Sanojen jäljillä 4

3. uudistettu painos. Laatinut Marita Hauhia ja muita. 1. painos 1972: kuvitus Kari Sevón.