Suruposki

Suomennos: Mirjam Ilvas. Teos ilmestyi samaan aikaan ruotsiksi Schildts & Söderstömsin kustantamana.