Tähtiä ja tumpeloita. Reuhurinteen ala-aste

Teos sisältyy myös yhteisniteeseen Reuhurinne 2 (Otava 2008).