Sairaan siisti kipsi!

Teos liittyy Lapsi asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa -projektiin. Julkaisija: Lastensuojelun keskusliitto.