Vanttu ja vaari

Teos sisältyy yhteisniteeseen Minä Vanttu (Otava 1995).