Sanojen jäljillä 5

2. uudistettu painos. Laatinut Marita Hauhia ja muita. 1. painos 1973: kuvitus Kari Sevón.