Våren kommer til Sameland

Saamenkielinen alkuteos. Käännös norjaksi: Heidi Salmi.