Satuvuosi viittoen. Syksy

  • Kirjoittaja: Parkkulainen, Leena & Ikonen, Alisa
  • Kustantaja: Kehitysvammaliitto
  • Julkaisuvuosi: 1996
  • Kieli: suomi, viittomakielet

Viittomakielinen teos. Viittomat: Kalevi Puistolinna.