Tsiri, iloinen vajavainen. Lastenkirja

Kirjoitettu nimellä: Maria Orasto (= Inkeri Pesonen). Kansi: Jorma Piironen.