Lastenkirja-alan yhteistyöverkoston työ käynnistyy elokuussa

Lastenkirjainstituutti aloitti kevään aikana lastenkirja-alan yhteistyöverkoston sähköpostilistan kokoamisen. Samalla verkostosta kiinnostuneilta kysyttiin, mitkä ovat keskeiset ongelmat lasten- ja nuortenkirjallisuuden näkyvyyteen ja arvotukseen liittyen, ja kuinka yhteistyöverkosto voisi toimia niiden ratkaisemiseksi.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 68 lasten- ja nuortenkirjallisuuden parissa työskentelevää henkilöä. Vastauksissa nousi esille etenkin näkyvyyden puute mediassa ja puutteellinen tieto lasten- ja nuortenkirjoista etenkin aikuisten keskuudessa. Verkoston toimenpiteiksi on ehdotettu mm. tiedon kokoamista ja jakamista yhteisesti, yhteistä vaikuttamista mediaan ja päättäjiin, yhteisten tapahtumien tai teemaviikkojen toteuttaminen. Lastenkirjainstituutti toimii ainakin toistaiseksi verkoston koollekutsujana ja sähköpostilistan ylläpitäjänä, mutta kaikki muu toiminta suunnitellaan verkoston yhteistyönä.

Verkoston toiminta käynnistyy etätapaamisessa (Teams) maanantaina 28.8. klo 14-16. Linkki ja tarkempi ohjelma toimitetaan verkoston sähköpostilistalle liittyneille.

Verkostoon voi edelleen liittyä täyttämällä lomakkeen: