Sysselsättning för barn IV

Osat I-II julkaistu 1921, osat III-V 1924-1926, osa VI 1927, osa VII 1928.
Osan V alanimeke: papperklippningsregler.