Ungdomsteatern 5

Kuvitus: Kerstin Frykstrand sekä ruotsalaisia kuvittajia.