VVV eli Viisaasti valiten vaurauteen. Taloudelliseen ajatteluun ohjaava opintokirja

3. painos. Kuvittajatieto kannen signeerauksesta: Larres.

Matti Larreksen kansi teokseen VVV eli viisaasti valiten vaurauteen. 3. painos. (Kansakoulun kerhokeskus 1962).