Sampo Lappelill. En saga från finska Lappland

Bearb. av Lennart Frick.