Temm da Semm pei’vvpääi’kest

Saamenkielinen teos. Käännös koltansaameksi: Raija Lehtola.