Vuosituhannen sadut

Satukirjan sadut liittyvät Yhdistyneiden Kansankuntien kahdeksaan vuosituhattavoitteeseen.