IRSCL: Kansainvälinen politiikka rajoittaa akateemista vapautta

Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2017 Kansainvälinen lastenkirjallisuuden tutkimuksen yhdistys IRSCL (The International Research Society for Children’s Literature) julistaa kannanoton periaatteistaan. Yhdistys on huolissaan nykyisen geopolitiikan vaikutuksista akateemiseen vapauteen.

Kun IRSCL järjesti kesällä 2017 kansainvälisen tutkijakonferenssin Kanadassa, 20 prosenttia niistä tutkijoista joiden esitelmät oli hyväksytty, ei päässyt osallistumaan konferenssiin. Syynä oli paitsi taloudellinen eriarvoisuus, myös matkustamista rajoittava politiikka. Periaatteiden julistuksella IRSCL haluaa kiinnittää huomiota tutkijoiden ja ajatusten vapaaseen liikkuvuuteen yli rajojen. Tutkimus voi kukoistaa vain maailmassa, jossa rajat ovat auki.  Kannanotto julistetaan Lasten oikeuksien päivänä, koska lastenkirjallisuus antaa mahdollisuuden edistää empatiaa, kannustaa luovuuteen ja kuvitella parempi maailma.

Youtube-video, jossa eri maiden tutkijat lukevat julistuksen omalla kielellään.

IRSCL:n periaatteet 

Kansainvälinen lastenkirjallisuustutkimusyhdistys (IRSCL) tukee eri maiden ja tutkimusalueiden välistä vuorovaikutusta ja pyrkii tukemaan tutkijoiden välistä yhteistyötä, keskustelua ammatillisista ja teoreettisista kysymyksistä ja edistämään ja koordinoimaan tutkimustyötä. Nämä tavoitteet liittyvät tutkimusalamme kansainväliseen luonteeseen: lastenkirjallisuuden ja kulttuurin kehittyminen on jatkuva prosessi, joka ylittää rajoja ja yhdistää kulttuureja. Tutkimusalamme on merkittävä, koska lapsuusajan luku- ja kulttuurikokemukset, kirjoittaminen ja leikki ovat korvaamaton osa lasten ja nuorten elämää, ja koska nämä kokemukset muokkaavat meistä aikuisia.

Lastenkirjallisuus ja -kulttuuri kertoo meille myös keitä me olemme. IRSCL arvostaa tutkijoita kaikissa akateemisen uran vaiheissa, riippumatta kansallisuudesta, etnisestä taustasta, ihonväristä, uskonnosta, kyvyistä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, koosta tai iästä. Yhdistys kannustaa myös tutkimaan, miten erilaiset identiteetit ilmenevät lasten ja nuortenkirjoissa. Olemme vakuuttuneita siitä, että kansainvälinen tieteellinen yhteistyö ja ajatusten ja ideoiden esteetön liikkuminen yli rajojen on välttämätöntä: yhteistyö antaa tietoa erilaisista kulttuurillisista olettamuksista ja ottaa huomioon lastenkirjallisuuden kyvyn herättää empatiaa, tukea luovuutta ja kykyä uskoa parempaan maailmaan.

IRSCL on myös tietoinen siitä, että nykyisessä geopoliittisessa ilmapiirissä emme voi pitää itsestään selvänä tieteellistä vapautta, huolellista, harkitsevaa ja faktapohjaista tiedon hankintaa tai vastakkaisten näkemysten avointa kohtaamista, joka on keskeistä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Nämä arvot ovat tärkeitä, haluamme toimia niiden mukaisesti ja puolustaa niitä sekä tutkijoiden keskuudessa, että globaalissa yhteiskunnassa. Yhdistyksellämme on tästä vahva perinne. Sen perustivat vuonna 1969 tutkijat Tsekkoslovakiasta, Saksasta, Itävallasta, Espanjasta ja Sveitsistä kiperässä poliittisessa tilanteessa, kylmän sodan aikana, jolloin Saksa oli jaettu ja Prahan kevät oli päättynyt Tsekkoslovakian miehitykseen. Tästä huolimatta yhteisön perustajajäsenet tahtoivat ylittää kansalliset rajat ja poliittiset jakaumat. Haluamme jatkaa tätä perintöä ja olemme valmiit tarttumaan jälleen haasteeseen.

(Elina Druker)

Lue lisää IRSCL:n sivuilta.