutta?: tapaustutkimus elokuvan Muumipeikko ja pyrstötähti sekä A. A. Milnen tarinan Tikrut eivät kiipeä puuhun vastaanotosta. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2010.

Hurtola-Köykkä, Jenny: Culture-bound Elements in Youth Literature: Case: Brand Names. Helsingin yliopisto, englannin kääntäminen, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Huttunen, Niina; Juvonen, Sanna: Sujuvan lukutaidon ja lukemismotivaation yhteys luokka-asteilla 2.–6. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Huuhtanen, Suvi: Kotouttaminen, vieraannuttaminen ja uudelleenkääntäminen Jules Vernen Vingt mille lieues sous les mers -teoksen suomennoksissa. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Huusko, Salla: Diskurssianalyysi lukemiseen ja lukutaitoon liittyvästä puheesta Helsingin Sanomissa keväällä 2017 ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 vastaavuus tähän puheeseen. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2017. Tutustu tutkielmaan.

Hytönen, Anni; Mäkelä, Linda: Kuudesluokkalaiset nettisivua lukemassa: mitä silmänliikkeet kertovat oppilaiden lukustrategioista? Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Hyytiä, Minna; Saloranta, Sofia: Luokanopettajien käsityksiä lukemisesta, kriittisestä lukutaidosta ja niiden merkityksistä. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Hyytiäinen, Pauliina: Lapsen uni ja unettomuus kolmessa 2000-luvun kotimaisessa kuvakirjassa. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Hyväri, Heidi: Teknisen lukutaidon ja kuullun ymmärtämisen yhteydet luetun ymmärtämiseen alakoulun alussa. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2011

Hämäläinen, Elina: Lukiolaiset internetlähteiden luotettavuuden arvioijina. Jyväskylän yliopisto, kasvatustiede, 2017.

Hämäläinen, Rosa: Narrative Ethics and the Representation of Otherness in Three Novels for Children and Young Adults. Helsingin yliopisto, englantilainen filologia, 2019.

Hämäläinen, Vili: Luetaan yhdessä: toimintatutkimus transaktioteoriaan perustuvasta kirjallisuuden opetuksesta. Tampereen yliopisto, luokanopettajankoulutus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Härmä, Essi: Årets fester och livets högtider i Astrid Lindgrens barnböcker. Jyväskylän yliopisto, ruotsin kieli, 2015.

Härmälä, Kaisa: Vapaa-ajan lukemisen aktiivisuus ja lukuasenteet 3.–6. luokilla. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Härkänen, Hanna; Vilola, Johanna: Tietokoneavusteisen nopeutetun lukemisharjoittelun vaikutus lukemissujuvuuteen ja -motivaatioon 2.–6.-luokkalaisilla oppilailla, joilla on haasteita lukemissujuvuudessa. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2013.

Härkönen, Saija: Koulukirjasto oppilaiden osallisuuden edistäjänä: tapaustutkimus Linnanmaan alakoulun koulukirjastosta. Oulun yliopisto, informaatiotutkimus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Iivonen, Essi: Oppiainekohtaiset mieltymykset ja minäpystyvyysuskomukset luku- ja laskutaidon sujuvuuden kehityksen selittäjinä 1.–2. luokilla. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Ikonen, Tuire: Katten som inte har nån svans och hännätön kissa: översättning av nominalfraser från svenska till finska i barnberättelsen Pelle Svanslös på äventyr. Oulun yliopisto, pohjoismainen filologia, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Ilomäki, Johanna: Lumosiko lukupiiri?: Lukuklaani-hankkeen lukupiirityöskentelyn yhteydet 3.-4.-luokkalaisten lukumotivaatioon. Turun yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2020.

Ilomäki, Kati: Hallusinaatioita ja pieniä pulleita miehiä: Eduard Uspenskin Karlsson-käännöksen saama vastaanotto ja kritiikki. Tampereen yliopisto, käännöstiede (venäjä), 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Ingman, Niina: Luokanopettajien ajatuksia lukemisen merkityksestä oppilaiden kognitiiviseen toimintakykyyn. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Isoviita, Leeni: Miltä sarjakuva tuntuu?: Hulluussarjakuvien affektiivinen vastaanotto. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2020.

Jaakkola, Pia: Mun mielestä siinä pitäis käydä niin.”: Lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018.

Jalli, Iida; Puranen, Elina: Kodin lukuympäristö lukutaidoltaan eroavissa ryhmissä. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Janhunen, Elina; Kalliomäki, Marielle: Lukemisen haasteet ja internetsivun arviointitaidot kuudesluokkalaisilla. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Janhunen, Tuuli: ”Eivät hekään ajatelleet meitä.” Emmi Itärannan Teemestarin kirja ekodystopiana. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2019.

Jarvis, Paula: Erilaisuuden kohtaaminen aapiskuvituksen kertomana. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Johansson, Pirita: Ord och bild i samspel i ordlekar. En multimodal översättningsanalys av bilderbokern Tatun ja Patun Suomi och dess svensa översättning Det här är Finland. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2014.

Jokela, Milla; Moilanen, Merja: ”Rontatkaa minut rekeen säkkien sekaan älkääkä hiiskuko suunnitelmistani kenellekään”: Aku Ankka -sarjakuvalehden verbien semanttista luokittelua. Oulun yliopisto, suomen kieli, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Jokinen, Liisa: ”Maailman paras ystävä on ella, se on kuuma ku hella, ja muutenki tosi bella!”: Riimien rakennepiirteet yläkoululaisten kirjoittamissa runoissa. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2010.

Jokinen, Marika: ”Kirjottaminen oli helpompaa mut lukeminen oli vaikeeta”: ADHD-diagnoosin saaneiden nuorten identiteettien rakentuminen oppijoina. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Jokinen, Saija: Anna aikaa lukemiselle!: Lukutyöpajan koetut vaikutukset oppilaiden lukuinnokkuuteen. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019.

Jousenkylä, Outi: Tietokoneavusteisen nopeutetun lukemisharjoittelun vaikutus lukemissujuvuuteen ja –motivaatioon. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015.

Julkunen, Lauri: Poikien pelastaja: Yrjö Karilas nuoriso-ongelman muotoilijana ja ratkaisijana 1920- ja 1930-luvulla. Jyväskylän yliopisto, Suomen historia, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Juntunen, Katja: Lukuintoa etsimässä: yksilötyöskentelystä yhteistoiminnallisuuteen: Kirjallisuudenopetuksen työtapoja 3.–6. luokilla ja opettajien arvioita työtavoista. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Juopperi, Heidi: Korkeakoulusta kotiäidiksi: naiskuva L. M. Alcottin valituissa teoksissa. Oulun yliopisto, yleinen historia, 2011.

Jurvanen, Anni: Mångsidiga bilderböcker: humor och multitilltal i Gittan och älgbrorsorna, Findus flyttar ut och Hur gick det sen? Itä-Suomen yliopisto, ruotsin kieli, 2016.

Jurvelin, Henna: Tytön ja naisen representaatiot 2000-luvun lastenkirjallisuudessa: Tarkastelussa Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela, Risto Räppääjä saa isän, Ella ja kadonnut karttakeppi sekä Me Rosvolat. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Jussila, Mirka: Kuvan ja tekstin suomentaminen Cornelia Funken Reckless-romaanissa. Helsingin yliopisto, saksan kääntäminen, 2016.

Jussila Susanna: ¿Qué cuentos contamos? ¿Qué mundo creamos? El género, la interseccionalidad y el poder transformador de la literatura infantile. Helsingin yliopisto, espanjalainen filologia, 2016.

Juvén, Mari: Satujen tarjoamat sukupuoliroolimallit. Uusien ja vanhojen satujen vertailua. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2012.

Jylli, Jenni; Kivimäki, Anniina: Satumaiset isät: millaisia isiä esiintyy 2000-luvun lastenkirjallisuudessa. Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Järvenpää, Anna: “Good night, dear Lake of Shining Waters”. Luonto L. M. Montgomeryn Anne of Green Gables -teoksessa. Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Järvenpää Hanna: ”Ethän sinä äiti heitä meidän peliohjelmia parvekkeelta?”: digitaalinen teknologia lasten kuvakirjoissa 2010-luvulla. Tampereen yliopisto, kirjallisuustiede, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Järvenpää, Heli: Kerronnallisuuden erityispiirteet Korvaan päin – lasten satujen kirjassa sekä Reetta Niemelän Makkarapiruetissa. Tampereen yliopisto, suomen kirjallisuus, 2014.
Tutkielma pdf-muodossa.

Järvinen, Marika: Varhaiskasvatuksen määrän yhteydet ensimmäisen luokan luku- ja kirjoitustaitoihin tytöillä ja pojilla. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018.
Tutkielma pdf-muodossa.

Järvinen, Rosanna; Raninen, Riina: Luokanopettajan ääneen lukemisen merkitys lukuinnon ja lukutaidon vahvistamisessa. Tampereen yliopisto, luokanopettaja, kasvatustieteen maisterin tutkinto, 2020.
Tutkielma pdf-muodossa.

Jääskeläinen, Annamari: Emmas Glück – ein Vergleich zwischen dem Roman von Claudia Schreiber und dem Spielfilm des Regisseurs Sven Taddicken. Helsingin yliopisto, germaaninen filologia, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Jääskeläinen, Eeva; Miikkulainen, Elsa: Aapisesta iPadiin: tapaustutkimus lukemaan ja kirjoittamaan opettamisesta iPadin avulla. Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, 2014.

Jääskeläinen, Ilkka: Vakooja ja teinityttö Amerikassa – millaisia kirjoja peruskoulun kuudesluokkalaiset tahtoisivat lukea? Tampereen yliopisto, luokanopettajankoulutus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Jääskeläinen, Karoliina; Airasmaa, Tytti: Viisivuotiaiden lasten animaation ymmärtämisen kehittyminen tehostetun satuintervention aikana. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Kaakinen, Maarit: Kirjastot ja kirjastonhoitajat lasten kuvakirjoissa. Oulun yliopisto, informaatiotutkimus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Kaakko, Hanna: Tekstitaidon koe kriittisen lukutaidon arvioinnin välineenä. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kaakkolammi, Elisa; Rapio, Inkeri: PISA-kokeen lukutaito- ja luonnontiedeosioiden tehtävätekstien kompleksisuus. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2014.

Kaartinen, Lotta: Omaehtoinen lukeminen 5–6-luokkalaisten kokemana. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Kainulainen, Saara; Ahderinne, Marianne A: Mitä lukuharrastuneisuus kertoo suomalaisnuorista? Tutkielma yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastuneisuuden yhteydestä luetun ymmärtämisen strategioihin. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Kainumaa, Anu: Satu, opettavainen elämänkumppani. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2014.

Kairala, Jarna: Specifika perevoda okkazionalizmov v detskoij fèntezijnoj literatury. Tampereen yliopisto, Venäjän kieli ja kulttuuri, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kajula, Meeri: Löydetyt prinssit; satukirjakuvien prinssin kuvaamisen tapoja. Lapin yliopisto, graafinen suunnittelu, 2012.

Kallanto, Mirka: Koulussa ja kotona saadun tuen yhteys lukutaitoon. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2014.

Kallio, Venla: Muuttuuko käännös entistä kotouttavammaksi globalisaatiosta huolimatta? Lastenkirjojen kotouttaminen ja vieraannuttaminen 1970- ja 2000-luvuilla. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2015.

Kalliomäki, Heidi: Erot koetuissa minäpystyvyyden lähteissä iän, sukupuolen ja lukemissujuvuuden tason suhteen alakoulussa. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2017.

Kalmukoski, Laura: Kuinka käännös mahtuu puhekuplaan? Sarjakuvakääntäjän tiivistämisstrategioita. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Kangas, Hanna: Nuorten vapaa-ajan lukeminen: matkalla arvoteksteistä kokonaislukemiseen. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Kangas, Heidi: Kummia unelmia ja ajan muunnelmia – Huvikummun vikuroiva kronotooppi Astrid Lindgrenin Pippi Långstrump -romaaneissa. Helsingin yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2017.

Kangas-Pälvilä, Milka: ”Hieno kansi vetää puoleensa”, ”Kysyn kavereilta, mistä kirjoista ne on tykänny”: 9.-luokkalaiset romaanikirjallisuuden lukijoina: kirjanvalintakriteereistä ja lukemisen yhteisöllisyydestä. Oulun yliopisto, kirjallisuus, 2019.

Kantonen, Hannamari: Lukupiirit koulujen kirjallisuudenopetuksessa ja niiden soveltaminen lukioon. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kapustina, Elena: Dva varianta perevoda povesti A. Lindgrena ”Èmil’ iz Lennebergi” na russkij âzyk : Analiz konnotirovannoj leksiki. Åbo Akademi, ryska språket och litteraturen, 2015.

Karimo, Katariina: Todellinen onni kätkeytyy arkipäivän aherrukseen. Onnellisuuden rakentuminen Zacharias Topeliuksen saduissa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2014.

Karjalainen, Sanna: Pusulan ja Ikkalan koulujen 2. -luokkalaisen luetun ymmärtämisen kehitys vuosina 2003–2016. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018.

Karvonen, Lauri: The Big Wee Hag: Representation of Child Development in Terry Pratchett’s Tiffany Aching Series. Tampereen yliopisto, englantilainen filologia, 2015.

Karvonen, Mea: 2.- 6. luokkalaisten kokemuksia Lukumummi ja -vaari -toiminnasta. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Karvonen, Milla: Speaking Wounds – Silence, Self-injury and Healing in Patricia McCormick‟s Cut. Turun yliopisto, englantilainen filologia, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Katainen, Elina: ”Me pompimme kuin puput aamupiiriin”: lasten liikkuminen päiväkotia käsittelevissä suomalaisissa lasten kuvakirjoissa. Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus, 2018.

Katila, Lassi: Lukusujuvuuden kehittymisen yhteys sukupuoleen ja kronologiseen ikään. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Kauhanen, Kaisa: Naurava vallankumous – ideologia ja karnevalistinen huumori lastenromaaneissa Me Rosvolat ja Isäni on supermies. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2016.

Kaukiainen, Amanda; Sällilä, Veera: Lukutaidon yhteys oppijaminäkuvan kehitykseen alkuopetuksessa. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Kauppinen, Veera: Lukemaan opettamisen käytänteet ja niiden yhteys lasten lukutaitoon: tapaustutkimus ensimmäiseltä vuosiluokalta. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Kaurala, Saana: Alaviitekäännös Suomessa 2000–2012 julkaistuissa sarjakuvakirjoissa. Helsingin yliopisto, saksan kääntäminen, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Kehus, Henna: Opettajien käsityksiä lukemisesta ja kirjoittamisesta sekä omasta opetuksestaan monilukutaidon viitekehyksessä. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Kela, Minna; Puruskainen, Tiina: Luku- ja kirjoitustaidon yhteys lapsen sosiaaliseen asemaan. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2013.

Kelen, Zsuzsanna: Die Übersetzung der Neuwörter in den Harry Potter-Büchern ins Deutsche und Ungarische – dargestellt am Roman ”Harry Potter and The Half-Blood Prince” (2005) von J. K. Rowling. Tampereen yliopisto, saksan kieli ja kulttuuri, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Keltto, Johannes: Kirjoitus luo lenkkejä traditioon: kuinka Harri István Mäki kirjoittaa lapsille. Jyväskylän yliopisto, kirjoittaminen, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Kemell, Eeva-Leena; Wilen Marika: Satujen ja kertomusten käyttö opetuksessa. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2014.

Kemilä, Saila-Anitta: The role of Fred and George Weasley in the Harry Potter books. Oulun yliopisto, englantilainen filologia, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Keränen, Anni: Duktiga flickor: bilder av flickskap i fyra bilderböcker. Oulun yliopisto, pohjoismainen filologia, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Keränen Annikaisa: The importance of illustrations in picture book translating: The relationship between illustrations and text in Mauri Kunnas’s picture book translations. Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kääntäminen, 2014.

Keränen, Elina: Peräkkäisesti kaksikielisten lasten lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet esiopetusiässä. Turun yliopisto, logopedia, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Keski-Salmi, Mari: ”Kirja on kiva kaveri”. Oppilaiden, huoltajien ja opettajien näkemyksiä koulun kirjallisuuspainotteisesta opetuksesta. Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2010.
Tutkielma pdf-muodossa.

Keskitalo, Henna-Reetta: Kertojan ääni ja sen havaittavuuden eri asteet lasten Miina ja Manu kuvakertomuksissa. Helsingin yliopisto, suomen kieli ja kulttuuri. 2016.

Ketamo, Erika; Lindfelt, Heidi: Oppilaan lukumotivaatio 3. luokalla: lukupiiri-intervention vaikutus lukumotivaatioon. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019.

Ketomäki, Oona: Lukumummi ja -vaari -toiminnan vaikutus oppilaiden lukemissujuvuuteen, lukemismotivaatioon ja lukemisen määrään. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2014.

Kettunen, Satu: Kuvittaja tarinankertojana – Kuvakirja esikoiskuvakirjatyön kautta nähtynä. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2019.

Kilpeläinen, Tiina: Luokanopettajien käsityksiä lukuharrastuksesta ja keinoja sen tukemiseen. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Kilponen, Karoliina: Kaunokirjallisuuden käyttö ja merkitys sanaston kehittymisessä: lukumummit ja -vaarit lukemassa kahdestaan S2-oppijoiden kanssa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2016.

Kinnunen, Anniina: Lukemaan innostamisen äärellä: havainnointitutkimus erään alakoulun 4. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilta. Oulun yliopisto, kasvatustiede, 2020.

Kinnunen, Elina; Ranta, Karolina: Lukivaikeuksisen lapsen lukemaan opettaminen opettajien kokemana. Oulun yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Kinnunen, Maria: Puhekielisyys ja kääntäjien neologismit Astrid Lindgrenin Katto-Kassinen-trilogian venäjännöksissä. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Kippo, Reetta: Translation and Reception of Realia in Four Children’s Books. Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kääntäminen, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Kittilä, Leena: Eläinavusteinen lukutaidon interventio. Pilottitutkimus lukutilanteiden tapahtumien observoinnista sekä intervention vaikutuksesta 2.- ja 3.-luokkalaisten lasten lukumotivaatioon. Turun yliopisto, psykologia, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kivelä Kirsti: Exploiting children’s literature in EFL teaching from the different learners’ point of view: a differentiated teaching material package for fourth graders. Jyväskylän yliopisto, englannin kieli, 2016.

Kivinen, Milja: Satuintertekstuaalisuus ja sukupuolen esittäminen Salla Simukan Lumikki-trilogiassa. Tampereen yliopisto, kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Kleemola, Hanna: Kirjaston hilijaasuures huutaa elämä: tutkimus sanataidekerhoista Pohjanmaalla. Jyväskylän yliopisto, kirjoittaminen, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Kleimola-Tapio, Johanna: Takkiset, Sirkkeli, Vuokko ja moni muu. Henkilönnimet Anna-Leena Härkösen Häräntappoase-romaanissa. Vaasan yliopisto, nykysuomi, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Klinga, Jeremia: Children’s literature as character education: moral judgment in The Chronicles of Narnia. Tampereen yliopisto, englannin kieli, 2018.

Knaappila, Emma Liina: Motivaation yhteys luku- ja laskusujuvuuden kehitykseen 1.-3. luokilla. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Knuth, Marja-Liisa: 1800-luvun lopun kirjasuomen kehitys. Suomen kirjakielen kehityksestä eräiden kielenpiirteiden valossa Topeliuksen Maamme kirjan painoksissa 1876 ja 1905. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2010.

Knuuttila, Anniina: Neposen maailma: Satuhahmon luominen ja sen välittämät asiat. Turun yliopisto, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Koikkalainen, Maija: Computerized reading fluency assessment: task validity and the strongest discriminators of fluency skills among second-graders. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2015.

Koistinen, Riikka: Tapaustutkimus lukemisen vaikeuden ja sen taustaongelmien ilmenemisestä 1. ja 2. luokalla. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2014.

Koivaara, Veera: Tästä voisi haarautua sivupolku, joka veisi toisaalle: Metafiktiiviset kerrontaratkaisut ja niiden suhde teoksen teemaan Vilja-Tuulia Huotarisen nuortenromaanissa valoa valoa valoa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2017.

Koivula, Laura: Lukukoiran vaikutus lukihäiriöisten lasten stressitekijöihin, lukemisen sujuvuuteen ja kokemuksiin lukemisesta: monitapaustutkimus. Oulun yliopisto, logopedia, 2019. Tutustu tutkielmaan.

Koivuluoma, Henna-Maria: Aku Ankka luonto ja ympäristökasvattajana: Aku Ankka -sarjakuvalehden luonto- ja ympäristödiskurssit. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2014.

Kokko, Vilma: KPOW, CHINK, SPLAT: Translations of Sound Effects in Seven Comics. Turun yliopisto, englannin kääntäminen ja tulkkaus, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kolehmainen, Mirka: The role of illustrations in children’s sustainability-related picture books. Aalto-yliopisto, muotoilun laitos, 2018.

Koliseva, Kari: Baba Jaga vai syöjätär? Noiturin hirviönimet ja niiden suomen- ja saksankieliset käännökset. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Kolli Hanna: Totta ja tarua – Moniääniset lasten tietokirjat. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2018.

Koponen,Maiju-Riikka; Voimio, Henna-Riikka: Kodin lukuympäristön yhteys esiopetusikäisen lukemisen valmiuksiin. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Korhonen, Laura: Sadut tunnekasvatuksen välineenä alkuopetuksessa. Tampereen yliopisto, luokanopettaja, kasvatustieteen maisterin tutkinto, 2020.

Korkea-aho, Emilia: Kiusaaminen suomalaisissa lasten kuvakirjoissa 2010-luvulla. Tampereen yliopisto, varhaiskasvatus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Korkiakoski, Tytti: Astronomixista Marcus Normaliukseen: Asterix-sarjakuvan henkilönnimistö. Jyväskylän yliopisto, Suomen kieli, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Korpela, Silja: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden nimeämisen ja kuullun ymmärtämisen taitojen yhteys lukemisen taitoihin. Oulun yliopisto, logopedia, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Korpi, Suvi: “From Martians to Goa’uld and Ori”. Translator’s (In)visibility in Translating the Novum. Vaasan yliopisto, englannin kieli, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Korpimäki, Lotta: Heinähattu ja Vilttitossu -sarjan henkilönnimet. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2010.
Tutkielma pdf-muodossa.

Korpinen, Antti: Spirituality and Death from a Child’s Perspective in David Almond’s Skellig. Tampereen yliopisto, englantilainen filologia, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Kortelainen, Laura: Don Rosan ankkasarjakuvien kulttuuri-imperialistiset piirteet. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Korsbäck, Eva: Från gråsidig ensamhet till gemenskapens blomsterparadis: den fysiska, grafiska och inre resan i Tove Janssons bilderböcker. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2013.

Koski, Mari: ”Ja siitä alkaa huima jännityksen ja seikkailun aika”. Lukijan houkuttelu nuortenkirjojen takakansiteksteissä. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2010.

Koskinen, Jaana: Yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastus ja kirjastonkäyttö: kyselytutkimus pirkanmaalaisella yläkoululla. Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Koskinen, Laura: Översättning av barnböcker. En jämförelse av hur en professionell översättare och tre studenter översatt Bröderna Lejonhjärta. Turun yliopisto, pohjoismaiset kielet, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Koskinen, Laura, Salonen, Senja: ”Äiti ja isä! Aina äiti ja isä! Miksi puhutaan vain äidistä ja isästä!” : Aapisten perheet 1990-2010 -luvuilla. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Kosunen, Saana: Harry Potter -kirjojen henkilönnimien käännösstrategiat. Turun yliopisto, ranskan kääntäminen ja tulkkaus, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Kotilainen, Anna: The secret garden: a reading material package. Jyväskylän yliopisto, englannin kieli, 2012.

Kotro, Petra: Unca Don and Unca Scrooge’s Guide to History. Representations of the Past in the Disney Comics of Don Rosa. Turun yliopisto, European Heritage, Digital Media and the Information Society,2011.
Tutkielma pdf-muodossa.

Kouki, Julitta: Lukemaan toisella kielellä: lukemaan opettaminen maahanmuuttajalapsia ja -nuoria opettavan opettajan silmin. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Kovanen, Miia: Aapiskukon jäljillä. Ideologiset representaatiot 2010-luvun aapisten kuvituksissa.  Aalto-yliopisto, median laitos, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Krutsin, Pia: ”Lue niin kuin kirjoittaja”: kirjoittavan lukijan pedagogiikka lasten sanataidekasvatuksessa. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kuisma, Hanna; Myllylä, Maiju: ”Lukemaan kumminkin oppii lukemalla, että se on se tärkein, että lapsi lukee riittävästi”: opettajien käsityksiä luetun ymmärtämisestä ja keinoja tukea luetun ymmärtämisen kehittymistä. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kujala, Minja; Mikkolainen, Venla: Kodin lukuaktiviteettien yhteys lukemisen taitoihin. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Kujansuu, Sofia: Oppilaan 6. luokan kouluun kiinnittymisen ja esiopetusvuoden lukivaikeusriskin yhteydet 7. luokan lukutaitoon. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Kulmala, Minna: ”Niinpä hän ei sano mitään”: toiseus, erilaisuus ja yhteisöllisyys Camilla Mickwitzin Jason muuttaa maasta -kuvakirjassa. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot, 2015.

Kulo, Harri: Pitkittäistutkimus kotiympäristötekijöiden yhteydestä lukivaikeuden profiiliin. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Kunnela, Anu: Sankarina aika : keston kuvaaminen Tarmo Koiviston Mämmilässä. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Kurki, Marianne: Lukuoppaiden kasvatukselliset arvot ja tavoitteet. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Kurttila, Leena: ”Sitä paitsi kaikkia pelottaa joskus”: pelon ja sukupuolen kytkeytyminen 2010-luvun kotimaisissa lasten kuvakirjoissa. Oulun yliopisto, kasvatustiede, 2016.

Kuosmanen, Roosa: Autismin kirjon oppilaat matkalla lukutaitoon. Erityisopettajien näkemyksiä autismin kirjon oppilaiden lukemaan oppimisesta ja opettamisesta. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2012.

Kuusimäki, Katariina: ”Oli kerran Tuulikki-tonttu”: sisäistekijyys ja tekijyys lapsen tuottamissa teoksissa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Kuustie, Laura; Harviainen, Lotta: Teknisen lukutaidon ja kuvakertomuksen ymmärtämisen yhteydet luetun ymmärtämiseen: pitkittäistutkimus ensimmäiseltä toiselle luokalle. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Kylmäkoski, Reetta: ”Keinuminen on mahdotonta, jos toinen on ihan tyhmä” Lastenkirjallisuuden synnyttämät filosofiset pohdinnat lapsen sosiaalisen kasvun tukena. Tampereen yliopisto, kasvatustiede, 2015.

Kylmäniemi, Elina: ”Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku”: luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa, Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2013.
Tutkielma pdf-muodossa.

Kytösaho, Riitta: Norska personnamn i Lise Myhres två Nemi-serieböcker och deras finska och svenska översättningar.Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2010.

Kyyrö, Heidi: Kieleen ja kulttuuriin kirjallisuuden kautta: suomalainen lasten- ja nuortenkirjallisuus lukemisen, kielitiedon ja kulttuuritiedon oppimisen välineenä S2-opetuksessa. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Käcklund, Maija: Skopos theory and the translation of picture books: A case study of Richard Scarry’s ABC Word Book and its Finnish translation. Helsingin yliopisto, englannin kääntäminen, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Kämäräinen, Emilia: Mörkö hiipii pimeässä. Kotimaisten kuvakirjojen ja kuvitettujen tekstien mörköhahmoja. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2011.

Käpynen, Kirsi: Fiktiiviset nimet Mauri Kunnaksen teoksessa Viikingit tulevat! ja niiden englannin- ja ruotsinkieliset käännökset. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Kärkkäinen, Johanna: Rikkauteen ja köyhyyteen liitetyt arvot lasten kuvakirjoissa. Oulun yliopisto, kasvatustiede, 2018

Kärkkäinen, Maria K: Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalan reaalioiden käännösstrategiat venäjännöksessä, englanninnoksessa ja ruotsinnoksessa suhteessa suomenkieliseen lähdeteokseen. Itä-Suomen yliopisto, vieraat kielet ja käännöstiede, 2018.

Kärnä, Marika: Lasten toimijuus 2010-luvun ympäristöaiheisissa kuvakirjoissa. Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Laaksonen, Jutta: Mit Augen, Ohren, Händen und Füßen lesen lernen: Vergleich eines finnischen und eines deutschen Leselernbuches in Bezug auf die benutzten Leselernverfahren und die Berücksichtigung der verschiedenen Lerntypen. Jyväskylän yliopisto, saksan kieli ja kulttuuri, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Laattala, Annika, Särkkä, Emmi: Metsätontun seikkailuista serkusten ratikkamatkaan : lapsuuden kulttuurisia muutoksia 1990-luvulta 2010-luvulle sadutettujen lasten tarinoissa. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Lahti, Suvi: Sadun ymmärtämisen taitojen tukeminen, Seitsemän minuuttia sadulle -toimintamalli. Turun yliopisto, kasvatustiede, 2016.

Laitinen, Suvi: Daisytrio-kirjojen käytön yhteys lukumotivaatioon lapsilla, joilla on vaikeuksia lukemisessa. Oulun yliopisto, logopedia, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Laivamaa, Matias: ”Koko ajanhan sitä tekkee töitä sen eteen, että lapset innostuis lukemaan”: fenomenografinen tutkimus opettajien käsityksistä lapsen lukuharrastukseen tukemisessa. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2011.

Lammila, Tinja-Mari: Lasten pyhäkoululehti kristillisenä kasvattajana vuosina 1890–1895. Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria, 2014.

Lampén, Nina: Lasten lukutaidosta ja lukemisesta valistaminen terveydenhoitoalan ammattilaisten näkökulmasta. Vaasan yliopisto, organisaatioiden viestintä, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Lampi, Veera: Koti, koulu ja kaverit keskiössä. Modernin realistisen lastenkirjallisuuden kehittyminen Suomessa. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2012.

Lantela, Mila: Hyväksytty vai ongelmallinen? Vammaisuuden kuvauksia 2000-luvulla julkaistuissa lasten kuvakirjoissa. Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Lappalainen, Sampo; Nieminen, Sampsa: Pojasta polvi paranee? Isien kykyuskomusten ja tuen yhteys poikien lukumotivaatioon ja lukutaidon tasoon alakoulun toisella luokalla. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2012

Latola, Karoliina: Äitikuva Anni Polvan Tiina-kirjoissa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2014.

Laukkanen, Annika: Opettaja lukumotivaation edistäjänä alakoulussa: tapaustutkimus neljänneltä luokalta. Helsingin yliopisto, opettajankoulutus, 2019.

Laurén, Sini: Lapsille sopimattoman materiaalin adaptaatio lastenkirjassa – Robert Louis Stevensonin Treasure Islandin suomennosten analyysiä. Tampereen yliopisto, käännöstiede, 2016.

Leal, Tiia: Lapsen teknisen lukutaidon ja lukumotivaation kehittyminen eläinavusteisen intervention avulla. Turun yliopisto, psykologia, 2019.

Leden, Laura: Klassiska flickböcker i purifierad och förkortad översättning. Utelämningar i den svenska och finska översättningen av L. M. Montgomerys Emily-trilogi. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos: ruotsin kääntäminen. 2011.
Tutkielma pdf-muodossa.

Lehtimäki, Joonas: Sarjakuvakomiikan opas – Visuaalinen ja narratiivinen komiikka strippisarjakuvassa. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Lehminiemi, Tuula: Esiopetusikäisten lasten lukivalmiuksien minäpystyvyys. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Lehtinen, Raine: Stratégies de traduction des bandes dessinées : Le cas d’Astérix. Tampereen yliopisto, ranskan kieli, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Lehtinen, Terhi: Lukemaan opettaminen ja erilaiset oppijat: opettajien näkemykset ja kokemukset lukemaan opettamisesta ja eriyttämisestä. Turun yliopisto, opettajankoulutus, 2014.

Lehtonen Elsa: ”Se nyt vain oli helpompi ymmärtää.” Kotouttavat ja vieraannuttavat suomennokset lasten arvioitavina. Helsingin yliopisto, englannin kääntäminen, 2016.

Lehtonen, Niina: Opettajien ääneen lukeminen luokassa – Luokanopettajien näkemyksiä ääneen lukemisesta. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Leivo, Linnea: Monilukutaito ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Leinonen, Kirsi: Laakson boheemit. Kuva, sana ja taiteilijuuden parodiointi Tove Janssonin teoksissa Vaarallinen juhannus ja Muumipapan urotyöt. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Leka, Christoffer: Tahroja paperilla. Aalto-yliopisto, median laitos, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Lemiläinen-Honkanen, Leena: Suomalaisten nuortenromaanien kotoutumisprosessien representaatiot 1990- ja 2000-luvuilla. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2011.

Lepaus, Henna: Kräxistä Kräksiksi – helppo hahmonimi? Lastenkirjan hahmonimien käännösmenetelmät ja karakterisaatio. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma, 2017.
Tutkielma pdf-muodossa.

Lepistö, Pirita: Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kerronta Mauri Kunnaksen Seitsemän koiraveljeksen kuvituksessa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2015.

Leppäkangas, Soila: ”Eikä yhtään nauleta siellä kiljan äälessä.”: Huumorin tuottamisen keinot Veera Salmen Puluboin ja Ponin kirjassa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2018.

Leppäniemi-Vasamaa, Annariina: Lasten kokemuksia sukupuolitetuista hahmoista Mauri Kunnaksen jouluaiheisessa lastenkirjallisuudessa. Tampereen yliopisto, varhaiskasvatus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Levänen, Kristiina: Miten sinulle tämän kertoisin?: suomalaisten nykylastenkirjojen kuvituksia eron teemasta. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, 2013.

Lindberg, Jenni: Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten lukuharrastuneisuus. Tampereen yliopisto, luokanopettajan koulutus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Lindfors, Linda: Muumilaakson asukkaiden roolit ja arvot. Åbo Akademi, 2011.

Lindgren, Hanna: Lukemaan opettamisen haasteet. Tampereen yliopisto, kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Lilja, Iida: Erehtyvä lapsi pyrkii totuuteen: Lapsinäkökulma romaaneissa The Boy in the Striped Pajamas ja Room. Tampereen yliopisto, kertomus- ja tekstiteorian maisteriohjelma, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Linjama, Vilja: Kirjallisuuskäsitys ja kaanon yläkoulun Kärki-oppikirjasarjassa. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Lintula, Heidi: Tyylilajia etsimässä: mignola-tyylin käyttö osana Kartanon kummitus -sarjakuvaproduktiota. Lapin yliopisto, graafinen suunnittelu, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Liljelund, Linda: En ung kvinnans utveckling. Genrediskussion kring Stella Kleve – Mathilda Mallings romaner Alice Brandt och Malin Skytte. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2011.

Linna, Laura: ”Jos ei auta niin ei suakaan niinku auteta.”: Oppilaiden tulkintoja ja ajatuksia oikeudenmukaisesta toiminnasta sadussa Kana Karoliina. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Linnanmäki, Eveliina: ”Lukisin varmaa enemmän jos löytäisin kiinnostavia kirjoja”: 5.- ja 6.-luokkalaisten vähän lukevien poikien ajatuksia lukemisesta ja kirjallisuudenopetuksen työtavoista. Helsingin yliopisto, luokanopettajan koulutus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Liukkonen, Maiju: Ihastuttavallista ja riemupärskyä!: sanasto ja fraasit Roald Dahlin lastenkirjassa Iso kiltti jätti. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Ljokkoi, Anniina: Pioneerit, vakoilijat ja kadonnut isä: Silvia Rannamaan romaanin Kadri neuvostokulttuurin ilmiöiden kääntäminen virosta suomeksi. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2016.

Lohi, Cilla: Suuret silmät, pienet nenät: mangan lukemisen vaikutukset peruskouluikäisten piirrostyyleissä. Oulun yliopisto, kasvatustiede, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Lukkanen, Saara; Partanen, Outi: ”On ihanaa lukea sylitysten”: lomaketutkimus lapsiperheiden lukutottumuksista. Oulun yliopisto, kasvatustiede, 2017.

Lundberg, Sofia: Toisen ja neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä lukutaitoon yhteydessä olevat tekijät. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2015.

Luoma, Ella: Lainsuojattomasta kansalliseksi symboliksi: Muutokset Superman-lehdessä 1945–1950. Helsingin yliopisto, yleinen kirkkohistoria, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Luoma, Sanna: Die Darstellung der Vampire und vampirische Ausdrücke in Angela Sommer-Bodenburgs Kinderbüchern Anton und der kleine Vampir, In der Höhle des Löwen und Anton und der kleine Vampir. Böse Überraschungen. Vaasan yliopisto, saksan kieli ja kirjallisuus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Luukila, Lotta: Yksinäisyys kuvin ja sanoin kotimaisissa kuvakirjoissa Koira nimeltään Kissa sekä Yökirja. Tampereen yliopisto, kirjallisuustiede 2017.

Luukkonen, Anna: Lastenkirjallisuus ja tunnekasvatus koulussa: kuinka auttaa lasta ymmärtämään menetyksiä ja surua. Oulun yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2013.

Luume, Matti: ESKO Siili -ryhmien vaikuttavuus esikouluikäisten lasten lukivalmiuksien kehitykseen.
Tampereen yliopisto, psykologia, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Lähteenmäki, Niina; Kurronen, Sanna:  Ekaluokkalaisten aapiseen kohdistuvat tunteet. Emotionaalinen suhde aapiseen ja sen syntyyn vaikuttavat tekijät. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2012.

Löytynoja, Heidi: ”Tuhoaa otsoonikerrosta ja siihen tarvitsee rahotusta välttämällä ongelmia jota niistä aiheutuu”: avovastausten arvioinnin ongelmat PISAn lukutaidon kokeessa. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Magomedov, Mariam: Valoisia ja vetisiä virkkeitä. Lyyrinen kertoja ja toksinen diskurssi 2010-luvun kotimaisessa proosassa. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Majonen, Virva: Nuorten lukemistottumukset ja lukemismotivaatio erityisesti heikkojen lukijoiden kannalta tarkasteltuna. Oulun yliopisto, kasvatustiede, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Malila, Maija: Översättning av kultur- och språkspecifika element. En jämförelse av tre Viivi och Wagner -seriealbum och översättningarna av dem till svenska. Turun yliopisto, pohjoismaiset kielet, 2019.

Malmivirta, Elise: Pohjoisen pyhä aika: Kalevalaisten myyttien transtekstuaalisuus Helena Wariksen Pohjankontu-trilogiassa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2015.

Manninen, Ada: Lastenkirjallisuus tunnekasvatuksen välineenä: surun käsittely kahdessa lasten kirjasarjassa. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Mansikka-Ahonen, Ulla: Suomalaiset nuoret verkkolehtien kuluttajina. Jyväskylän yliopisto, tietojärjestelmätiede, 2017.

Mantsinen, Viivi: Nuorten akateemisen minäkäsityksen, oppimiseen liittyvien kokemusten ja lukemisen itsearvioinnin yhteys lukutaidon tasoon ja koulumenestykseen peruskoulun päättövaiheessa. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Marjamäki, Reetta: ”I thought American detectives were old, gruff men like Humphrey Bogart, not pretty young girls.” : sarjallisuus, sukupuolen kertominen ja implisiittinen lukija Nancy Drew Girl Detective -romaaneissa. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Marjomaa, Fiia; Petäjäkangas, Essi: ”Onkohan tuo se sen pimeän silmä?”: kirjallisuusterapian soveltuminen päiväkotiin 5–6-vuotiaiden lasten ryhmissä tarkasteltuna. Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Markoff, Essi: Monikulttuurisuus 2010-luvun lastenkirjoissa: tutkimusmatka Tatun, Patun, Risto Räppääjän ja Reuhurinteen maailmaan. Lapin yliopisto, kasvatustiede, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Martikainen, Janika: Varhaiset lukijat alkuopetuksessa ja äidit teknisen lukutaidon kehityksen tukijoina. Itä-Suomen yliopisto, soveltava kasvatustiede, 2013.

Martikainen, Kirsi: ”Lisää tällaista!” Lukiolaisten kokemuksia ja näkemyksiä Muumipappa ja meri -prosessidraamasta. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2013.

Martikainen, Taika: Missä tässä kaupungissa saa juosta? Helsingin kokemuksia tyttökirjoissa Iris rukka ja Lite mer om Eva. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Marttila, Juho: Lasten käsityksiä lukemisen merkityksestä ja lukemaan oppimisesta. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2016.

Marttinen, Elisa: Yläkoululaisten lukemaan innostaminen yleisen kirjaston näkökulmasta. Tampereen yliopisto, viestintätieteiden tiedekunta, 2017.

Marttinen, Virve: ”Hyi, olenko minä suloinen!”: tyttökirjat tarjoavat samastumiskohteita lukijoille, esimerkkeinä Eevan luokka, Priska ja Rakas Laura. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

McKeough, Helena: Suomalaisia seikkailujen mantereella: Suomalaisuuden ja afrikkalaisuuden representaatiot 1920–1960-luvun suomalaisissa, Afrikkaan sijoittuvissa poikakirjoissa. Helsingin yliopisto, uskontotiede, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Meismaa, Stephanie: Betrachtungen zur Verfilmung von Jugendbüchern am Beispiel der Romantrilogie Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier und der Spielfilme Rubinrot und Saphirblau. Helsingin yliopisto, Germanistik, 2015.

Melvaskoski, Anne-Leena; Sieppi, Sallariina: Lapsen suru ja surun ilmentyminen lastenkirjallisuuden kuvissa. Oulun yliopisto, laaja-alainen luokanopettajakoulutus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Meriluoto, Pilvi: Neva Out: sarjakuva sosiaalisesta eristäytymisestä. Aalto-yliopisto, median laitos, 2017.

Meskus, Elina: Übersetzungsmethoden kulturgebundener Ausdrücke: eine Analyse der Bücher Ella ja seitsemän törppöä und Ella und der Neue in der Klasse. Oulun yliopisto, germaaninen filologia, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Metsälä, Terhi: ”Meet Matti, a stereotypical Finn.”: suomalaisuudesta tuotettu kuva Karoliina Korhosen sarjakuvassa Finnish Nightmares. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Mikander, Sanni; Ruotsalainen, Katja: Sukupuolirepresentaatiot eri vuosikymmenten lukukirjoissa. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Mikkonen, Maria: Labyrintin muuttuvat maailmat. Kerronnan trooppien, sääntöjen kääntämisen ja useamman asteen maailmojen suhde Ilkka Auerin fantasiateoksessa Sysilouhien sukua. Helsingin yliopisto, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Mitjonen, Johanna: Kun Rastaanparta vaihtuu Rastaanrinnaksi. Kaarina Helakisan satujen uusi naiskuva. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2013.

Moliis-Mellberg, Martina:”I can’t believe she’d fall for a fucking rice king”: en intersektionell läsning av Adrian Tomines seriebok Shortcomings. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2012.

Molander, Karoliina: Huumoria Fingerporista maailmalle: miten suomalainen kielellinen leikittely kääntyy englanniksi? Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Mononen, Susanna: Luetaan, mutta ymmärretäänkö lukemaamme: lukustrategiat yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Moisseinen, Hanneriina: ”Mielikuvain yllä vuodatan kyyneleitä…” – Ihmisen ja eläimen suhde sarjakuvateoksessa Kannas. Aalto-yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Muhonen, Saimi: Hauskaa ja jännittävää: Kolmasluokkalaisten poikien vapaa-ajan lukuharrastus. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Mujunen, Aino: Sosiaalisten taitojen opettaminen lastenkirjallisuutta käyttäen. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2014.

Mujunen, Jutta: Onnellisuus ja onnettomuus kielellisellä ja kuvallisella tasolla teoksessa Roope Ankan elämä ja teot. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Mulari, Marika: Intertekstuaalisuus Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa -teosta hyödyntävissä mainoskuvissa. Lapin yliopisto, audiovisuaalinen mediakulttuuri, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Munter, Jonas: Propaganda i Nazitysklands barnlitteratur: ideologi och struktur i Ernst Hiemers författarskap. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2014.

Mustonen, Tiina: Übesetzung von Cartoons, Bild und Text am Beispiel des Turm-Cartoons von Hannu Härkönen im Buch ”Oho! sagte der Turm”. Itä-Suomen yliopisto, saksan kieli ja kääntäminen, 2012.

Myllyaho, Tanni: Tapaustutkimus lukutaidon ohjaamisesta toisella luokalla. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Myllykangas, Kiia: Lukutaidon kehittymistä tukevat ympäristötekijät. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Myllykoski, Laura: Sarjakuva, joka soi: intermediaalisuus sarjakuvassa, esimerkkinä Pauli Kallion ja Ville Pirisen Ornette Birks Makkonen -sarjakuva. Tampereen yliopisto, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Myllylä, Juliaana: 2.-6. -luokkalaisten lasten lukuharrastuneisuus, lukijaminäkuva ja lukumotivaatio. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Myllynen Milka: Was schätzen Leser an einem Kinderbuchklassiker? Aufgezeigt anhand von Kundenrezensionen auf Amazon.de zum Kinderbuch „Oh, wie schön ist Panama“. Tampereen yliopisto, saksan kieli, 2019.

Mäenpää, Laura: Vapaaehtoiset lukutaitoa tukemassa: lukutuokioiden rakenne ja lukumummien pedagogiset keinot lukumummi ja -vaari -toiminnassa. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2017.
Tutkielma pdf-muodossa.

Mäki, Satu-Marja; Pirskanen, Paula: Olipa kerran satu luokassa: satujen käyttö alkuopetuksessa opettajan näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2014.

Mäkinen, Hanna-Maria: The Significance of Dreams in Alice’s Adventures in Wonderland. Helsingin yliopisto, englantilainen filologia, 2018.

Mäntynen, Marika: Kirjallisuus lukutaidon kehittymisen tukijana peruskoulun suomi toisena kielenä -opetuksessa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Narinen, Salla-Maari: Lukutaidon ja kuullun ymmärtämisen tukeminen alkuopetuksessa tehostetun sadun lukemisen keinoin. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Niemi, Anu: ”Mieluummin kaivaisin niitä kirjaimia, kun lähtisin kotiin”: juonellinen kirjainseikkailukokeilu esiopetusryhmässä. Oulun yliopisto, opettajankoulutus, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Nieminen, Marie: Sairastumisen ja tervehtymisen kuvaus Martti Sirolan kuvakirjassa Poika joka asui tynnyrissä. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuuden maisteriohjelma, 2020.

Nieminen, Riikka: Kuullun ymmärtämisen kehitys tehostetun satujen lukemisen kontekstissa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Nieminen,Tuomas: Roald Dahl ja hyveellinen lapsi. Millainen on Roald Dahlin lastenkirjojen hyve-eettinen visio ja lapsihahmojen moraalipersonuus. Tampereen yliopisto, kasvatustiede, 2012.

Niininen, Lena: Nyt erotellaan jyvät akanoista! Idiomien ja sanaleikkien ruotsinnokset eräässä lastenkirjassa. Vaasan yliopisto, nykysuomi, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Niiranen, Ulla: Vergleich der Figuren in Die Biene Maja und ihre Abenteuer von Waldemar Bonsels und in Heidi von Johanna Spyri. Zur Identitätsproblematik in der Kinder- und Jugendliteratur der Moderne. Vaasan yliopisto, Saksan kieli ja kirjallisuus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Niiranen, Ulla: Tekstitaidot, mediaopetus ja laaja lukutaito: Kielikäsityksen muuttuminen lukion äidinkielen tehtäväkirjoissa. Vaasan yliopisto, nykysuomi, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Niiva, Henna: Literacy skills, mathematical skills and educational expectations among Finnish adolescents. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2013.

Nikanto, Ilona: Lapset kirjallisuuden tulkitsijoina: Jukka Laajasalon Multakutri ja suon salaisuus -teoksen tyttökuva kolmasluokkalaisten oppilaiden kertomuksissa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Niska, Marja: Kirjavinkkaaminen ja neljäsluokkalaisten lukutottumukset. Oulun yliopisto, informaatiotutkimus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Niskanen, Ilari: Aikuisuuden malleja: Kypsyyden ja keskenkasvuisuuden suhteet Salla Simukan Lumikki-trilogiassa ja Virpi ja Maria Hämeen-Anttilan Nietos-trilogiassa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2018.

Nissi, Reijo: Takaako sujuva lukeminen tekstin ymmärtämisen?: kolmasluokkalaisen tekninen lukutaito, lukustrategia ja tekstinymmärtäminen. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2011.

Nitovuori, Maiju: Harry Potter -sarjan henkilönnimistö sukupuolisuuden ilmentäjänä. Oulun yliopisto, kirjallisuus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Nordenswan, Suvi: Kääntäjä ja karakterisaatio teoksen The Adventures of Huckleberry Finn kahdessa suomennoksessa. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Noro, Johanna: Suomalaisen luonnon ja mytologisten olentojen ilmentymiä kotimaisessa 2000-luvun fantasiakirjallisuudessa. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2013.

Norr, Ida: Yleisen kirjaston ja alakoulun yhteistyö: Kirjasto oppilaan oppimisympäristön laajentajana ja toimijuuden tukijana. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Norrback, Anna-Kristiina: Kirjallisuuden opetuksesta yläkoulussa: opettajien teosvalinnat ja niiden kontekstit. Oulun yliopisto, kirjallisuus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Norrgård, Gabriella: Kluvet hår: flickans subjektpositioner i Lene Kaaberbøls Skammer-serie. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2010.

Numminen, Ida: Topeliuksen Adalminan helmi -sadun kuvitusten henkilö- ja miljöökuvaus. Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön maisteriohjelma, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Nurmenrinta, Sari: Att översätta kulturbundna element i en barnbok. En jämförelse av Astrid Lindgrens Stora Emilboken och dess finska och tyska översättning. Tampereen yliopisto, pohjoismaiset kielet, 2012.
Tutkielma pdf-muodossa.

Nurmi, Suvi: Kaarnaa kasvava selkä – suomalaisen mytologian merkitykset Sini Helmisen Väkiveriset-romaanisarjassa. Helsingin yliopisto, kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Nuorsaari, Eeva: Vad tror du att det hände sen? Om samspelet mellan text och bild i Tove Janssons bilderböcker. Tampereen yliopisto, pohjoismaiset kielet, 2012.

Nyberg, Eveliina: Kymmenen tarinaa lukemaan opettelusta: ensimmäisen luokan oppilaiden kokemuksia lukemaan opettelusta, lukemisen vaikeuksista ja saadusta tuesta. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2016.

Nygård, Louise: Glidningar i bilderboken: Litteraturdidaktiska angreppssätt i lärarstudenters sekvensplaner kring temat flykt utgående från Systern från havet. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Nykänen, Sanna: Käsityö Tove Janssonin muumikirjoissa: käsityön teemoja ja kasvatuksellisia näkökulmia suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjasarjassa. Itä-Suomen yliopisto, käsityötiede, 2017.

Näse, Frida: ”Man kan vara två”. En studie av den finlandssvenska bilderbokens ”första homopar” Allan och Udo. Helsingin yliopisto, pohjoismainen kirjallisuus, 2016.

Ojala, Reetta: Kiusaamista ruuduilla: sarjakuvamenetelmä koulukiusaamisen käsittelyn välineenä. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Ojanen, Sanna: Sanajärjestyksen tyypillisyyden vs. epätyypillisyyden vaikutus luettavuuteen Eduard Uspenskin suomennoksissa: aineistona kolmen eri suomentajan käännökset. Itä-Suomen yliopisto, Venäjän kieli ja kääntäminen, 2014.

Oksanen, Helka: ”Pienille jääkarhuille annetaan liian isoja ongelmia ratkottavaksi. Kuten sen, miten maailma pelastuu.” Ympäristötoimijat 2010-luvun kotimaisessa lastenkirjallisuudessa. Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Ollakka, Anni: ”Koulussa olen suomalainen ja kotona irakilainen”: maahanmuuttajaoppilaiden kertomuksia koulusta ja oman identiteetin rakentumisesta. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Ollikainen, Antti: VROOOM! Phonetic noise as a part of children’s book design. Aalto-yliopisto, median laitos, 2018.

Ollikainen, Noora: Språklig humor i fyra Risto Räppääjä-böcker och deras översättningar till svenska. Vaasan yliopisto, ruotsin kieli, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Ollikainen, Tiina: Peppi Pitkätossun ambivalenttinen ääni. Peppi supersankarina ja surullisena orpotyttönä. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Ollila, Jyri-Pekka: ”Sen pitää olla joku miehekäs nimi, niin kuin vaikka Helvetin Perkeleet” Miessukupuolen representaatiot Shell’s Angles ja Miisa -nuortenkirjasarjoissa. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Ollonqvist, Susanna: Eleet ja niiden välittämät merkitykset kotimaisessa sarjakuvassa. Tampereen yliopisto, suomen kielen tutkinto-ohjelma, 2019.

Oravakangas, Anni: Lasten- ja nuortenkirjasto 2.0: Analyysi lasten- ja nuortenkirjastopuheesta kirjastoalan tekstiaineistoissa julkaisuvuosina 2000–2009. Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Oravasaari. Liisa: ”Minä olen maailman huonoin äiti!”: äitiys kolmessa kotimaisessa äidin ja tyttären suhdetta käsittelevässä kuvakirjassa. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Paajala, Emmi: Lastenkirjallisuus tunnekasvatuksen työvälineenä esiopetuksessa. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015.

Paalanen, Elina: The characteristics and images evoked by proper names and pictures in translated children’s literature: an experiment with Finnish primary school children.  Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kääntäminen, 2015.

Paakinaho, Anita: Normer för översättning av tecknade serier ur förlagsverksamhetens synvinkel – Förlagets roll vid översättning av tecknade serier. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Pajari, Anu: Sukupuoli ja sen representaatiot Tatu ja Patu -kirjasarjassa. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2010.

Palokankare, Tiina: Luetaan yhdessä! 3. – ja 4.-luokkalaisten lukemiseen sitoutuminen Lukuklaani-hankkeen lukupiireissä. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2020.

Pappila, Tiia: ”Hän yritti vain keksiä keinoa, jolla voisi välttää koko avioliiton”: prinsessojen toimijuus Disneys ja Pixarin 2010-luvun prinsessasaduissa. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2018.

Parkkinen, Riitta: Fraseologismien kääntäminen lasten- ja nuortenkirjallisuudessa aineistona Erich Kästnerin kirjat Emil und die Detektive, Das fliegende Klassenzimmer ja Das doppelte Lottchen sekä niiden suomennokset. Tampereen yliopisto, monikielinen viestintä ja käännöstiede, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Partanen, Ilona: Kuinka Sykkyrämyyrä rakennetaan? Kurkistus lastenkirjallisuuden konventioihin kuvittajan taiteellisen produktion kautta. Aalto-yliopisto, visuaalisen viestinnän muotoilu, 2018.

Partanen, Laura; Reipakka, Henna: Kirjallisuuskasvatuksen merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajien tulkitsemana esiopetuksessa. Oulun yliopisto, varhaiserityiskasvatuksen maisteriohjelma, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Parviainen, Anna-Kaisa: Kani, joka meni kauppaan, osti tupakkaa ja varasti kaalinpäitä: eläinhahmojen ihmismäiset piirteet Beatrix Potterin tarinoissa. Oulun yliopisto, kirjallisuus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Passila, Heidi: Lukivaikeuden yhteys psyykkiseen hyvinvointiin lapsuudessa ja aikuisuudessa. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Patrikainen, Saana: Idylliä rakentamassa: kerrottu perhe Rauha S. Virtasen Selja-kirjoissa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Pekkarinen, Carita: Kalevalan kankahilla: Intertekstuaalisuus ja intervisuaalisuus Mauri Kunnaksen lastenkirjassa Koirien Kalevala ja Don Rosan sarjakuvassa The Quest for Kalevala. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Pekkarinen, Heli: Translating the Bible for Children. A Comparative Study of an English-language Illustrated Bible for Children and Its Finnish Translation. Vaasan yliopisto, englannin kieli, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Peltomäki, Pilvi-Leena: Ein Vergleich der onomatopoetischen Namen in dem Kinderbuch „Maukka, Väykkä ja mieletön lumipallo“ und seiner deutschen Übersetzung „Maunz und Wuff und der große Schneeball“. Turun yliopisto, saksan kieli, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Peltonen, Jutta: Substantiivit, adjektiivit ja idiomaattiset ilmaukset lasten kuvakirjoissa. Tampereen yliopisto, suomen kieli, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Penttinen, Hanna: Pääasia, että sinä ja minä saamme olla yhdessä. Marikin ja Liisan sisarussuhde Astrid Lindgrenin Marikki-kirjoissa. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2012.

Penttinen, Maria: Rauhallisia aatoksia ja mielikuvituksen lentoa. Pojan esittäminen kotimaisessa kuvakirjassa 2000–2014. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2015.

Perttunen, Janetta: Masennusnarratiivi, masennuksen representaatio ja masennusdiskurssi suomalaisen nuortenkirjallisuuden näkökulmasta: Esimerkkeinä Esko-Pekka Tiitisen Elämänkirja ja Hanna Marjut Marttilan Tulikirja. Tampereen yliopisto, kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, 2019.
Tutkielma pdf-muodossa.

Perttunen, Tiina: Roald Dahlin Matilda: karnevalistinen karakterisaatio ja kirjailijan ideologia kääntäjän käsissä. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Perälä, Elina: Rakastuneen identiteetti: nuoren minuuden rakentuminen postmodernissa nuortenromanssissa Kari Levolan Tahdon, ja Vilja-Tuulia Huotarisen Valoa valoa valoa -romaaneissa. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2015.

Pessi, Frida: Fanifiktio, mediakulttuuri ja Cassandra Claren Varjomaailma. Turun yliopisto, mediatutkimus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Pettersson, Rebecca: ” Den här morgonen är världen stoft och aska, men den är inte tömd på hopp.”: Vatten, rumslighet och utopisk potential i två ekodystopier. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Pienimaa, Terhi: Nimet genreparodian välineinä Terry Pratchettin Kiekkomaailma-sarjassa. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2013.

Pieskä, Laura: Kannon päällä viattomasti istuva lettipää: naiseuden tuottaminen aapiskuvituksessa. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015.

Pietilä, Tuuli: Lasten digitaalisten kirjastojen käytettävyys: vertailussa Lasten kansainvälinen digitaalinen kirjasto ja Vaski-kirjastojen OverDrive-sivusto. Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Pikkarainen, Nina: ”Amazing! This is just like magic!” Magia-motiivin ilmenemismuodot ja funktiot J. K. Rowlingin Harry Potter -romaanisarjassa ja siitä käydyssä julkisessa keskustelussa. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Pitkänen, Ida: ”Näin ei ehkä tapahtunut” : itsemurha ja sen aiheuttama trauma suomalaisessa 2000-luvun nuortenkirjallisuudessa. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Pitkänen, Pasi: Kadonneiden eläinten saari -lastenkirja: tarinankerronta ja hahmosuunnittelu. Aalto-yliopisto, median laitos, 2015.

Pitkänen, Varpu: Lumikin näköinen opettaja: opettaja 2000-luvun suomalaisissa lastenromaaneissa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Pitkäranta, Jenni: Kirjallisuus eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten suomen kielen kehityksen tukena varhaiskasvatuksessa. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Pohjo, Karoliina: Motsvarigheter till finskans inre lokalkasus i de svenska översättningarna av tre Tatu ja Patu-barnböcker. Vaasan yliopisto, ruotsin kieli, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Poikolainen, Heidi: Teknologia ja sukupuolikehyksessä tarkasteltu teknologinen toimijuus lasten kuvakirjoissa. Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Pollari, Maiju: Lasten mediankäyttö ja sen yhteys lukutaitoon. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Pommelin, Sari: Humoristisen tyylin kääntäminen crossover-kirjallisuudessa: Kielellinen huumori Charles Dickensin romaanissa A Christmas Carol ja sen suomennoksissa 1870-luvulta 2000-luvulle. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Pulkkinen, Anna: ”Näissä runoissa ylistetään luontoa ja mollataan ihmisiä”: luonnon ja ihmisen suhde lasten runotulkinnoissa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2018.

Pulkkinen, Eeva-Maria: Mörön representaatiot ja terapeuttinen kohtaaminen kuvakirjan ikonotekstissä. Oulun yliopisto, kirjallisuus,2014.

Pulkkinen, Kaisa: A hero on the sidelines: the role of a morally ambivalent supporting character in young adult fantasy series. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Puustinen, Hetta: SHUFFLE SHUFFLE BOM! Om översättning av onomatopoetiska interjektioner i Jussi ”Juba” Tuomolas Viivi och Wagner. Tampereen yliopisto, pohjoismaiset kielet, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Pyysalo, Kaisa: ”Magic Is Might”: Reading the Harry Potter Heptalogy through a Dystopian Lens. Tampereen yliopisto, englannin kieli, 2017.

Pått, Frida: Björnen som hoppar från bok till bok. En analys av intertextualitet i serietidningen Bamse. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2012.

Pätsi, Minna: Yläkoulun opettajien käsityksiä monilukutaidosta. Oulun yliopisto, kasvatustiede, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Päivinen, Maria: Associations of early adolescents’ reading difficulties with their reading-related task values, competence beliefs and achievement emotions. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Quist, Iina: Petra Heikkilän lastenkuvakirjojen kielellinen leikittely. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2011.

Raami, Heli: Djadja Fedor i rol’ rebenka kak dejstvujuscengo subjekta v obscestvennom kontekste. Na materiale povestej-skazok ’Djadja Fedor, pes i kot’i ’Tetja djadi Fedora, ili pobeg iz Prostokvasino’ E. Uspenskogo. Itä-Suomen yliopisto, Venäjän kieli ja kulttuuri, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Raatikainen, Minna: Barns interaktion i Astrid Lindgrens Barn i Bullerbyn -böcker och i Carina Wolff-Brandts Johanssons -böcker. Jyväskylän yliopisto, ruotsin kieli, 2014.

Randelius, Paula: Nimien ja muiden reaalioiden käännösstrategioita Gösta Knutssonin Pelle Svanslös -kirjojen suomennoksissa. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2015.

Rajaniemi, Anni: Kolmasluokkalaisten ja kuudesluokkalaisten poikien lukemiseen sitoutuminen ja lukijaprofiilit. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Raja-aho, Riitta: Elämäntavat muuttuvat – muuttuuko lukeminen?: tutkimus 5–6 -luokkalaisten lukemisharrastuksesta. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015.

Rajala, Marjaana: Tytöt ja pojat lukijoina: lukutaito ja lukuharrastuneisuus neljällä lounaissuomalaisella alakoululla. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Raninen, Elina: Ihmiskameleontti ja vaniljajalka identiteetti Tuija Lehtisen nuortenromaaneissa.
Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2012.

Rantanen, Pia: Rosa Liksomin kuvakirja Jepata Nasta pohjoisnavalla ekologista lukutaitoa kehittämässä. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Rapanen, Anna: Multiculturalism in the Book Series Pensionaatti Onnela [Boarding House Onnela]. Vaasan yliopisto, Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Rasimäki, Tuija: ”Runoilijan talo. Ei seiniä ollenkaan.”: ambivalenssi ja kaksoisyleisö Jukka Itkosen lastenrunoudessa. Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, 2011.

Rautiainen, Elina: Kulttuurisidonnaisten elementtien välittyminen Seitsemän koiraveljeksen englanninkielisessä ja ruotsinkielisessä käännöksessä. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2010.
Tutkielma pdf-muodossa.

Rautiainen, Tuulikki: Hakaristejä isän univormussa ja teinin seinällä: rasismin representaatiot 2000-luvun nuortenromaaneissa Pikkuskini ja The Boy in the Striped Pajamas. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2017.
Tutkielma pdf-muodossa.

Rautoma, Annika: Vad händer med skönlitteratur som bearbetas till lättläst och hur upplever unga läsare skillnaderna? En fallstudie utgående ifrån Håkan Nessers bok “Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö”. Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2011.

Reinilä Juha-Matti, Simonen Joonas: Lukutaidon ja kodin lukuympäristön yhteys lasten lempikirjoihin ensimmäisellä luokalla: Elloja, Risto Räppääjiä ja dinosauruskirjoja. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2014.

Reinikainen, Asta: Herkkiä koulutyttöjä ja hoivaavia naisia. Naiskuvat J.K. Rowlingin luomassa Harry Potter -romaanisarjassa. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2012.

Reinikainen, Soile: Naiskuva 2000-luvun tyttökirjassa Tarkastelussa Tuija Lehtisen Rebekka ja kesäprinssi ja Tittamari Marttisen Viivi Pusu ja toffeesydän. Tampereen, yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Remes, Meri: ”Minä lehmäännyn”: eläimet ja eläinten kohtaaminen Tomi Kontion kuvakirjoissa Koira nimeltään Kissa ja Lehmä jonka kyljessä oli luukku. Tampereen yliopisto, kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Renvall, Marika: Opettavaisuus Kirsi Kunnaksen teoksissa Tiitiäisen satupuu ja Tiitiäisen tarinoita. Tampereen yliopisto, kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Repo, Henna: ”Ei oikee halua et kukaan tuomitsee siitä et lukee kirjaa”: poikien käsityksiä lukemisesta ja sen sosiaalisesta hyväksyttävyydestä. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Richt, Fanny: Käännöksessäkin on yritystä: mangakäännöksiin kohdistuvat asenteet Anime-lehden manga-arvosteluissa. Tampereen yliopisto, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, 2018.
Tutkielma pdf-muodossa.

Riiheläinen, Nelli: Isähahmot suomalaisissa lasten kuvakirjoissa 2000-luvulla. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Riihinen, Tytti: Lapsiperheet suomalaisissa vuonna 2013 ilmestyneissä koululaisille suunnatuissa lastenkirjoissa. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2014.

Riittinen, Elise; Silander, Emma: Lukijaksi kehittäminen ensimmäisen kouluvuoden aikana luokanopettajien kokemana. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2012.

Rinne, Sanna: ”Sehän on osa kansalaistaitoja” Lasten medialukutaidot vanhempien käsityksissä. Vaasan yliopisto, viestintätieteet, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Rinne, Satu: Kuvan vaikutus käännettävyyteen Pertti Jarlan Fingerporissa. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Rinneaho, Rebecca: Risto Räppääjä -kirjasarjan hahmonnimet. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2015.

Rintala, Marika: Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen toisluokkalaisilla tapaustutkimus yhteisopetusta toteuttavassa luokassa. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2012.

Rintamäki, Emmi; Tikkanen, Sari: Lukutaidoltaan erilaisten identtisten kaksosten erot ympäristössä aikuisina. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Rintanen, Viivi: Hulluussarjakuvia – hulluusstigman purkamista sarjakuvablogin avulla. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2018.

Risku, Johanna:”We Are All Adolescents Now”: The Problematics of Categorizing Young Adult Fiction as a Genre. Tampereen yliopisto, englannin kieli ja kirjallisuus, 2017.

Rissanen, Riikka: Tila ja kuva sarjakuvakääntäjän haasteina. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Rissanen, Selma: ”Elämä olisi kamalaa, jos sinä et aina joskus suuttuisi.” Tunteiden kuvaus Anni Polvan Tiina-kirjoissa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2020.

Ristimäki, Jaana: ”Ei voi olla totta!” huudan niin, että linnut tippuu puista: kirjallisuustieteellinen kertomus fiktion matkasta kouluun ja takaisin. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Ristola, Hanna: ”So sind Kinder nun mal”: Die Darstellung von Familie und familialen Geschlechterstereotypen in Kirsten Boies Wir Kinder aus dem Möwenweg. Tampereen yliopisto, saksan kieli ja kulttuuri, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Romberg, Jenna: Images of elsewhere: a study of alienation in the picturebooks of Shaun Tan. Åbo Akademi, 2014.

Romu, Leena: Ruumiillisuus Kati Kovácsin sarjakuvassa Karu selli. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Ronkainen, Merita: Looking at life through the wrong end of a telescope: avoin yleisö Dr. Seussin kuvakirjoissa. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2015.

Rossi, Venla: Jumala haluaa huijata. Uskonnon modernisaatio kuvin ja sanoin Suomen lasten Raamatussa. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2014.

Ruisaho, Tiinamaria: ”Itse korjatkoon, ken katkaisee”:tutkimus sarjakuvissa esiintyvästä käsityön tekemisestä ja siihen liittyvistä maininnoista suomalaisissa sarjakuvissa 1940–2010 -luvuilla. Itä-Suomen yliopisto, käsityötiede, 2018.

Rulja, Piatta: Helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten lukumotivaatio ja sitoutuminen kaunokirjallisuuden lukemiseen. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2017.

Ruokonen, Nina-Maria: Lorukuvakirjan lukuhetki kasvatuksellisen rakkauden näyttämönä. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Ruonaniemi, Fanny: He ajattelivat toisin: kaunokirjalliset kuvaukset 1980-luvun alun suomalaisesta nuorisosta. Jyväskylän yliopisto, Suomen historia, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Ruuska, Anna Kerttu: Perheiden moninaisuus: Risto Räppääjä -lastenkirjasarjan erilaiset perheet. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, kasvatustiede, 2014.

Rytinki, Anni; Niemiaho, Ella: Jäin siihen ihan koukkuun ja sit mä aloin vaan lukemaan”: lukuharrastus viidesluokkalaisten kertomana. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Rytkönen, Silja: Tarinapolku-kirjavinkkausprojektin vaikutusten arviointitutkimus. Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Räikkönen, Tiina: Ronja Ryövärintytär ja Vaahteramäen Eemeli -teoksissa ilmenevät kestävän kehityksen teemat osana kestävän kehityksen kasvatusta. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Rämö, Johanna: Päivikin sadusta Metsolan lapsiin. Aili Somersalon lastenkirjojen nimistö 1910-luvulta 1950-luvulle. Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2011.

Räsänen, Inka: Lasten kuvakirjan kääntämisen strategiat: tekstin viittaus kuvaan ja kuinka se muuttuu käännettäessä. Itä-Suomen yliopisto, saksan kieli ja kääntäminen, 2017.

Räty, Johanna: Kielellistä kehitystä tukevan intervention yhteys lasten lukemisen valmiuksien kehittymiseen. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Räyhäntausta, Susanna: Kuva, sana ja niiden vuorovaikutus Tove Appelgrenin ja Salla Savolaisen Vesta Linnea -sarjassa. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2017.

Saarikallio, Meri: La représentation du genre dans trois albums de jeunesse franҫais. Åbo Akademi: franska språket och litteraturen, 2014.

Saarinen, Katri: Varhaiskasvatuksen määrän ja muodon yhteydet luku- ja kirjoitustaitoon ensimmäisellä luokalla. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Saarinen, Veera: Pieni Merenneito -sadun adaptoituminen Walt Disneyn elokuvaksi. Lapin yliopisto, audiovisuaalinen mediakulttuuri, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Saavalainen, Mari:  ”Huone katosi ympäriltäni. Tilalle tuli maailma.” Todellisuuden konstruktiot ja niiden merkitykset Salla Simukan romaaniparissa Jäljellä ja Toisaalla. Itä-Suomen yliopisto, kirjallisuus, 2014.

Sahlstén, Saara: ”Kun on lukemaan oppimisesta kyse, niin kaikki keinot saa ja pitää ottaa käyttöön.”
Erityisopettajien kokemuksia lukemaan opettamisesta pienryhmässä. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2012.

Saharinen, Jukka: Mediamaailman kameleontti vaihtaa väriä: Sarjakuvakerronnan remediaatio, digitaalinen lukukokemus, multimodaalisen internetsarjakuvan määrittely ja sovellus. Itä-Suomen yliopisto, kulttuurintutkimus, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Sainio, Susanna: Erämaan kuohuva eliömaailma. Eläinkuvaus A. E. Järvisen teoksissa Salojen valtias ja Salojen suuria ja pieniä. Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2012.

Sairanen, Henna; Salminen, Jenni: Neljäsluokkalaisten lasten lukutaito ja sen evokatiivinen vaikutus vanhempien luottamukseen lapsensa opettajaan, kotitehtäviin antamaan tukeen ja huoliin lapsensa koulunkäynnistä. Itä-Suomen yliopisto, erityispedagogiikka, 2016.

Sailamaa, Anna: Paimen – sarjakuva-albumin synty. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Salervo, Ville: Sarjakuvan typografiasta – tarkastelun kohteena sarjakuvatypografian luonne ja käytänteet. On Comics Typography – Nature and conventions of comics typography under examination. Aalto-yliopisto, graafinen suunnittelu, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Salmela, Anu-Katri: Lukutuokiot lasten lukemissujuvuuden tukena. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutus, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Salmelin, Laura: Sukupuolen representaatiot viimeaikaisessa suomalaisessa nuortenkirjallisuudessa. Lapin yliopisto, kasvatustiede, 2019.

Salmelin, Tiia: Ja ruudulle piirtyi uusi minä: Sarjisbloggaamisen merkityksiä identiteettityön välineenä.  Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Salminen, Katja: ”I would not have thee slain for all the gold in England”: masculinity and homosociality in two Robin Hood narratives. Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri, 2016.

Salmelin, Niina: Moraali ruutujen välistä: Sarjakuvan potentiaali lukukokemuksena. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, 2018.

Salminen, Päivi: Kirjat ja lukeminen perhearjesta kirjoittavissa aikakauslehdissä: Tarkastelussa Kaksplus-, Meidän perhe- ja Vauva-lehti. Tampereen yliopisto, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriohjelma, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Salomaa, Minna: Kolme eri avainta Salaiseen puutarhaan – suomennosten vertailua skoposteorian näkökulmasta. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Salonen, Elina: Kursivoinnin funktiot Elina Karjalaisen Uppo-Nalle-lastenkirjassa. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2013.

Sannemann, Maria: Leikin kehät nuortenromaanin kannen suunnittelussa. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Sassali, Tiina: Emotionaalinen kompetenssi Vili Voipio -kirjoissa. Oulun yliopisto, luokanopettajan koulutus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Savinainen, Anna: Luokanopettajien käsityksiä lasten lukutaidosta ja lukumotivaatiosta: Tapaustutkimus erään espoolaisen alakoulun ylimpien luokkien luokanopettajista. Helsingin yliopisto, opettajankoulutus, 2019.

Savtchenko, Julia: Sivuja pimeässä. Pelottavia lastenkirjojen kuvituksia. Aalto-yliopisto, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, 2019.

Savolainen, Anna: Salainen maailma – Visuaalinen tarinankerronta kuvakirjassa. Tutkimus lasten kuvakirjaan oman suunnitteluprosessin kautta. Aalto-yliopisto, median laitos, 2019.

Savolainen, Ilona: Viattomuus, vaara ja kehitys: suhtautuminen lasten lukemisharrastukseen Kirjastolehdessä 1940–1950-luvulla. Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Schali, Kirsi: Lukijasta fiktiivisen tekstin kirjoittajaksi: 13–25-vuotiaiden nuorten suomenkieliset Harry Potter -fikit luovan kirjoittamisen tuotoksina. Oulun yliopisto, kirjallisuus, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Seppälä, Kati: Lapsikäsitys Camilla Mickwitzin Mimosa-trilogiassa. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Seppälä, Salla: Opettajakuva 2010-luvun lastenkirjallisuudessa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2017.

Seppänen, Eeva; Ullgrén, Reeta: Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen monet polut: luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä eriyttämisestä. Itä-Suomen yliopisto, kasvatustiede, 2015.

Seppänen, Maisa: Ystävää kaivataan! Yksinäisyyden käsittely suomalaisissa lasten kuvakirjoissa. Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus, 2017.

Seppänen, Marianne: Dystopia in young adult fiction: identity, relationships and social growth in Suzanne Collins’ The Hunger Games and Veronica Roth’s Divergent trilogies. Tampereen yliopisto, englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Setälä, Tomi: Conceptual Metaphor Theory and Pictorial Representations of Emotions: Anger, Fear and Pride in the comic serial The Life and Times of Scrooge McDuck. Helsingin yliopisto, englantilainen filologia, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Sihvonen, Lilli: Kulttuurituotteen suunniteltu vanhentaminen ja henkiinherättäminen: Esimerkkinä Disneyn Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, digitaalinen kulttuuri, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Siikilä, Minna:”Did J.K. Rowling rip of Tolkien?” Taru Sormusten Herrasta -trilogian ja Harry Potterin yhtäläisyydet lukijoiden verkkokeskusteluissa, narratologisesti ja intertekstuaalisesti. Vaasan yliopisto, viestintätieteet, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Sillman, Marja: Utopia ja dystopia Tomi Kontion fantasiatrilogiassa Keväällä isä sai siivet, Austraasian viimeiset lapset ja Maan veli. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2012.

Silvennoinen, Inkeri: Kahden ideaalin välissä – kustannustoimittajan rooli suomennetun lastenkirjallisuuden julkaisuprosessissa. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Simova, Martina: Sankarin matka suomalaisessa lasten- ja nuorten nykyfantasiakirjallisuudessa: Anne Aarnion Lintukansan poika. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2017.

Sinipuro, Anne: Heikkojen lukijoiden suoriutuminen luku- ja kirjoitustaitoa sekä niihin liittyviä taitoja arvioivissa tietokonetehtävissä neljännellä luokalla. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Sipinen, Heidi: Adaptaatio lastenkirjallisuuden kääntämisessä. Tarkastelussa Grimmin sadut Rotkäppchen, Schneewittchen ja Die goldene Gans sekä niiden suomennokset. Tampereen yliopisto, käännöstiede (saksa), 2014.

Soininen, Tuure: Mobiililaitteiden merkitys peruskoululaisten lukemisessa: oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä. Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Sorri, Minna: Tyttö- ja poikalukijoiden representaatiot suomalaisissa uutisteksteissä. Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Sorvari, Hanna Mari: Domestication and foreignisation in the Finnish and Swedish translations of the BFG by Roald Dahl. Jyväskylän yliopisto, englannin kieli, 2014.

Stenman, Milla-Sofia: Voimasanat ja haukkumanimet Puluboi ja Poni -kirjasarjassa. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, 2018.

Stubin, Silvana: Pyörretuulia ja pikkupupusia: Tyylipiirteet Tuomas Nevanlinnan suomennoksissa ja romaanissa. Helsingin ylipisto, kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Suikkanen, Oona: Varhaisten lukijoiden lukemismotivaation säilyvyys alakoulun alku vaiheessa. Itä-Suomen yliopisto, soveltava kasvatustiede, 2016.

Suihkonen, Tuire: Learning about emotion in Alice’s Adventures in Wonderland: A cognitive approach to reading. Tampereen yliopisto, englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Suokas-Ikonen, Minna: Lukemaan innostamisen hankkeet alakouluissa. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2016.

Sula, Maria: Lasten toimijuuden representaatiot uusimpien aapisten kuvituksissa. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, 2017.

Summanen, Katja: Lukukerhot osana opetusta: Paimion kirjaston ja koulujen yhteistyöhanke. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018.

Sundelin, Julia: Semanttiset muutokset BIBEL för barn -kirjan suomennoksessa Lapsen Raamattu. Vaasan yliopisto, kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Sundholm, Päivi: Lastenkirjallisuus ja sen vaikutukset lapsen kuvalliseen ilmaisuun ja kehitykseen. Lapin yliopisto, kuvataidekasvatus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Suni, Nina: Spår av det förflutna: en formanalys av Elsa Beskows bilderboksserie Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2010.

Suomalainen, Riikka: Läheisensä menettäneen leikki-ikäisen lapsen kuolemakäsityksen ja surun kuvaaminen aihetta käsittelevissä lastenkirjoissa. Helsingin yliopisto, uskonnonpedagogiikka, 2015.

Suomalainen, Roosa: Leopardiemo yksinhuoltajana ja muut lasten tietokirjojen eläimet. Eläinrepresentaatiot ja lukijan ja kirjoittajan vuorovaikutus lapsille suunnatuissa tietokirjoissa. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2016.
Tutkielma pdf-muodossa.

Suominen, Anna: New time, new readers, new Rilla: Changes in the Finnish and Swedish translations of Rilla of Ingleside by L. M. Montgomery. Helsingin yliopisto, englannin kääntäminen, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Sutinen, Sanja: Alkuopettajien käsityksiä lastenkirjallisuuden merkityksestä lukutaidon kehittymisessä. Lapin yliopisto, kasvatustiede, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Suutari, Anne: Sukupuolen tuottaminen ja ruoka 2010-luvun suosituimmissa kuvakirjoissa. Tampereen yliopisto, yhteiskuntakuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma (Pori), 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Suvanto, Katja: ”We’ll be revolting children”: representation of women in Matilda and Matilda the Musical.  Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri, 2016.

Svens, Emilie: Språk- och läsförmågan hos en- och tvåspråkiga tredjeklassister. Åbo Akademi, logopedi, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Syväniemi, Marianne: Writing Mormonism: vampires and werewolves in the Twilight Saga as exemplars for an ideal way of living. Oulun yliopisto, englantilainen filologia, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Säisä, Sirpa: Skoposteorin och hypotesen om nyöversättning (RH) som utgångspunkter för en analys av en nyöversatt barnbok. Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos,2011.

Taipale, Veera: Violet, Klaus and Sunny in Lemony Snicket’s The Series of Unfortunate Events. Vaasan yliopisto, englannin kieli, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Takala, Maija: Hur Uljas Musta blev Stolt: Semantisk analys av den svenska översättningen av barnboken Tikkumäen talli. Vaasan yliopisto, kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma, 2020.
Tutkielma pdf-muodossa.

Takalo, Oona: From Pigwidgeon to Piggelin and Posityyhtynen: a comparison of the translation of proper names in J. K. Rowling’s Harry Potter series into Swedish and Finnish. Åbo Akademi, engelska språket och litteraturen, 2017.

Talja, Johan: Supersankarit loikkaavat todellisuuteen: 1960-luvun alun Marvel-sarjakuvien lähentyvä suhde lukijakuntaan. Helsingin yliopisto, kirkkohistorian laitos, 2017.

Talvitie, Leena: Vaatetta valmistamassa: vaatteen valmistus saduissa ja tarinoissa. Oulun yliopisto, taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Tammilehto, Tiina: Ikkuna ihannenuoruuteen: Arvosteleva kirjaluettelo ja 1920–1930 -luvun suomalainen nuortenkirjallisuus elämän mahdollisuuksien ja mahdottomuuksien tulkkeina. Jyväskylän yliopisto, suomen historia, 2011.

Tanttu, Heidi: Peruskoulun neljäsluokkalaisten lukuharrastus ja luovan kirjoittamisen taidot. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Tanttu, Iiris: Tarina Kalastajasta – pintasuunnittelua sarjakuvassa. Aalto-yliopisto, muotoilun laitos, 2013.

Tapiola-Kinnari, Reetta: ”Tinkeliharava” ja ”tingeltangeli” – muokkaukset dubbauskäännöksissä ja tekijöiden lapsikäsitys. Tampereen yliopisto, käännöstiede (englanti), 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Tarmo, Eero: Läheisen kuoleman käsittely neljässä suomalaisessa lastenkirjassa. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, 2014.

Tarvainen, Liisa Lotta: En pragmatisk och översättningsstrategirelaterad analys av interjektioner i Tove Janssons seriebild Mumin och dess översättning till finska Muumit. Helsingin yliopisto, ruotsin kääntäminen, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Taskinen, Johanna: Onnin ja Ilonan hurja päivä: kertomus kuvittajan kasvusta. Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2015.

Tauriainen, Emilia; Valtanen, Maisa: ”Mutta miks tällä yhellä on näin isot korvat?”: erilaisuus esikouluikäisten lasten kertomissa saduissa. Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Terentjeva, Dess: Stereo- vai arkkityyppi?: homorepresentaatiot Elina Rouhiaisen Susiraja- ja Annukka Salaman Faunoidit-nuortenfantasiasarjoissa. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Tervaharju, Minttu: ”Poliisit ovat parasta mitä tiedän raparperikiisselin jälkeen”: kiellettyjä aiheita, paheksuttua huumoria ja karnevalistista kapinaa lastenkirjallisuudessa. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Tihinen-Varis, Mimmu: Sarvet, siivet ja häntä – tarinan kuvittaminen tekstiilitaiteen keinoin. Lapin yliopisto, sisustus ja tekstiilimuotoilu, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Tiilikainen, Anu: Opetuksen aikaan saama muutos oppilaiden valtautumisessa, luovan kirjoittamisen taidoissa ja lukemisessa – toimintatutkimus Kanta-Hämeen alueen alakoulun kuudennella luokalla. Tampereen yliopisto, luokanopettajankoulutus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Tiiromäki, Janika: Disney-studioiden propagandatuotanto toisessa maailmansodassa – analyysia piiirroskuvista. Jyväskylän yliopisto, valtio-oppi, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Tiitinen, Anna: Ennakkoluulon sanakirjoista tenhoavaan eskapismiin – Lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskeva ohjeistus ja hankinta yleisissä kirjastoissa 1970-luvulla, esimerkkinä Jyväskylän kaupunginkirjasto. Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Tiitinen, Johanna: Sadun merkitys lukijalleen: Oiva Paloheimon Tirlittan kirjallisuuspiirin tulkitsemana. Lapin yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Tikkanen, Johanna: ”Kaikki tahtoivat aina välttämättä puhella syödessään.” Ruokailutilanteet ja ruokarutiinit Tove Janssonin muumikirjoissa. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, kotitalous 2014.

Timonen-Piipponen, Marita: Kerro, kerro, kuvastin: miten sadunkertojat, perhepäivähoitajat ja lasten vanhemmat kokevat kirjaston satutunnit? Jyväskylän yliopisto, kirjoittaminen, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Tirkkonen, Jolanda: Den medskapande kontra den följsamma illustratören: en komparativ studie av Stig Lindbergs och Poul Ströyers illustrationer av Lennart Hellsings texter. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2010.

Tirkkonen, Nina: Toisen vuosiluokan oppilaiden lukutaito, lukemismotivaatio ja lukukoira alkuopetuksessa. Itä-Suomen yliopisto, soveltava kasvatustiede, 2017.

Toivio, Laura: Kirjojen ahmijat lukijoina: tapaustutkimus lukupiirin tyttöjen lukuelämyksistä. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2010.

Toivonen, Elisa: Tapaustutkimus lukukoiran vaikutuksista kakkosluokkalaisten poikien lukukokemuksiin ja lukumotivaatioon. Oulun yliopisto, opettajankoulutus, 2015. Tutkielma pdf-muodossa.

Tonttila, Minna; Vierjoki, Veera: Millainen lukija olen? Tutkimus luetun ymmärtämisestä, lukemisasenteista ja lukemisminäkuvasta peruskoulun 4. luokan alussa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2013. Tutkielma pdf-muodossa.

Toriseva, Anni; Vanhatalo, Veera: Vuorovaikutteinen lukeminen lastentarhanopettajien ja varhaiserityisopettajien ohjaamissa saturyhmissä. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018.
Tutkielma pdf-muodossa.

Tormulainen, Aino: Kohti monipuolisempaa tyttöyttä Demi-lehden tuottama tyttöys ja muutoksen paikat. Itä-Suomen yliopisto, naistutkimus, 2010.

Torvinen, Johanna: Usko kumpaa tarinaa haluat, saat ne molemmat: Mahdolliset maailmat Seita Vuorelan romaanissa Karikko. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Tuohilampi, Jasmiina: Henkilöhahmojen moninaisuus Supermarsu -lastenkirjasarjassa. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, 2018.

Tuohisaari, Johanna: Koulun representaatiot Kaisa Ikolan ja Minna Kulmalan Hullussa luokassa ja Marikki Erosen Jimissä. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Tuovila, Julia: ”Välillä mä kuvittelen tai mietin asioita, mitä ei oikeesti ole olemassa” – Tove Janssonin Kamala tarina ja alakouluikäiset lapset omien pelkojensa sanoittajina. Helsingin yliopisto, kasvatustiede, 2018.

Tuovinen, Iiro: Margariinitehtaalta design-visionäriksi: Jälkifordismi Aku Ankka -sarjakuvalehdessä. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntapolitiikka, 2018. Tutkielma pdf-muodossa.

Tuovinen, Sandra: Eigennamen und andere Realienbezeichnungen beim Übersetzen eines deutschen Kinderbuchs ins Finnische: Am Beispiel von Rico, Oskar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel. Jyväskylän yliopisto, saksan kieli ja kulttuuri, 2011.

Turok, Julia: Kuudesluokkalaisten tyypillisesti lukevien oppilaiden kognitiiviset kyvyt ja internetlukemisen taidot. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Turunen, Anu: Tehtäväsuuntautuneen motivaation ja kuullun ymmärtämisen taitojen kehittyminen – tapaustutkimus pienryhmän lukutuokioissa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019.

Turunen, Sanna: The macabre made into parody a study of Death in three of Terry Pratchett’s novels. Itä-Suomen yliopisto, englannin kieli ja kulttuuri, 2013.

Turvala, Essi: ”Tähän rivitaloon tulee melkein kaikille Aku Ankka”: Aku Ankka -lehden fanius 1960- ja 1970-lukujen Suomessa. Tampereen yliopisto, historian tutkinto-ohjelma, 2017. Tutkielma pdf-muodossa.

Tuulari, Jane-Veera: Kunnellen lukemaan: kartoittavalla tutkimusmatkalla musiikin ja äänikirjojen mahdollisuuksiin lukivaikeuden kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto, psykologia, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Uimonen, Ella: Reader engagement in children’s literature book blurbs. Helsingin yliopisto, 2019.

Ulvinen, Emmi: Tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon päällekkäistyminen: yhteydet myöhempään lukutaitoon sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Ylimaunu, Anna: ”Hyvät lukijat! Meidän täytyy ottaa haltuun meihin liittyvät sanat.”: Vilja-Tuulia Huotarisen Valoa valoa valoa tyttökirjan ja tyttöyden (toisin) toistajana. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2014.
Tutkielma pdf-muodossa.

Ylitalo, Annakaisa: Ryhmässä oppiminen ja internetlukeminen 6. -luokkalaisten tiedeprojektissa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018.

Ylämäki, Laura: ”Kivaa kavereiden kanssa”: Oppilaiden ajatuksia lukupiiristä ja lukemisesta Lukuklaanin Narrit-lukupiirissä. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Valtonen, Maarit:”If the wolves come out of the walls, it’s all over” : Neil Gaimanin ja Dave McKeanin kuvakirjojen sisäiset maailmat. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, 2012.

Vanhanen, Mika: Mobiililaitteiden merkitys 12–15-vuotiaiden poikien lukemiselle. Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Verkama, Aino: Kuvatarinan ymmärtämisen kehittyminen tehostetun satuintervention aikana.  Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2019.

Viinikainen, Salla: Yhteistoiminnallinen lukemaan oppiminen ikääntyvien kanssa: ykkösluokkalaisten kokemuksia. Jyväskylän yliopisto, luokanopettajakoulutus, 2019.

Viippola, Hanna-Maria: ”… och allt blir annorlunda, och förtrollande och nytt!” : om semantiska förändringar i finska översättningar av Tove Janssons bilderböcker Hur gick det sen?, Vem ska trösta knyttet? och Den farliga resan. Oulun yliopisto, pohjoismainen filologia, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Viitanen, Ville: Ankkakielen meemit – analyysi Aku Ankan suomennosten adaptaatioperäisestä aineksesta. Tampereen yliopisto, viestintätieteiden tiedekunta, 2017.

Vilen, Hanna: En diakron undersökning av symmetrin mellan text och bild i fem finlandssvenska läseböcker. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2013.

Virtanen, Elena: Lapsellista Kalevalaa. Kohderyhmän merkitys ikonotekstissä teoksissa Kalevala berättad för ungdom, Kalevala kerrottuna nuorisolle ja Lasten Satu-Kalevala. Tampereen yliopisto, Suomen kirjallisuus, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Virtanen, Tiina: Individual and Societal Control in Lois Lowry’s The Giver. Tampereen yliopisto, englantilainen filologia, 2012. Tutkielma pdf-muodossa.

Vento, Reetta-Kaisa: Utelämningar, tillägg och egennamn i de svenska översättningarna av två Heinähattu ja Vilttitossu-barnböcker. Vaasan yliopisto, ruotsin kieli, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Vesimäki, Marie: Herra vai Lordi? Teoksen Harry Potter and the Deathly Hallows suomennoksen ja ruotsinnoksen pragmaattisen käännösaspektin tarkastelua. Vaasan yliopisto, nykysuomi toisena kotimaisena kielenä, 2015. Tutustu opinnäytteeseen.

Viitasalo, Suvi: Koulukirjaston kirjallisuuden konstruktivistista opetusta tukevan materiaalin valintaperusteet peruskoulun yläluokilla. Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus, 2011. Tutkielma pdf-muodossa.

Vilenius, Anne Maijastiina: Minä sulle homonyymit näytän. Kielellinen leikittely Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvassa. Turun yliopisto, suomen kieli, 2010. Tutkielma pdf-muodossa.

Vuori, Mikko: Elä Män Tapa! Kielellinen leikittely Jii Roikosen Jasso-sarjakuvassa. Turun yliopisto, suomen kieli, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Vuorinen, Anna: Näkyviä aukkoja: aukkokohtien merkityksiä sarjakuvakerronnassa. Lapin yliopisto, graafinen suunnittelu, 2014.

Vuorinen, Ann-Natalie: Synteesin laatiminen internetteksteistä ja lukemisen haasteet kuudesluokkalaisilla oppilailla. Tampereen yliopisto, erityispedagogiikka, 2016. Tutkielma pdf-muodossa.

Vuorinen, Paula: Tarkkaavuuspulmaisten internetlukutaidot kuudennella luokalla. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikka, 2016.

Vähäaho, Laura: Kertomuksia pikkuväelle vai kasvatusoppeja vanhemmille? Vanhoillislestadiolaisen lastenlehden Lasten Siionin synty ja varhainen kehitys vuosina 1930–1936. Helsingin yliopisto, yleinen kirkkohistoria, 2014. Tutkielma pdf-muodossa.

Väisänen, Hanna: Puheen esittämisen keinot ja dialogin kääntäminen teoksessa The Hate U Give – Viha jonka kylvät. Helsingin yliopisto, englannin kääntäminen, 2019. Tutkielma pdf-muodossa.

Välimäki, Minna: Tiukasta kurista kohti huumoria: opettaja itsenäisen Suomen lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Itä-Suomen ylipisto, kasvatustiede, 2018.

Välitalo, Hanna: Hannu ja Perttu – Millaisina queerit henkilöhahmot representoidaan lasten kuvakirjoissa? Aalto-yliopisto, taiteen laitos, 2014.

Wackström, Jenna: Bilden av tonårsflickan. En stilistisk analys av kvinnliga jagberättares språkbruk i tre svenska ungdomsromaner. Helsingin yliopisto, pohjoismainen kirjallisuus, 2015.

Åberg, Malin: ”Hon går dit hon inte får gå och gör det som är omöjligt”: En ekofeministisk studie av förklädnad och utveckling i Maria Turtschaninoffs Anaché: Myter från akkade. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2020. Tutkielma pdf-muodossa.

Åkerholm, Katrina: Skeva syskon: styvsyskon och heteronormativitet i svensk ungdomsroman under 00-talet. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2010.

Öberg, Janina: Flickskap bortom normativa livslinjer: queera frizoner i två svenska ungdomsromaner från 2011. Åbo Akademi, litteraturvetenskap, 2015.

6/2020