Kuvittajabibliografia kokoaa tiedot lastenkirjakuvituksista kaikkien saataville

Lastenkirjainstituutin toteuttama kuvittajabibliografia on kaikille avoin tietokanta, johon kootaan tiedot kotimaisista lastenkirjakuvittajista ja heidän teoksistaan. Laajasta tietokannasta hyötyvät monet tahot aina tutkijoista lastenkirjakuvituksen harrastajiin. 

Kuvittajabibliografia sisältää henkilötietoja yli 800 kuvittajasta ja luettelon heidän kuvittamistaan kirjoista. Selvitystyön kohteena ovat kuvitetut lasten- ja nuortenkirjat vuodesta 1847 alkaen aina nykykuvituksiin saakka. Työ jatkuu edelleen. Etenkin 1980-luvun jälkeen debytoineiden kuvittajien tietoja viedään tietokantaan vuoden 2022 puolella. 

Selvitystyön myötä listataan mahdollisimman täydellisesti Suomessa tehty lastenkirjataide. Aikaisemmin tämänkaltainen perustietokanta on puuttunut. Kuvittajabibliografia on merkittävä hanke, joka kokoaa ja tallentaa kansallisesti tärkeän ja aiemmin hajallaan olleen kulttuurihistoriallisen aineistokokonaisuuden yhteen paikkaan. Selvitys toimii taustatyönä pohdinnalle, missä Suomessa tulevaisuudessa säilytetään ja arkistoidaan kuvitustaidetta. Kuvituksen kartoittaminen auttaa jäljittämään alkuperäiskuvituksia, jotka ovat vuosien saatossa hajautuneet eri tahoille.  

Kuvitustietojen kokoaminen palvelee muun muassa alan tutkijoita, kustantajia, kirjastojen näyttelytoimintaa, yleisesti kuvitustaiteen tutkimusta sekä aiheesta kiinnostuneita harrastajia ja keräilijöitä. Tietokanta helpottaa aineiston jatkokäyttöä, tarjoaa sen suuren yleisön tietoisuuteen ja antaa vankan pohjan kuvitustaiteen kartoittamiselle ja tutkimiselle.  

Bibliografian kokoaminen on pitkäaikainen prosessi. Lastenkirjainstituutin aiemman kartoitus- ja luettelointityön pohjalta on julkaistu Satujen saari. Suomalaista lastenkirjataidetta 1847–1960, jonka pohjalta kartoitustyötä on jatkettu vuosina 2004–2006 opetusministeriön erityisavustuksien ja vuonna 2010 Wihurin rahastolta saadun avustuksen myötä. Nyt hanketta on jatkettu Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Mikkelin taidemuseo, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Tampereen taidemuseo (Muumimuseo) ja lastenkirjakuvituksen tutkijat. Tietokannan on toteuttanut Luova toimisto La&La.  

Tutustu kuvittajabibliografiaan.