Slottsjungfrun och dvärgen

Käännös: Anna Bondestam.