Satuprinssi ja prinsessa. Kuudesviidettä vuosikerta

Vuosikerrat 1-44 ilmestyivät erillisinä julkaisuina Satuprinssi- ja Satuprinsessa-nimisinä.