Tornsvalan. En samling sagor

Käännös: Anna Bondestam.