Skábmanieida

Saamenkielinen teos. Teksti pohjoissaameksi.