Simpukkaretki

Kirjoittajan myöhempi nimi Virpi Soveri.