Lastenkirjainstituutti esittää huolensa kulttuurialaa koskevien leikkausten seurauksista

Lastenkirjainstituutin kannanotto kulttuurialan leikkauksiin
15.10.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisisi tiistaina 12.10.2021 listan siitä, kuinka Veikkauksen tuottojen väheneminen tulee vaikuttamaan kulttuurialan rahoitukseen vuonna 2022. OKM esittää mm. kulttuurilehtien ja vähälevikkisen kirjallisuuden ostotukien lakkauttamista kokonaan sekä leikkauksia lukuisten toimijoiden ja järjestöjen tukiin.

Esitetyillä leikkauksilla on merkittäviä vaikutuksia niin kirjallisuusalaan kuin lastenkulttuuriinkin. Leikkaukset murentavat pitkäjänteistä työtä kirjallisuuden alalla. Osa vaikutuksista on välittömiä, mutta leikkauksilla tulee toteutuessaan olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia niin työllisyyteen, hyvinvointiin kuin sivistykseenkin. Lisäksi leikkauksilla on merkittäviä vaikutuksia niin tasa-arvoon ja kulttuurin saavutettavuuteen, yhteiskunnan moniäänisyyteen kuin lukutaitotyöhönkin.

Kirjallisuuden alalla leikkaukset kohdistuvat sekä tekijöihin että alan järjestöihin, jotka toimivat merkittävinä tiedon kokoajina, välittäjinä ja säilyttäjinä sekä alan merkittävinä työllistäjinä.

Leikkaukset lastenkulttuurista vaikuttavat lasten oikeuksiin ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin päästä kokemaan kulttuuria. Yleisten kirjastojen ja erikoiskirjastojen työ vaikeutuu leikkausten myötä.

Leikkaukset vähälevikkisestä kirjallisuudesta vähentävät kirjallisuuden tasa-arvoista saavutettavuutta ja vaikeuttavat lukutaitotyötä. Vähälevikkisen kirjallisuuden joukkoon kuuluu mm. selkokirjallisuutta ja lasten- ja nuortenkirjoja. Kulttuurilehtiin kohdistuvat vähennykset vaikuttavat yhteiskunnan moniäänisyyteen ja tulevat toteutuessaan johtamaan useiden lehtien lakkauttamiseen.

Samaan aikaan Suomessa laaditaan kansallista lukutaitostrategiaa, joka edellyttää vahvaa panostusta kulttuurialalta. Tämä on ristiriidassa leikkausten kanssa. Kulttuurialalla tehdään merkittävää työtä, jossa suhteellisen pienellä rahoituksella on suuria vaikutuksia.

Lastenkirjainstituutin osalta toiminta-avustuksen leikkaus johtaisi palveluiden supistamiseen mm. kirjaston valikoiman ja tutkijoiden palveluiden osalta. Lisäksi kulttuurilehtien ostotuen lakkauttaminen vaikuttaisi Onnimanni-lehden talouteen tilausmäärän supistuessa merkittävästi. Lastenkulttuurin leikkaukset kohdistuisivat myös Kirjalitta-festivaalin ohjelmatarjontaan. Lastenkirjainstituutin kirjastossa otetaan syksyn 2021 kuluessa käyttöön uusi kirjastojärjestelmä, jonka hankintaa OKM on tukenut. Uutta kirjastojärjestelmää ei pystyttäisi hyödyntämään täysimääräisesti asiakaspalvelussa ja kuvailutyössä, mikäli leikkaukset johtaisivat henkilökunnan lomautuksiin.

Lasten ja nuorten lukuinto vaikuttaa merkittävästi lukutaidon kehitykseen. Lukuintoa ei kasvateta, jos lasten- ja nuortenkirjallisuuden saatavuus ja näkyvyys heikkenee entisestään. Lastenkirjainstituutin toiminta-avustuksen leikkaukset vaikuttavat väistämättä myös lasten- ja nuortenkirjallisuutta koskevaan tutkimukseen. Alalla on taattava mahdollisuus tehdä pitkäjänteistä työtä. Tämä koskee niin lasten- ja nuortenkirjallisuuden tekijöitä, tutkijoita, opiskelijoita, kirjastoja, järjestöjä, kulttuurilehtiä kuin lastenkulttuurin tuottajiakin.