Kirjakoplan työpajat rohkaisevat nuoria puhumaan kirjoista omia vahvuuksiaan hyödyntäen

 

Lastenkirjainstituutissa suunniteltu työpajakokonaisuus kannustaa toiminnallisuuden kautta yläkouluikäisiä nuoria lukemaan ja jakamaan lukukokemuksiaan. Opettajia varten on laadittu maksuttomat opetusmateriaalit, jotka on helppo ottaa käyttöön.

Luokallinen lukuvinkkivideoita -työpajoissa nuoret tekevät lukuvinkkivideoita valitsemistaan kirjoista. Keskeistä pajoissa on nuorten omien kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen hyödyntäminen. Nuorten mielipiteet kirjoista ovat arvokkaita, ja on tärkeää, että he tietävät sen. Pajojen tavoitteena on esitellä nuorille tapoja osallistua kirjallisuuskeskusteluun.

Työpajakerroilla syvennytään erilaisten asiantuntijoiden avulla kiinnostavan luettavan löytämiseen sekä vinkkivideon käsikirjoittamiseen ja kuvaamiseen. Yhteisen tekemisen tavoitteena on rohkaista nuoria jakamaan ajatuksiaan kirjoista saman ikäisten nuorten kanssa ja tehdä lukemisesta yhteisöllisempää.

Työpajakokonaisuus on suunniteltu nuoria kuunnellen. Suunnittelun tukena toimi hankkeessa toteutettu kysely, jossa kartoitettiin nuorten kiinnostuksen kohteita ja ajatuksia kirjavinkeistä. Kyselyyn vastasi yli 1800 yläkouluikäistä nuorta.

Kyselystä selviää, että hyvin monipuolinen joukko nuoria saattaa olla kiinnostunut samasta aiheesta; suosituimpina pelaaminen, urheilu ja huumori. Sosiaalisen median kirjavinkkejä toivottiin lyhyen videon muodossa. Vertaisvinkkauksen lisäksi opettajien, kirjavinkkareiden ja esimerkiksi julkisuuden henkilöiden antamia kirjavinkkejä arvostettiin. Tärkeää oli tietää, kuuluuko kirjan kohderyhmään.

Opetusmateriaalit sisältävät niin valmiin tuntisuunnitelman kuin esimerkiksi videotervehdyksiä nuorille. Ne ovat kaikkien käytettävissä Lastenkirjainstituutin sivuilla sekä Opetushallituksen Avoimien Oppimateriaalien kirjastossa. Kyselyn tuloksiin voi niin ikään tutustua tarkemmin hankkeen kotisivuilla.

Luokallinen lukuvinkkivideoita -työpajat ovat osa Kirjakoplan lukuvinkkivideot -hanketta. Hankkeen rahoitti Lukuliike. Tampereen kaupungin Lukukaari toimi hankkeessa linkkinä Kirjakoplan ja yläkoulujen välillä. Nuortenkirjallisuuteen, sosiaaliseen mediaan ja kirjavinkkeihin keskittyvän Kirjakoplan muodostavat Lotta Luukila ja Aino-Maria Kangas Lastenkirjainstituutista.

Lisätietoa

lastenkirjainstituutti.fi/kirjakopla/tyopajamateriaalit

Kirjakopla: Aino-Maria Kangas ja Lotta Luukila, kirjakopla(a)gmail.com

 

Kirjakoplan logo Lukuliikkeen logo Lukukaaren logo.