Tii tii tiainen. Leikki-ikäisen kuvalukemisto ja monitouhukirja = bildläsning och mångsysselbok för barn i lekåldern = a picture, drawing and puzzle book for play-school age

Työryhmä: Helena Allahwerdi, Maikki Harjanne, Sirkka Häkkinen, Eino Lilja