Till nytta och nöje. Kokbok för små och stora flickor och pojkar

Kuvitus: ”Läckergom” (= Terttu Ahola). Käännös: Marianne Lüchou.