Kotimaisen lastenkirjataiteen säilytykselle tulee etsiä kansallisia ratkaisuja

Myös kuvituksia koskevaa selvitystä pitää jatkaa mm. aikuisille suunnatun kirjallisuuden ja sarjakuvan osalta

Lastenkirjainstituutin toteuttaman Lastenkirjan kuvitustaide -hankkeen ohjausryhmä on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon. Lausunnossa esitetään toimia kansallisen työn käynnistämiseksi lastenkirjojen kuvitustaiteen säilyttämiseksi ja muun kuvitustaiteen kartoittamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee käynnistää työ suunnitelman laatimiseksi siitä, missä kuvitustaidetta jatkossa säilytetään ja kuinka säilyttäminen rahoitetaan. Lisäksi tulee aloittaa toimet kuvitustaidetta koskevan kokonaisvaltaisen kartoituksen tekemiseksi.

On kansallinen etu, että kuvituksille nimetään säilytyspaikka ja taho, joka ottaa kuvitukset asianmukaisesti säilytettäväksi ja pystyy ylläpitämään sähköistä tietokantaa myös niistä kuvitusoriginaaleista, jotka ovat eri instituutioiden tai yksityishenkilöiden hallussa.

Kotimainen lastenkirjakuvitus on merkittävä osa suomalaista kulttuuriperintöä ja suomalaisen taiteen ja kasvatuksen historiaa. Se kytkeytyy myös lukutaitoon ja lukemaan innostamiseen eri aikoina. Siksi on tärkeää etsiä kansallisia ratkaisuja kuvitustaiteen säilyttämiseen. Lisäksi on tärkeää jatkaa selvitystyötä koskemaan nyt kartoitettujen lastenkirjakuvitusten lisäksi aikuisille suunnatun kirjallisuuden kuvituksiin, kansitaiteeseen, lehtikuvituksiin ja sarjakuviin.

Lastenkirjainstituutin toteuttama kuvittajabibliografia on kaikille avoin tietokanta, johon kootaan tiedot kotimaisista lastenkirjakuvittajista ja heidän teoksistaan. Laajasta tietokannasta hyötyvät monet tahot aina kuvitustaiteen tutkijoista lastenkirjakuvituksen harrastajiin. Kuvittajabibliografia sisältää tällä hetkellä henkilötiedot kaikkiaan 1300 kuvittajasta ja luettelon heidän kuvittamistaan kirjoista. Teoksia on tietokannassa yli 11 000. Selvitystyön kohteena ovat olleet kuvitetut lasten- ja nuortenkirjat vuodesta 1847 alkaen aina nykykuvituksiin saakka. Bibliografia on toteutettu Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamassa Lastenkirjan kuvitustaide -hankkeessa.

Tutustu lausuntoon.

Tutustu kuvittajabibliografiaan.