Bridge-hanke ja kirjanäyttely

Lastenkirjainstituutti on mukana Oulun yliopiston hallinnoimassa EU-rahoitteisessa BRIDGE-hankkeessa. BRIDGE-hanke pyrkii edistämään informaatiolukutaitoa ja digitaalista lukutaitoa perusopetuksessa. Hankkeessa nämä taidot nähdään kansalaistaitoina, jotka luovat perustaa kriittiselle ajattelulle sekä tasa-arvolle ja demokratialle.

Yksi hankkeen keskeisistä päämääristä on luoda opettajille ja muille koulun aikuisille suunnattu kuratoitu kokoelma informaatio- ja digitaalisen lukutaidon edistämisen hyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Kokoelmaan sisällytetään lastenkirjallisuutta kaikista kuudesta osallistujamaasta, jotka ovat Suomen ohella Espanja, Iso-Britannia, Italia, Kreikka ja Turkki.

Osana hanketta Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat ovat koonneet kirjanäyttelyn, joka on nyt esillä Lastenkirjainstituutissa. Näyttelyn kirjat käsittelevät ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita, kuten yhdenvertaisuutta, ympäristönsuojelua ja tiedon kriittistä arviointia. Kirjat on valittu erityisesti 8–11-vuotiaille, mutta ne sopivat kaikenikäisille lukijoille.

Näyttelyyn voi tutustua Lastenkirjainstituutin kirjastossa.

Lue lisää hankkeesta: https://bridgeinfoliteracy.eu