Koronaviruspandemia on vaikuttanut lasten- ja nuortenkirjallisuuden lukemiseen

Lastenkirjainstituutin toteuttaman kyselytutkimuksen perusteella koronaviruspandemia ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet lasten- ja nuortenkirjallisuuden lukemiseen monissa suomalaisissa perheissä. Kuten muutkin pandemian seuraukset, vaikutukset jakautuvat eri tavoilla perheiden välille: osassa perheissä lasten ja nuorten lukeminen on sähköistynyt kokonaan, osassa luetaan kuten ennenkin. Erityisesti äänikirjojen kuuntelu näyttäisi lisääntyneen. Pandemian pitkäaikaiset vaikutukset lasten ja nuorten lukuharrastukseen jäävät vielä nähtäväksi, joten lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten monialaista yhteistyötä tarvitaan lukuharrastuksen vahvistamiseksi lähivuosien aikana.

Kevään 2020 poikkeustilassa lasten ja nuorten lukeminen lisääntyi useissa perheissä, sillä etäkoulu, harrastusten keskeytyminen ja kontaktien rajoittaminen vaikuttivat vapaa-ajan viettoon. Kirjastojen täyssulku hankaloitti uuden luettavan saamista. Alkuvuonna 2021 muutokset olivat tasaantuneet, sillä monissa perheissä arki rullasi varsin normaalisti harrastusten ja koulunkäynnin merkeissä. Kirjastojen palveluiden avauduttua lasten- ja nuortenkirjoja oli saatavilla kuten ennenkin. Toisaalta joissain perheissä lukeminen on digitalisoitunut käytännössä kokonaan ja kirjastopalveluiden käyttö on ollut vähäistä koko pandemian ajan.

Sähköiset palvelut, erityisesti maksulliset äänikirjapalvelut, ovat paikanneet rajoituksia läpi pandemian ja mahdollistaneet lasten ja nuorten pääsyn kirjojen pariin koronasta huolimatta. Maksullisuuden ja laite- ym. vaatimusten vuoksi monilla nuorilla lukijoilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta hyödyntää kaupallisia äänikirjapalveluita. Kirjastojen sähköistä aineistoa on perheiden näkökulmasta saatavilla vain rajallisesti. Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja kirjastopalveluissa onkin syytä panostaa lähivuosien aikana uusien kirjojen vinkkaukseen, kirjastovierailuihin, sähköisten aineistojen hyödyntämiseen ja lukemaan innostamiseen lasten ja nuorten lukuharrastuksen vahvistamiseksi pandemian pitkittymisen vuoksi.

Lastenkirjainstituutti selvitti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa koronaviruspandemian vaikutusta lasten ja nuorten lukemiseen toukokuussa 2020 ja maaliskuussa 2021. Ensimmäiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 337 ja seurantakyselyyn 49 vastaajaa. Avoin verkkokysely suunnattiin alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille. Kyselyyn vastasi pääosin lukemista aktiivisesti harrastavien perheiden vanhempia, mutta monet vastaukset heijastivat tuloksia, joita on saatu muissa suomalaisten korona-ajan arkea koskevissa tutkimuksissa.

Lisätiedot

Hanna Järvenpää
väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
puh. 040 183 8600
hanna.e.jarvenpaa(a)jyu.fi

Kaisa Laaksonen
toiminnanjohtaja, Lastenkirjainstituutti
puh. 050 3615 639
kaisa.laaksonen(a)lastenkirjainstituutti.fi

Tutustu yhteenvetoon kevään 2021 kyselyn tuloksista.