Svansjön

Återberättad och ill. av Riikka Juvonen. Översättning Inga-Britt Rova.