Poikkeustila lisäsi lukemista ja äänikirjojen kuuntelua monissa perheissä

”Kirjojen maailmaan oli ihana upota jatkuvan koronauutisoinnin sijaan”, eräs vanhempi summaa ajatuksensa lukemisesta koronakevään aikana. Monessa suomalaisessa perheessä koronaviruspandemiasta johtuva poikkeusaika lisäsi lasten lukemista ja äänikirjojen kuuntelua, selviää Lastenkirjainstituutin toukokuussa 2020 toteuttamasta kyselystä. Kun vapaa-aika lisääntyi mutta kirjastot olivat kiinni, lasten- ja nuortenkirjoja kaivettiin hyllyjen perukoilta, lainattiin naapureilta tai luettiin e-kirjoina.

Kyselyn tulosten mukaan erityisesti äänikirjojen kuuntelu helpotti poikkeusarkea perheissä. ”Äänikirjojen kuunteleminen on lisääntynyt hurjasti, kun vanhemmat tekevät etätöitä ja lapset ovat myös kotona koulusta ja päiväkodista.” Myös e-kirjojen lukeminen lisääntyi. Kuukausimaksullisten ääni- ja e-kirjapalveluiden käyttö kasvoi poikkeusaikana. Lisäksi verkon ilmaisia sisältöjä käytettiin paljon. Molemmat olivat kyselyssä e-kirjastoa suositumpia poikkeustilan aikana. Fyysisestä kirjastosta kaivattiin uutta ja mieluista luettavaa sekä kirjastossa käymisen rutiinia.

Toisissa perheissä lukeminen väheni kevään aikana: joka kuudes vastaaja kertoi lukemisen vähentyneen. Syyksi mainittiin kirjastojen sulkeutuminen, vapaa-ajan väheneminen tai poikkeusarjen haasteet: ”Lukeminen on vähentynyt. Etäkoulu ja -työt vievät voimia.”

Lastenkirjainstituutti selvitti poikkeustilan vaikutusta lukemiseen alle 18-vuotiaiden vanhemmille suunnatulla kyselyllä, joka kartoitti erityisesti lasten ja nuorten e-kirjojen lukemista ja äänikirjojen kuuntelemista 16.3.–13.5.2020 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi avoimen verkkolinkin kautta yhteensä 337 henkilöä, joista 92% oli naisia.

Kyselyn alustavat tulokset kokosi Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Hanna Järvenpää, joka tutkii lasten äänikirjojen kuuntelua ja e-kirjojen lukemista.

Lue pidempi kooste tuloksista.

Lisätiedot:

Hanna Järvenpää
väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
hanna.e.jarvenpaa(a)jyu.fi
p. 040 183 8600

Kaisa Laaksonen
toiminnanjohtaja, Lastenkirjainstituutti
kaisa.laaksonen(a)lastenkirjainstituutti.fi
p. 050 3615 639