Vuoden varrella. Virikkeitä alkuopetukseen

Valokuvat: Markku Nygård ja Seppo Malinen.