Uusi salainen kerho 3. Äidinkielen ja kirjallisuuden peruskirja

  • Kuvittaja: Taru Castrén
  • Kirjoittaja: Wäre, Mervi & Töllinen, Markku & Koskipää, Ritva & Levola, Kari
  • Kustantaja: WSOY
  • Julkaisuvuosi: 2004
  • Kieli: suomi

Kokonaan uudistettu laitos. Julkaistu myös selkokielisenä laitoksena (2005).