Ungdomens arbets- och talkobok 1944

Kansi: Martta Wendelin.