Thomas i Brännby. Huruledes han ifrån en duglig och välbehållen bonde blef en fattig usling och på sistone en mördare

Kuvitettu nimellä: Alexandra Frosterus. Käännös suomenkielisestä alkuteoksesta.