Vuoden ensimmäinen Onnimanni keskittyy käännöskirjallisuuteen

Vuoden ensimmäinen Onnimanni keskittyy käännöskirjallisuuteen sekä lapsille ja nuorille kääntämiseen liittyviin erityiskysymyksiin.

Jo useamman vuoden ajan Suomessa on ilmestynyt hieman enemmän alkuperäistä kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta kuin käännöksiä. Pienen kielialueen kannalta kehityssuunta on toki myönteinen, mutta samaan aikaan käännöskielten valikoima on vähentynyt ja käsitys suurtenkin kielialueiden kirjavalikoimasta on kaventunut. Pääkirjoituksessa Päivi Heikkilä-Halttunen pohtii tämän ilmiön vaikutuksia.

Muissa artikkeleissa esitellään kiinnostavia näkökulmia lasten- ja nuortenkirjallisuuden kääntämiseen. Suomentaja Alice Martin havainnollistaa kiinnostavien esimerkkien kautta sitä, kuinka lastenkirjojen kääntämisessä on tärkeää eläytyä tekstiin mahdollisimman hyvin. Laura Ledenin artikkelissa esitellään pohjoismaisten verkostojen ideoita ja vaikutteita lasten ja nuorten käännöskirjallisuuteen.

Onnimannin toimitus pyysi kolmea kääntäjää suomentamaan Henrika Anderssonin ruotsinkielisen lastenrunon ja artikkelissa kuvataan käännösprosessia. Sirkku Latomaa on haastatellut suomalaista lastenkirjallisuutta puolaksi kääntävää Iwona Kiurua ja turkiksi kääntävää Nil Deniz Çidanlia. Lisäksi Päivi Heikkilä-Halttunen on haastatellut Raija Rintamäkeä ja Tuomas Nevanlinnaa, joilla on kummallakin takanaan pitkä ura lastenkirjallisuuden kääntäjinä.

Riitta Oittisen ja Eliisa Pitkäsalon tutkimusartikkeli keskittyy lastenkirjallisuuteen liittyvään näkymättömään valtapeliin. Marjo Jääskän artikkeli esittelee Helsingin Pasilassa sijaitsevan monikielisen kirjaston toimintaa.

Elisa Repo ja Juli-Anna Aerila esittelevät ammattikasvattajille suunnatussa Lukutikku-artikkelissaan erilaisia menetelmiä monikielisten ryhmien kirjallisuuskasvatukseen. Päiväkodeissa ja kouluissa kaivataan entistä enemmän materiaalia kielitietoisen kirjallisuuskasvatuksen tueksi.

Seula-palstalla arvioidaan mm. kaksi uutta lasten- ja nuortenkirjallisuuden kääntämiseen keskittyvää ulkomaista artikkelikokoelmaa. Puntari-palstalla arvioidaan uusinta Suomeen käännettyä lasten- ja nuortenkirjallisuutta.

Normaalia laajemman teemanumeron mahdollisti Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton myöntämä apuraha.

Tutustu uusimpaan Onnimanniin.