Sanojen jäljillä 6

Laatinut: Marita Hauhia ja muita. 1. painos 1974: kuvitus Kari Sevón.