Suomen kansan arwoituksia ynnä 135 Wiron arwoituksen kanssa

Uusi laitos. Alkuperäinen teos ilmestyi vuonna 1844.