Kirjalitta haastaa miehet lukemaan lapsille!

Kirjalitta -sanataide- ja lastenkirjallisuusfestivaali haastaa Tampereen päiväkodit, koulut ja kirjastot mukaan Kiedo meidät tarinaan -kampanjaan.

Suomen vanhempainliiton Kiedo meidät tarinaan -kampanjassa halutaan aktivoida miehiä mukaan päiväkotien, koulujen ja kirjastojen toimintaan. Ideana on kutsua miehiä lukemaan tai tarinoimaan päiväkotiryhmälle tai koululuokalle hetkeksi esimerkiksi aamupiirin tai aamunavauksen yhteydessä. Miehiä kannustetaan lukemaan omille lapsille, lapsenlapsille tai muulle lapsiryhmälle kirjastossa.

Kannustamme järjestämään lukutuokioita erityisesti miestenviikolla 6.–12.11.2017. Viikko päättyy isänpäivään. Ilmoittakaa ryhmänne, luokkanne tai kirjastonne mukaan kampanjaan 3.11.2017 mennessä. Ilmoittautuneiden kesken arvotaan Lukukeskuksen ja N.Y.T. NYT Oy:n lahjoittamia kirjapalkintoja.

Ilmoittautuminen:

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/yhdenvertaisuus/erityiskasvatus/kiedo_meidat_tarinaan_2017

Lisätietoja kampanjasta: sari.haapakangas(a)vanhempainliitto.fi

Kampanjan järjestävät yhteistyössä: Suomen Vanhempainliiton EPeLI –hanke (”Koti, koulu ja kolmas sektori erityisperheiden osallisuuden edistäjinä koulussa”), Lukukeskus, Oulun Kau­punginkirjasto, Niilo Mäki Instituutti, Oulun mieskaveritoiminta ja Lukuinto.

Kirjalitta-festivaali

Jo kolmannen kerran järjestettävä Kirjalitta on lastenkirja- sanataidefestivaali, joka valtaa tilaa lasten- ja nuortenkirjallisuudelle sekä sanataiteelle eri puolilta Tamperetta, kulttuurikeskuksista ja sosiaalisesta mediasta. Kirjalitta nostaa esille lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä lasten omaa kirjoitus- ja lukuharrastusta. Kirjalitan järjestävät Sanataideyhdistys Yöstäjä ja Lastenkirjainstituutti, sekä suuri joukko yhteistyökumppaneita. Tutustu Kirjalitan ohjelmaan osoitteessa www.kirjalitta.fi